research

Real Mercadal, Neus (2005): Mercè Rodoreda: l'obra de preguerra. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 503 p. (Biblioteca Serra d'Or, 344)

Abstract

Abstract is not available.

    Similar works