thesis

Problemy biocybernetyki

Abstract

S\u142owa kluczowe: modelowanie cybernetyczne system\uf3w biologicznych; neurocybernetyka \u2013 neuronowe metody przetwarzania informacji i systemy modeluj\u105ce struktur\u119 ludzkiego m\uf3zgu i zachowanie cz\u142owieka; sieci neuronowe; teoria rozpoznawania obraz\uf3w; logika matematyczn

    Similar works