... ei meittii Niemeläs kasvatettu... Eksistentiaalis-fenomenologinen katsaus 1940-1950-lukujen suomalaiseen maalaislapsuuteen ja -nuoruuteen. Existential-phenological Review of Childhood and Adolescence in the 1940-50´s in Finnish Countryside.

Abstract

Abstract is not available.

    Similar works