59 research outputs found

  Metaproteomics of gastrointestinal microbiota of a healthy person

  Get PDF
  Crijevna mikrobiota ─Źovjeka se sastoji od velikog broja mikroorganizama te se njihova disbioza povezuje s mno┼ítvom bolesti. Identifikacija tih mikroorganizama je vrlo va┼żna kako bi se bolje rzumjela veza izme─Ĺu bolesti i crijevne mikrobiote. Metaproteomika koja se definira kao identifikacija svih proteina iz mikrobne zajednice nekog uzorka pru┼ża informacije o vrsti mikroorganizma. Zasniva se na digestiji proteina, sekvencioniranju peptida tandemnom spektrometrijom masa i pretragom baza podataka. Cilj ovog rada je bio usporediti utjecaj metoda za izolaciju proteina i utjecaj spekrometra masa te pretra┼żnog programa na taksonomsku kompoziciju crijevne mikrobiote. Rezultati su uspore─Ĺeni s literaturnim podacima i s genomskom analizom. Najvi┼íe proteina i bakterijskih vrsta je odre─Ĺeno koriste─çi 4% SDS i B-PER u kombinaciji s ultrazvukom kada se analiza provodila na spektrometru masa ESI-Q-TOF i kada je kori┼íten novorazvijeni bioinformati─Źki program temeljen na LSI. Metagenomska analiza je rezultirala manjim brojem bakterija Bacteroidetes nego metaproteomika te se podudarala s rezultatima metaproteomike u koljenima Firmicutes i Proteobacteria.Human intestinal microbial consists of a large number of microorganisms and their dysbiosis is associated with a great number of diseases. Identification of these microorganisms is very important in order to better interrupt the connection between the disease and the intestinal microbiota. Metaproteomics, which is defined as the identification of all proteins from a sample, provides information on the species of microorganisms. The worklow consists of digestion of proteins, sequencing of the peptides by tandem mass spectrometry and database searching. The aim of this study was to compare the effect of the protein isolation method and the influence of the mass spectrometer and the bioinformatic tool on the taxonomic composition of the intestinal microbiote. The results were compared with literary data and genomic analysis. The biggest number of bacterial species was determined using 4% SDS and B-PER in combination with sonification when analyzed on ESI-Q-TOF mass spectrometer and when a newly-developed bioinformatic LSI tool was used. Metagenomic analysis resulted in a smaller number of bacteria from phyilia Bacteroidetes than metaproteomics but it had similar results in phylia Firmicutes and Proteobacteria

  Sound production in the Ponto-Caspian goby (Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814)) and its acoustic affinity with mediterranean species

  Get PDF
  Cilj provedenog istra┼żivanja bio je opisati vokalni repertoar ponto-kaspijskog rije─Źnog glavo─Źi─ça (Neogobius fluviatilis) te usporediti njegova akusti─Źna svojstva s vokalnim mediteranskim vrstama iz Gobius grupe. Produkcija zvuka bila je inducirana ÔÇĽtestom uljeza. Istra┼żili smo 5 akusti─Źnih svojstva za 13 jedinki. Vokalni repertoar rije─Źnog glavo─Źi─ça sastoji se od niza kratkih zvukova produciranih tijekom agresivnih i reproduktivnih interakcija. Zvukovi se sastoje od rapidno ponovljenih pulseva, tipi─Źnog tonalnog karaktera. Zvukovi traju oko 200 ms uz prosje─Źnu vrijednost frekvencije od oko 80 Hz. Struktura zvuka se nije mijenjala s obzirom na etolo┼íki kontekst, ┼íto potvr─Ĺuje njen stereotipski karakter. Podaci o akusti─Źnim svojstvima rije─Źnog glavo─Źi─ça zajedno sa podacima mediteranskih vrsta, analizirani su pomo─çu Faktorijalne diskriminantne funkcijske analize (DFA) kako bi procijenili u kojoj se mjeri vrste mogu razlikovati s obzirom na njihova akusti─Źna svojstava. Rezultati pokazuju kako je stopa ponavljanja pulseva najva┼żnije svojstvo za razlikovanje vrsta. Smatramo kako upravo ta karakteristika zvuka sadr┼żi informacije o samoj vrsti zbog ─Źega je klju─Źna pri odre─Ĺivanju filogenetskih odnosa. Na┼íe istra┼żivanje pokazuje, sukladno molekularnim filogenetskim analizama, da se vrste koje produciraju tonalne zvukove grupiraju zajedno. Rezultati provedenog istra┼żivanja interpretirani su sukladno geolo┼íkim i filogentskim doga─Ĺajima za koje se vjeruje da su potaknuli specijaciju europskih glavo─Źa.The aim of this study was to describe the vocal repertoire of the Ponto-Caspian goby (Neogobius fluviatilis) and to compare its acoustic properties with those of the other soniferous Mediterranean gobies belonging to the ÔÇĽGobiusÔÇľ lineage. Sound emission was elicited by means of ÔÇĽintruder testsÔÇľ. 5 acoustic properties were measured from 13 individuals. The vocal repertoire of the species consisted of sequences of short vocalizations (average 200 ms) showing an average fundamental frequency of about 80 Hz during both agonistic and reproductive intraspecific interactions. Sound properties did not differ between reproductive and the aggressive contexts, and the general structure of sounds were highly stereotyped. Discriminant Function Analysis was performed with individual means of five acoustic properties for seven species to assess how well species could be differentiated on the basis of acoustics, and their degree of affinities. The results suggested that the pulse repetition rate of the sounds was the most important property in differentiating the species. The species producing tonal sounds clustered together in line with the results of recent molecular phylogenic studies. The results were discussed in light of the geological and phylogeographic events believed to have driven the diversification of European gobies

  Taxonomical composition and ecology of the planktonic diatom community in the South Adriatic Pit

  Get PDF
  Dijatomeje (alge kremenja┼íice) su jednostani─Źni eukariotski fotosintetski mikroorganizmi koje nalazimo u svim kopnenim, slatkovodnim i morskim ekosustavima. Dominiraju brojno┼í─çu i biomasom u ve─çini obalnih mora te su uz dinoflagelate i kokolitoforide glavna sastavnica morskog fitoplanktona. Glavni ciljevi ovog istra┼żivanja su bili: (i) odrediti taksonomski sastav, brojnost te prostornu raspodjelu fitoplanktona u Ju┼żnojadranskoj kotlini u razdoblju kasne zime, (ii) opisati dominantne vrste dijatomeja prisutne u istra┼żivanom razdoblju, (iii) utvrditi utjecaj fizikalno-kemijskih ─Źimbenika koji uvjetuju sastav i prostornu distribuciju vrsta i dijatomejskih zajednica. Istra┼żivanje je provedeno u Ju┼żnojadranskoj kotlini u razdoblju od 8. do 10. o┼żujka 2016. godine na 8 postaja. Uzorci su sakupljeni pomo─çu planktonske mre┼że i Niskinovog crpca te fiksirani i analizirani pomo─çu Zeiss Axiovert 200 invertnog mikroskopa kako bi se dobili podaci o brojnosti i taksonomskoj pripadnosti pojedinih vrsta/rodova to─Źnije zajednice planktonskih dijatomeja. Tijekom ovog istra┼żivanja odre─Ĺeno je 126 svojti fitoplanktona, pri ─Źemu dominiraju dijatomeje s 98 morfotipova. Rezultati su pokazali da postoje razlike u zajednicama dijatomeja izme─Ĺu uzorkovanih postaja s obzirom na udaljenost od kopna. Razli─Źitim vrstama dijatomeja odgovaraju razli─Źiti ekolo┼íki uvjeti u vodenom stupcu, prvenstveno koncentracija nutrijenata, ┼íto se odra┼żava na njihovu prostornu distribuciju.Diatoms are unicellular, eukaryotic, photosynthetic microorganisms found in terrestrial, freshwater and marine ecosystems. Diatoms are the most abundant group in the coastal ecosystems and together with dinoflagellates and coccolithophores compose marine phytoplankton. The main objectives of this thesis were: (i) to investigate the taxonomical composition, abundances and distribution of phytoplankton in South Adriatic Pit in winter, (ii) to describe the dominant diatom species (iii) to determine the influence of physico-chemical parameters on the spatial distribution and composition of the planktonic diatom community . The study was conducted in South Adriatic in period from 8 to 10 March 2016 at 8 stations. Samples were collected using plankton nets and Niskin samplers and analyzed using Zeiss Axiovert 200 inverted microscope in order to obtain data on the identity and abundances of phytoplankton species and planktonic diatom community. The study found 126 different phytoplankton species-of which dominated diatoms with 98 morphotypes. The results showed that there are differences between the diatom community composition among different stations based on their distance from the shore. Different diatom species showed preferences toward different environmental conditions primarily towards the nutrient concentrations that was reflected in their spatial distribution

  Synthesis and impact of silver nanoparticles on the eggs of the sea urchin Arbacia lixula

  Get PDF
  Nano─Źestice su sve vi┼íe prisutne u svakodnevnom ┼żivotu. Time se pospje┼íuje mogu─çnost njihova doticaja sa na┼íim okoli┼íem kako zrakom, kopnom tako i vodama, morskim i slatkim. Jednom prisutne u okoli┼íu mogu stupiti u razne interakcije s tamo┼ínjim organizmima ponekad uzrokuju─çi i negativne posljedice po doticajnu jedinku. Cilj ovog rada bio je ispitati u─Źinak sintetiziranih nano─Źestica srebra na oplodnju i embrionalni razvoj je┼żinca Arbacia lixula nakon tretmana jajnih stanica prethodno pripremljenim ─Źesticama. Istra┼żivanje je pokazalo kako pove─çanjem koncentracija nano─Źestica dolazi do redukcije same oplodnje je┼żinaca tj. smanjuje se uspje┼ínost oplodnje je┼żinaca i to proporcionalno opada s porastom koncentracije nano─Źestica. Isto tako uspje┼ínost dostizanja faze larve opada porastom koncentracije nano─Źestica. Ve─çe koncentracije nano─Źestica pove─çale su brojnost nerazvijenih larvi te umanjile broj normalno razvijenih.Nanoparticles are increasingly present in everyday life. This increases the likelihood of their contact with our environment such as air, land and water(sea and sweet waters). Once present in the environment, they can participate in various interactions with organisms, sometimes causing negative consequences for the touching individual. The aim of our work was to examine the effect of synthesized silver nanoparticles on fertilization and embryonic development in ovarian A. lixula after the treatment of egg cells of pre-prepared parts. Research has shown that increasing nanoparticle concentrations results in reductions in the insemination of sea urchin, i.e., the efficiency of fertilizer growth proportionally decreases with the increase in nanoparticle concentration. Likewise, the success of reaching the larvae stages decreases with the increase in the concentration of nanoparticles. Larger concentrations of nanoparticles increase the number of underdeveloped and reduce the number of normally developedlarvae

  Synthesis and impact of silver nanoparticles on the eggs of the sea urchin Arbacia lixula

  Get PDF
  Nano─Źestice su sve vi┼íe prisutne u svakodnevnom ┼żivotu. Time se pospje┼íuje mogu─çnost njihova doticaja sa na┼íim okoli┼íem kako zrakom, kopnom tako i vodama, morskim i slatkim. Jednom prisutne u okoli┼íu mogu stupiti u razne interakcije s tamo┼ínjim organizmima ponekad uzrokuju─çi i negativne posljedice po doticajnu jedinku. Cilj ovog rada bio je ispitati u─Źinak sintetiziranih nano─Źestica srebra na oplodnju i embrionalni razvoj je┼żinca Arbacia lixula nakon tretmana jajnih stanica prethodno pripremljenim ─Źesticama. Istra┼żivanje je pokazalo kako pove─çanjem koncentracija nano─Źestica dolazi do redukcije same oplodnje je┼żinaca tj. smanjuje se uspje┼ínost oplodnje je┼żinaca i to proporcionalno opada s porastom koncentracije nano─Źestica. Isto tako uspje┼ínost dostizanja faze larve opada porastom koncentracije nano─Źestica. Ve─çe koncentracije nano─Źestica pove─çale su brojnost nerazvijenih larvi te umanjile broj normalno razvijenih.Nanoparticles are increasingly present in everyday life. This increases the likelihood of their contact with our environment such as air, land and water(sea and sweet waters). Once present in the environment, they can participate in various interactions with organisms, sometimes causing negative consequences for the touching individual. The aim of our work was to examine the effect of synthesized silver nanoparticles on fertilization and embryonic development in ovarian A. lixula after the treatment of egg cells of pre-prepared parts. Research has shown that increasing nanoparticle concentrations results in reductions in the insemination of sea urchin, i.e., the efficiency of fertilizer growth proportionally decreases with the increase in nanoparticle concentration. Likewise, the success of reaching the larvae stages decreases with the increase in the concentration of nanoparticles. Larger concentrations of nanoparticles increase the number of underdeveloped and reduce the number of normally developedlarvae

  Taxonomic differentiation, diversity and distribution of species from the suborder Erpobdelliformes (Annelida; Hirudinea) in the western Balkans

  Get PDF
  Balkansko poluostrvo je zna─Źajan centar biodiverziteta u kome pijavice imaju zna─Źajan udeo. Taksoni koji su svrstani u podred Erpobdelliformes su brojni sa velikim udelom endemi─Źnih predstavnika. Rodovi sa najve─çim diverzitetom vrsta su Erpobdella, Dina i Trocheta. Savremene molekularno geneti─Źke analize su pokazale da rodovi Dina i Trocheta ne predstavljaju monofiletske grupe. Ciljevi ove studije su bili stvaranje pregleda faune erpobdelida zapadnog Balkana, provera pouzdanosti taksonomskih karaktera molekularnim metodama, utvr─Ĺivanje filogenetskih odnosa, utvr─Ĺivanje ekolo┼íkih preferenci vrsta i provera njihove upotrebljivosti u biomonitoringu. Istra┼żivanje je obuhvatilo podru─Źje od Save i Dunava na severu do Prespanskog i Dojranskog jezera na jugu. Identifikacija je vr┼íena na osnovu segmentacije telesnih ─Źlanaka, polo┼żaja gonopora, gra─Ĺe genitalnog atrijuma i testisa. Potvrda pouzdanosti identifikacije taksona vr┼íena je na molekularnom nivou, analizom COI gena. Tokom istra┼żivanja zabele┼żeno je prisustvo devet vrsta iz podreda Erpobdelliformes, a vrsta Dina lineata (M├╝ller, 1774) je zastupljena sa tri podvrste (D. lineata lineata (M├╝ller, 1774), D. lineata dinarica Sket, 1968 i Dina lineata montana Sket, 1968). Naj─Źe┼í─çi taksoni tokom studije su D. lineata dinarica, Erpobdella octoculata (L. 1758) i E. vinlensis (Liskewitz, 1925), koji pokazuju jasno razlikovanje u ekolo┼íkim preferencama. Pored autohtonih predstavnika zabele┼żena je invazivna vrsta Barbronia weberi (R. Blanchard, 1897) (fam. Salifidae). Stablo dobijeno filogenetskim analizama pokazuje jasno izdvojene grane koje odgovaraju identifikovanim taksonima. Fauna podreda Erpobdelliformes je bogata. Tri taksona odlikuje ┼íiroko geografsko rasprostranjenje i velika frekventnost, dok su ostali taksoni ograni─Źeni na uska podru─Źja koja nastanjuju. Hidromorfolo┼íke odlike i pozicija vodnog tela imaju najve─çi uticaj na distribuciju vrsta. Naj─Źe┼í─çe bele┼żeni taksoni mogu se koristiti kao dobar prediktor tipa vodnog tela i kao pouzdan bioindikator kvaliteta vode. Tradicionalna podela u okviru familije Erpobdellidae je kod Balkanskih predstavnika pouzdana. Dina lineata dinarica je filogenteski i morfolo┼íki diferenciran takson u odnosu na druge u okviru D. lineata i trebalo bi se tretirati kao zasebna vrsta D. dinarica

  Ploidity level and heterochromatin distribution in species from genus Polystachya (Orhidaceae)

  Get PDF
  Rod Polystachya Hook. sastoji se od pribli┼żno 240 vrsta, koje su rasprostranjene na geografski ┼íirokom podru─Źju. Do dana┼ínjih dana jako je mali broj objavljenih radova koji se bave problematikom molekularne citogenetike i filogenije roda Polystachya. Zadnja citolo┼íka analiza napravljena je 1979. godine i to na malom broju vrsta. Ovo istra┼żivanje uklju─Źilo je do sada najve─çi broj vrsta sa svrhom odre─Ĺivanja to─Źnog broja kromosoma unutar roda Polystachya. Prou─Źene su ukupno 33 vrste sa ┼íirokog geografskog podru─Źja, te je ustanovljeno da je rod Polystachya vrlo homogen obzirom na broj kromosoma. Osnovni komplement sadr┼żi dvadeset kromosoma (x=20). Najve─çi broj vrsta su diploidi s 2n=2x=40 kromosoma, dok su 8 vrsta tetraploidi (2n=4x=80) i samo jedna vrsta je heksaploid (2n=6x=120). Ne postoje velike varijacije u raspodjeli i polo┼żaju heterokromatina unutar roda. Najve─çi broj vrsta ima heterokromatinske blokove u pericentromernnom podru─Źju.Polystachya Hook. consists of approximately 240 species, ranging over a wide geographic area. Up to now a very small number of papers dealing with molecular cytogenetics and phylogeny of the genus Polystachya were published. Last cytological analysis was made in year 1979 but it included only a small number of species. This research has involved the largest number of species so far, analyzing total number of 33 species from wide geographical area with the purpose of determining the correct number of chromosomes within the genus Polystachya. It was found that the genus Polystachya is very homogeneous in the context of chromosome number. Basic complement contains twenty chromosomes (x=20). Most of the species are diploids with 2n=2x=40 chromosomes, while 8 species are tetraploid (2n=4x=80) and only one specie is hexaploid (2n=6x=120). There are no significant variations in the distribution and position of heterochromatin within the genus. Most of the species posses heterochromatin blocks located in the pericentromeric region

  Ploidity level and heterochromatin distribution in species from genus Polystachya (Orhidaceae)

  Get PDF
  Rod Polystachya Hook. sastoji se od pribli┼żno 240 vrsta, koje su rasprostranjene na geografski ┼íirokom podru─Źju. Do dana┼ínjih dana jako je mali broj objavljenih radova koji se bave problematikom molekularne citogenetike i filogenije roda Polystachya. Zadnja citolo┼íka analiza napravljena je 1979. godine i to na malom broju vrsta. Ovo istra┼żivanje uklju─Źilo je do sada najve─çi broj vrsta sa svrhom odre─Ĺivanja to─Źnog broja kromosoma unutar roda Polystachya. Prou─Źene su ukupno 33 vrste sa ┼íirokog geografskog podru─Źja, te je ustanovljeno da je rod Polystachya vrlo homogen obzirom na broj kromosoma. Osnovni komplement sadr┼żi dvadeset kromosoma (x=20). Najve─çi broj vrsta su diploidi s 2n=2x=40 kromosoma, dok su 8 vrsta tetraploidi (2n=4x=80) i samo jedna vrsta je heksaploid (2n=6x=120). Ne postoje velike varijacije u raspodjeli i polo┼żaju heterokromatina unutar roda. Najve─çi broj vrsta ima heterokromatinske blokove u pericentromernnom podru─Źju.Polystachya Hook. consists of approximately 240 species, ranging over a wide geographic area. Up to now a very small number of papers dealing with molecular cytogenetics and phylogeny of the genus Polystachya were published. Last cytological analysis was made in year 1979 but it included only a small number of species. This research has involved the largest number of species so far, analyzing total number of 33 species from wide geographical area with the purpose of determining the correct number of chromosomes within the genus Polystachya. It was found that the genus Polystachya is very homogeneous in the context of chromosome number. Basic complement contains twenty chromosomes (x=20). Most of the species are diploids with 2n=2x=40 chromosomes, while 8 species are tetraploid (2n=4x=80) and only one specie is hexaploid (2n=6x=120). There are no significant variations in the distribution and position of heterochromatin within the genus. Most of the species posses heterochromatin blocks located in the pericentromeric region

  Taxonomy and spatial distribution of coccolithophores in the southern Adria

  Get PDF
  Kokolitoforidi, fotosintetski jednostani─Źni organizmi, jedna su od najva┼żnijih skupina morskog fitoplanktona. Od izuzetne su va┼żnosti u kru┼żenju elemenata u prirodi jer osim ┼íto obavljaju proces fotosinteze sudjeluju i u kru┼żenju ugljika i sumpora u prirodi. Taksonomija kokolitoforida je izuzetno zahtjevna zbog malih dimenzija stanica, ultrastrukturnih obilje┼żja vidljivih samo skeniraju─çim elektronskim mikroskopom te kompleksnog ┼żivotnog ciklusa koji se sastoji od dvije morfolo┼íki razli─Źite faze. Provedeno je terensko istra┼żivanje 2015. i 2016. godine na 15 postaja u ju┼żnom Jadranu, raspore─Ĺenih u tri transekta (P, M, V-transekt) te su sakupljena 183 uzorka. Skeniraju─çim elektronskim mikroskopom determinirane su 42 vrste kokolitoforida te je napravljena detaljna taksonomska lista. Dominantna vrste bile su Emiliania huxleyi, Syracosphaera sp. i Syracosphaera molischii. Karakteristi─Źne vrste za ovo podru─Źje su Syracosphaera pulchra, Syracosphaera ossa i Calcidiscus leptoporus. Uo─Źena je i razli─Źita raspodjela fitoplanktona, ali i kokolitoforida i to ne samo izme─Ĺu dva terena, nego i na podru─Źju istih postaja u razmaku od nekoliko dana. Ova ─Źinjenica potvr─Ĺuje da je ju┼żni Jadran izuzetno hidrografski dinami─Źno podru─Źje. Dinami─Źnost ju┼żnog Jadrana utje─Źe na fitoplankton, kokolitoforide i primarnu produkciju, ─Źime neizravno utje─Źe i na vi┼íe trofi─Źke razine.Coccolithophores, photosynthetic unicellular organisms, are one of the most important groups of marine phytoplankton. Not only that they photosynthesize, they also play a big role in the carbon and sulfur cycle in nature. Taxonomy of coccolithophores is extremely challenging due to the small size of cells, ultrastructural features visible only by scanning electron microscope and a complex life cycle that consists of two morphologically different phases. Field research in 2015 and 2016 at 15 stations was conductet in the southern Adriatic, it was arranged in three transects (P, M, V-transect) and we have collected 183 samples. 42 different species of coccolithophores were determined with scanning electron microscope and detailed taxonomic list was created. The dominant species were Emiliania huxley, Syracosphaera sp. and Syracosphaera molischii. The characteristic species of this area are Syracosphaera pulchra, Syracosphaera ossa and Calcidiscus leptoporus. There was a visible difference in distribution of phytoplankton and coccolithophores not only between the two field researchs, but also in the field of the same station but in the space of a few days. This fact confirms that the southern Adriatic is a very hydrographic dynamic area. The dynamism of the southern Adriatic affects phytoplankton, Coccolithophorids and primary production, which indirectly affects the higher trophic levels

  Taxonomy and spatial distribution of coccolithophores in the southern Adria

  Get PDF
  Kokolitoforidi, fotosintetski jednostani─Źni organizmi, jedna su od najva┼żnijih skupina morskog fitoplanktona. Od izuzetne su va┼żnosti u kru┼żenju elemenata u prirodi jer osim ┼íto obavljaju proces fotosinteze sudjeluju i u kru┼żenju ugljika i sumpora u prirodi. Taksonomija kokolitoforida je izuzetno zahtjevna zbog malih dimenzija stanica, ultrastrukturnih obilje┼żja vidljivih samo skeniraju─çim elektronskim mikroskopom te kompleksnog ┼żivotnog ciklusa koji se sastoji od dvije morfolo┼íki razli─Źite faze. Provedeno je terensko istra┼żivanje 2015. i 2016. godine na 15 postaja u ju┼żnom Jadranu, raspore─Ĺenih u tri transekta (P, M, V-transekt) te su sakupljena 183 uzorka. Skeniraju─çim elektronskim mikroskopom determinirane su 42 vrste kokolitoforida te je napravljena detaljna taksonomska lista. Dominantna vrste bile su Emiliania huxleyi, Syracosphaera sp. i Syracosphaera molischii. Karakteristi─Źne vrste za ovo podru─Źje su Syracosphaera pulchra, Syracosphaera ossa i Calcidiscus leptoporus. Uo─Źena je i razli─Źita raspodjela fitoplanktona, ali i kokolitoforida i to ne samo izme─Ĺu dva terena, nego i na podru─Źju istih postaja u razmaku od nekoliko dana. Ova ─Źinjenica potvr─Ĺuje da je ju┼żni Jadran izuzetno hidrografski dinami─Źno podru─Źje. Dinami─Źnost ju┼żnog Jadrana utje─Źe na fitoplankton, kokolitoforide i primarnu produkciju, ─Źime neizravno utje─Źe i na vi┼íe trofi─Źke razine.Coccolithophores, photosynthetic unicellular organisms, are one of the most important groups of marine phytoplankton. Not only that they photosynthesize, they also play a big role in the carbon and sulfur cycle in nature. Taxonomy of coccolithophores is extremely challenging due to the small size of cells, ultrastructural features visible only by scanning electron microscope and a complex life cycle that consists of two morphologically different phases. Field research in 2015 and 2016 at 15 stations was conductet in the southern Adriatic, it was arranged in three transects (P, M, V-transect) and we have collected 183 samples. 42 different species of coccolithophores were determined with scanning electron microscope and detailed taxonomic list was created. The dominant species were Emiliania huxley, Syracosphaera sp. and Syracosphaera molischii. The characteristic species of this area are Syracosphaera pulchra, Syracosphaera ossa and Calcidiscus leptoporus. There was a visible difference in distribution of phytoplankton and coccolithophores not only between the two field researchs, but also in the field of the same station but in the space of a few days. This fact confirms that the southern Adriatic is a very hydrographic dynamic area. The dynamism of the southern Adriatic affects phytoplankton, Coccolithophorids and primary production, which indirectly affects the higher trophic levels
  • ÔÇŽ
  corecore