Νεολαία: ο αστάθμητος παράγοντας

Abstract

Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο.Το βιβλίο παρουσιάζει, ανασυνθέτει και ερμηνεύει εκ νέου τα περισσότερα από τα ευρήματα της έρευνας για τη νεολαία που χρηματοδοτήθηκε από την Εθνική Υπηρεσία του προγράμματος Νεολαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιήθηκε από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, και ολοκληρώθηκε το Μάϊο του 2006

    Similar works

    Full text

    thumbnail-image

    Available Versions