68 research outputs found

  Debatten om PISA. Aktörer, debattÀmnen, konfliktpunkter

  Get PDF
  The Programme for International Student Assessment (PISA) is a worldwide international survey conducted every third year with the purpose to evaluate the education systems in many different countries by testing the skills and knowledge of 15-year old students. PISA tests the students knowledge in reading, mathematics and science. Since 2000, the PISA test is performed each third year, as 15-year old students are randomly selected worldwide to take a test within these subjects. The motivation for this study is to investigate why the results of Swedish pupils continues to tumble. Swedish pupils knowledge results have fallen below the OECD average. The declining results and knowledges of Swedish pupils has hence led to a big debate about how this issue could be explained and the education system has been questioned. In this thesis the purpose is to study the debate about the Swedish PISA results and the national education system. In the study a triangulation of methods is applied. A statistical analysis of national media, mainly news paper articles dating back to year 2000, is applied to show the scope of the debate and how much it has been written about PISA related to the Swedish education system. In the study the main method applied is a qualitative text analysis of national media, news paper articles. The results of the statistical analys and qualitative text analys shows that the declining teacher status, school segregation and early tracking of pupils, decentralization and the major increase in private schools since the beginning of 1990 are some of the the main explanatory reasons for the declining results of Swedish pupils according to the debate

  Styrning för lÀrarautonomi i samverkan mellan akademi och skola

  Get PDF
  Denna artikel presenterar en studie om hur lÀrares autonomi möjliggörs och begrÀnsas i tvÄ olika samverkansprojekt mellan forskare och lÀrare. SÄdan samverkan sÀgs riskera att styra lÀrare snarare Àn att stÀrka dem. Den presenterade studien visar dock att autonomi kan utvecklas i styrd samverkan, men ocksÄ undergrÀvas vid utebliven styrning. Att samverkansmodeller delvis ocksÄ Àr styrningsmodeller behöver sÄledes inte vara ett problem. Ledarskap, Àgarskap och ansvar krÀvs i samverkan för lÀrarautonomi. Forskare och skolledare bör ta ett gemensamt ansvar för att hörsamma lÀrare och i partnerskap utveckla den samverkanskompetens som behövs för balans mellan autonomi och styrning

  Den allvarliga lÀrarbristen i Sverige - hur kunde detta hÀnda och vad kan vi göra?

  Get PDF
  I denna artikel redovisas troliga orsaker till den omfattande lÀrarbristen i Sverige och möjligheter att lösa den pÄ lÀngre sikt. Data Àr baserat pÄ en omfattande litteraturöversikt och en webbundersökning. Den teoretiska förankringen Äterfinns i tre styrningsteorier och dess konsekvenser för det studerade omrÄdet. Resultatet visar att lÀrarbristen kan spÄras minst 50 Är tillbaka i tiden och att orsakerna Àr mÄnga och komplexa, exempelvis mÄnga olika reformer, försÀmrade villkor, lÄg status för yrket och New Public Management som styrningsfilosofi. Möjligheterna att lösa problemen pÄ lÄng sikt Àr flera: högre löner, bÀttre arbetsvillkor, stÀrkt professionsidentitet, högre status samt flexibla vÀgar att studera till lÀrare.

  The marketisation of education and the democratic deficit

  Get PDF
  This article deals with the question of what has happened to ‘the public’ in the Swedish education system during the last three decades. In our search for an answer we illuminate and discuss how the process of marketisation, together with the learnification and individualisation of education, replaced ‘the public’ from public education with the logic of the market place. To shed some further light on the current discourse on Swedish education, we contrast two principles in education and teaching, the aristocratic principle and the democratic principle. According to the aristocratic principle, education is about fixating and reproducing existing power relations as the cornerstone of a well-ordered society. According to the democratic principle of education, equality is the cornerstone of a well-ordered democratic society. Considering the shift in the very infrastructure of the Swedish educational system, we arrive at the conclusion that the principles in education and teaching are characterised by the aristocratic principle, rather than those we have characterised as democratic principles. The educational message is clear: upcoming generations are to accept the rules of the market economy and play the game accordingly

  Betyg för politiker

  Get PDF
  The debate regarding grades and in what year they are given to children, is a hot topic in Sweden and has been especially for the last couple of years. Mass media and the opposition have steered the debate into mainly being about the need for politicians to show that their position is supported by experts. The main purpose of the paper is to understand the symbolic use of expert knowledge in this debate. In the paper the author will study the empirical material, which consists of protocols from the Swedish parliament and articles from the two largest daily newspapers in Sweden, with the use of three questions. Firstly the paper asks if politicians have used symbolic use of expert knowledge, secondly if the opposition and the government have acted in a way that would be expected of the opposition and the government respectively, and lastly if the mass media noticeably has focused the debate on expert knowledge. The paper concludes that different types of symbolic use of expert knowledge have been practiced, that the opposition drives the debate to circle around experts and that the mass media also might have shaped the debate for reasons of self-interest

  From state apparatuses and discipline to educationalization and educational ambitions:Theoretical perspectices on education and socialization in Swedish and international history of education

  Get PDF
  In this chapter, I initially present a series of perspectives on the nurturing functions of education. I begin by highlighting basic concepts such as state apparatuses, discipline and curriculum codes, and then give an overview of some concepts that have become important in the international field of educational history research. These include concepts such as educationalization, educational ambitions, moral rules and children's cultures. The aim here is not to give a complete overview – such a one does not fit within the scope of this chapter – but rather to create an interesting point of comparison that enables a discussion both about the anthology's contribution and the future of Swedish educational historical researc

  Om sambandet mellan logopedens röstkvalitet, sprÄkförstÄelse och kognitiv förmÄga hos barnet

  Get PDF
  Övergripande syfte med föreliggande studie var att undersöka hur en talares röstkvalitet pĂ„verkar sprĂ„kförstĂ„elsen hos barn i Ă„ldern Ă„tta Ă„r samt vilken roll barnets kognitiva förmĂ„gor spelar för sprĂ„kförstĂ„elsen vid varierande röstvillkor. Det saknas idag svenska studier om i vilken utstrĂ€ckning en talares röstkvalitet pĂ„verkar barns förstĂ„else och lĂ€rande. Inte heller har man tidigare studerat hur arbetsminneskapacitet och exekutiva funktioner inverkar pĂ„ sprĂ„kförstĂ„elsen hos barnet vid olika röstvillkor hos talaren. Kunskap inom detta omrĂ„de Ă€r av stor vikt för sĂ„vĂ€l logopediskt arbete som för insatser i skolvĂ€rlden. Totalt 85 barn i Ă„rskurs 2 deltog i studien. Barnen medverkade i tre deltest; ett test avsett att mĂ€ta arbetsminneskapacitet, ett test avsett att mĂ€ta exekutiva funktioner samt ett digitaliserat sprĂ„kförstĂ„elsetest, dĂ€r testmeningarna var inspelade med tvĂ„ olika röstkvaliteter. Barnen delades in i tvĂ„ grupper, dĂ€r den ena gruppen av barn fick lyssna pĂ„ en typisk röst och den andra gruppen av barn fick lyssna pĂ„ en dysfonisk röst. Resultatet pĂ„ sprĂ„kförstĂ„elsetestet visade ingen signifikant skillnad mellan de olika grupperna. DĂ€remot noterades ett ökat antal sjĂ€lvkorrigeringar i den grupp som fick lyssna pĂ„ dysfonisk röstkvalitet. Även kognitiva funktioner visade sig ha större betydelse för sprĂ„kförstĂ„elsen i den grupp som presenterades för en talare med dysfonisk röstkvalitet
  • 

  corecore