research

Amiga ASCII -taide

Abstract

Opinnäytetyössäni tutkin Amiga ASCII -tekstitaidetta. Amiga ASCII on tekstitaiteen muoto, jossa Amiga-tietokoneen fontilla ladottujen kirjainmerkkien sommitelma muodostaa kaksiulotteisen esityksen eli kuvan. Amiga-skene tietokoneharrastajien alakulttuuri, joka oli suosiossa 1990-luvulla. Sen keskiössä on BBS-purkkien käyttöön tehdyt logot ja muut kuvalliset materiaalit sekä tekstitaidetta tekevien taiteilijoiden keskinäinen kilpailu kuvan tekemisen taituruudesta. Perehdyn Amiga ASCII -taiteen tekemiseen ja käytän sitä metodina kuvallisen ilmaisuni kehittämisessä. Määrittelen tekstitaiteen yhdeksi kuvataiteen tyylilajiksi, joka sisältää ASCII-taiteen ja sen ala-genret sekä kuvailen lyhyesti tekstitaiteen ja ASCII-taiteen historiaa ja sen ympärille liittyvää alakulttuurin muotoa. Keskityn opinnäytetyössäni erityisesti Amiga ASCII-tekstitaiteeseen ja teen kuvakokoelman omista kokeiluistani tällä kuvan tekemisen menetelmällä

    Similar works