Tetkik: Türk-İslam Kültürü

Abstract

Tetkik (ISSN: 2822-3322) is a peer-reviewed e-journal that started being published in 2022 by the Okut Okut Press. The journal covers articles on the research, examination, documentation, and preservation of Turkish-Islamic culture. The aim of the journal is to contribute to the increase and sharing of knowledge in this field at the national and international level by publishing original research articles and book reviews in Turkish and English on Turkish-Islamic culture. The target audience of the journal is professionals who continue their research in the field of Turkish-Islamic culture, institutions interested in this field, students, and readers.Tetkik (ISSN: 2822-3322), Oku Okut Derneği tarafından Oku Okut Yayınları kapsamında, 2022 yılında yayımlanmaya başlayan hakemli bir e-dergidir. Tetkik dergisi Türk-İslam kültürünün araştırılması, incelenmesi, belgelenmesi ve korunmasıyla  ilgili araştırmaları kapsar. Tetkik dergisinin amacı, Türk-İslam kültürüyle ilgili Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış özgün araştırma makalesi ve kitap incelemesi türlerindeki çalışmaları yayımlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde bu alandaki bilginin artmasına ve paylaşımına katkıda bulunmaktır. Tetkik dergisinin hedef kitlesi, Türk-İslam kültürü alanında araştırmalarını sürdüren profesyoneller ile bu alana ilgi duyan kurumlar, öğrenciler ve okurlardır

    Similar works