Ezinge, Van Giffenstraat; Garnwerd, De Blecourtstraat; Grootegast, Hazelaarstraat en Industrieweg (Gemeente Westerkwartier, Gr.) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Abstract

Wij adviseren een archeologisch booronderzoek te laten uitvoeren op de delen waar een regenwaterafvoer of verbreding van watergangen gepland is en een dubbelbestemming waarde archeologie geldt. Het doel van dat onderzoek is om te bepalen wat de opbouw en gaafheid van de bodem zijn, waarmee de kans op de aanwezigheid van archeologische resten kan worden ingeschat. Concreet adviseren wij elf boringen in Ezinge, zeven boringen in Garnwerd en vijftien boringen in Grootegast. Voor de delen van het plangebied waar de bestaande riolering wordt vervangen maar geen extra graafwerk nodig is voor aanleg van een regenwaterriool, adviseren wij geen archeologisch onderzoek te laten uitvoeren. Wel attenderen wij erop dat voor al het graafwerk geldt dat als onverhoopt toch archeologische waarden worden aangetroffen en/of vondsten worden gedaan, dat daarvan direct melding dient te worden gemaakt conform de Erfgoedwet 2015, artikel 5.10. Wij adviseren dit te doen bij de gemeente Westerkwartier

    Similar works

    Full text

    thumbnail-image