Warunki meteorologiczne na Równinie Kaffiöyra (NW Spitsbergen) w okresie 5 VII - 7 IX 1980 r.

Abstract

Przedstawiono wyniki obserwacji meteorologicznych wykonanych w sezonie letnim 1980 r. na równinie nadmorskiej Kaffiöyra (Ziemia Oskara II, NW Spitsbergen) podczas V Toruńskiej Wyprawy Polarnej. Uzyskane wyniki porównano z warunkami meteorologicznymi w sezonach letnich 1975, 1977, 1978 i 1979 r

    Similar works