Koncertas ir parodos „Vilniaus vaizdai“ atidarymas : diplomatinių atstovybių vadovų sutuoktinių susitikimas Lietuvos Respublikos ambasadoje / [dalyvavo] Šviesė Čepliauskaitė (fortepijonas)

Abstract

Koncerto vieta ir laikas: LR ambasada Lenkijoje, 2018 m. spalio 4 d.Muzikos teorijos ir pedagogikos katedraVytauto Didžiojo universiteta

    Similar works