thesis

Aktuālas tiesību realizācijas problēmas : Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums

Abstract

Pirmais Latvijas Universitātes 69. gadskārtējās konferences juridisko zinātņu rakstu krājums. Krājuma apkopoti 48 autoru raksti, un katru no tiem ir recenzējuši divi recenzenti

    Similar works