research

Entre educació obrera i alternativa cultural. Per què els treballadors van aprendre esperanto a Espanya al principi del segle XX

Abstract

L’article tracta sobre el paper de l’esperanto en el moviment per a l’educació dels treballadors durant les primeres dècades del segle XX a Espanya. A més del desig d’educar-se en una societat que no afavoria la culturització de les classes baixes, l’article considera un altre aspecte de les raons que tenien els treballadors conscienciats per aprendre la llengua internacional: el desig de crear una cultura alternativa a l’oficial, la qual pogués servir pels objectius de la lluita de classes. En aquest context, l’educació es va convertir en camp de batalla en la lluita entre les classes socials i entre les visions ideològiques del món. S’hi consideren els dos moviments obrers que van existir a Espanya en aquest període: el socialista i l’anarquista, els quals van abordar de manera bastant diferent les demandes d’educació dels treballadors. Específicament aquest últim moviment va advocar insistentment per crear una cultura alternativa, de la qual l’esperanto es va convertir en una espècie de símbol.La artikolo pritraktas la rolon de Esperanto en la movado por laborista edukado dum la unuaj jardekoj de la 20a jarcento en Hispanio. Krom la deziro edukiĝi en socio, kiu ne favoris la klerigajn strebojn ĉe la malaltaj klasoj, la artikolo konsideras alian aspekton de la kialoj de konsciaj laboristoj lerni Esperanton: la deziron krei kulturon alternativan al la oficiala, kiu povu servi por la celoj de la klasbatalo. En tiu kunteksto, la edukado fariĝis batalkampo en la lukto inter la sociaj tavoloj kaj inter la ideologiaj mondperceptoj. La aŭtoro konsideras la du laboristajn movadojn, kiuj ekzistis en Hispanio en tiu periodo: la socialisman kaj la anarkiisman, kiuj montris sufiĉe malsaman aliron al tiuj demandoj de laborista edukado. Specife ĉi-lasta movado insiste pledis por la kreado de alternativa kulturo, el kiu Esperanto fariĝis kvazaŭ simbolo

    Similar works