O regionalnim konvergencijskim klubovima u Europskoj uniji

Abstract

The goal of this research is to present the concept of convergence club within the European Union members, starting from the hypothesis that an overall convergence cannot be identified because of the high output disparities between countries and between regions. For the analysis, the concept has been used as a method of regression based on a convergence test that supposes an innovative decomposition of the GDP per capita and enables the endogenous determination of convergence clubs. In order to achieve the objective, the paper undertakes an empirical analysis of GDP per capita convergence for EU 28 members and for 272 regions corresponding to NUTS2 level. The results of the analysis show that at national level, during 1995 – 2012 there are significant differences between foundation members and CEEC economies, while at regional level five convergence clubs were identified. The basic conclusion is that in the conditions of lack of convergence between EU-28 countries, the identification of convergence clubs helps the European Union in reducing the economic disparities across European regions.Cilj ovog istraživanja je predstaviti koncept konvergencijskog kluba unutar članica Europske unije, počevši od pretpostavke da se ukupna konvergencija ne može prepoznati zbog visokih izlaznih razlika između zemalja i između regija. Za analizu se taj koncept koristi kao metoda regresije koja se temelji na konvergencijskom testu koji pretpostavlja inovativnu dekompoziciju BDP po stanovniku što omogućuje endogeno određivanje konvergencije klubova. Da bi se postigao cilj, u radu se provodi empirijska analiza konvergencije BDP-a po stanovniku za članice EU-28 i za 272 regije koje odgovaraju NUTS2 razini. Rezultati analize pokazuju da na nacionalnoj razini, tijekom 1995. – 2012. postoje značajne razlike između država članica osnivača i SIE gospodarstava, a na regionalnoj razini je utvrđeno pet konvergencijskih klubova. Temeljni zaključak je da u uvjetima nedostatka konvergencije zemalja EU-28, identificiranje konvergencijskih klubova pomaže Europskoj uniji u smanjenju ekonomskih razlika diljem europskih regija

    Similar works