research

Rehabiliterende korttidsopphold i sykehjem : en kvalitativ studie om egenomsorg ved hoftebrudd

Abstract

Studentarbeid i sykepleie (bachelorgrad) - Høgskolen i Bodø, 200

    Similar works