Προλεγόμενα - Τεύχος 41

Abstract

Η ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ της Covid-19 ενέσκηψε προτού προλάβει να ανακάμψει η ελληνική οικονομία από τη δεκαετή κρίση εξωτερικού χρέους και δημοσιονομικών ελλειμμάτων, για την οποία έχουν ειπωθεί σχεδόν τα πάντα. Λέγεται ότι με το τέλος της πανδημίας, που έχει ισχυρές επιπτώσεις για την οικονομία, θα ακολουθήσει περίοδος ισχυρής ανάκαμψης παρά τα εξακολουθητικά δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, με το ερώτημα να είναι αν η εν λόγω ανάπτυξη θα είναι απότομη (σχήματος V) ή σχετικώς βραδεία (σχήματος U). Με βάση τη μέχρι τώρα δυναμική αλλά και εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πολλοί ισχυρίζονται ότι η οικονομική ανάκαμψη θα είναι απότομη, υπό την προϋπόθεση ότι στις συνθήκες πανδημίας που διανύουμε η ελληνική οικονομία θα αποδειχθεί ανθεκτική. Το σίγουρο, όμως, είναι ότι η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται από επάλληλες εξωγενείς κρίσεις που αλληλεπιδρούν με τα εγχώρια χρόνια προβλήματα και λειτουργούν με διαφορετικούς χρονισμούς

    Similar works