"There is (almost) 0 knowledge about CLIL" - CLIL på andre sprog end engelsk

Abstract

Journal home page at https://sproglaererforeningen.dk/.Content and Language Integrated Learning (CLIL) findes kun i meget begrænset omfang på andre sprog end engelsk. Der arbejdes sjældent med overgange mellem uddannelsesniveauer, og CLIL forbindes næsten aldrig med en flersprogethedsdidaktik. Sådan kan man lidt groft sammenfatte resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse, som blev besvaret i foråret 2021 af eksperter fra 29 lande

    Similar works