research

Citrus

Abstract

Opinnäytetyöni käsittelee yksittäistä kirjainmuotoiluprojektia. Kyseessä on itse itselleni antama tehtävänanto, jossa tavoitteenani oli suunnitella custom-fontti yhtä käyttötarkoitusta varten. Käyt-tötarkoitus tässä tapauksessa oli sitrus-hedelmistä inspiraationsa saanut fontti, jolla taittaisin pienen reseptikirjasen, jonka reseptit olisivat kaikki sitrusleivonnaisia. Opinnäytetyöni sisälsi sekä kirjallisen että produktio-osuuden. Produktio oli itse fontin suunnit-teleminen, sen näytekirjan taittaminen (sekä kirjoittaminen ja kuvittaminen) ja näkymättömän, uunissa näkyväksi muuttuvan musteen valmistaminen näytekirjan painamista varten. Kirjallisessa osuudessani kerroin produktion valmistumisesta ja sitä varten tekemästäni tausta-työstä. Yritin myös mahdollisuuksien mukaan peilata kirjainmuotoilua laajempanakin alueena tämän yksittäisen projetkin kannalta. Lähteinäni käytin typografiaa ja synestesiaa käsittelevää kirjallisuutta

    Similar works