Labour Market Areas in Poland

Abstract

The aim of the article is to delineate Labour Market Areas (LMAs) in Poland with the use of the European version of the Travel to Work Areas (EU-TTWA) methodology that was developed under Eurostat auspices. We received over 300 areas that consist of LAU-2 units (gminas) – the smallest administrative regions in Poland. We discuss Poland-specific results and problems. We compare numbers of LMAs in countries with EU-TTWA-delineated LMAs in relation to population density, total population and area. We propose the taxonomic rank method to select the parameter values for the EU-TTWA algorithm. LMAs may deliver useful spatial information, although one needs to account for their heterogeneity.Celem artykułu jest wyznaczenie obszarów rynku pracy w Polsce przy wykorzystaniu metody EU-TTWA opracowanej pod auspicjami Eurostatu. Wykorzystując wspomnianą metodę otrzymano ponad 300 obszarów rynku pracy składających się z gmin. W artykule opisano charakterystyczne dla Polski problemy i rozwiązania, które przyjęto. Przeprowadzono także porównanie liczby obszarów rynku pracy w państwach, w których wyznaczono za pomocą tego algorytmu wspomniane obszary uwzględniając gęstość zaludnienia, liczbę ludności oraz wielkość danego państwa. W pracy zaproponowaliśmy wykorzystanie metody taksonomicznej celem wyboru parametrów wejściowych w algorytmie EU-TTWA. Obszary rynku pracy mogą dostarczać wartościowej informacji przestrzennej. Niemniej jednak okazały się one niejednorodne pod kątem wybranych statystyk. Dlatego właściwa polityka gospodarcza nie powinna ograniczać się wyłącznie do interpretowania ich granic

    Similar works