3,934 research outputs found

  Turkiseläinten lannan määrä ja ominaisuudet : Tilaseurannan ja lantalaskennan tulokset

  Get PDF
  Turkiseläinten lanta on fosforirikasta kuivikelantaa. Sen hyödyntämisen merkittävimpiä haasteita on turkistuotannon sijoittuminen maantieteellisesti alueelle, jolla on runsaasti muutakin kotieläintuotantoa. Ravinteiden runsas tarjonta vaikeuttaa merkittävästi turkislannan käyttöä alueen kasviviljelyn lannoitteena. Lanta tulisi kuitenkin pystyä hyödyntämään nykyistä kustannustehokkaammin. Tieto turkiseläinten tuottaman lannan määrästä ja koostumuksesta on vanhentunutta, mikä osaltaan vai-keuttaa lannan täysimääräistä hyödyntämistä. Turkiseläinten lannan tehokkaampi hyödyntäminen edellyttää nykyistä tarkempaa tietoa eläinten tuottamasta lannan määrästä ja koostumuksesta. Tässä raportissa esitellään turkiseläinten lannan määrän ja laadun selvityksen tulokset.201

  Italianraiheinä ja viljat tuorerehuna

  Get PDF
  Italianraiheinän, ohran, kauran ja rukiin seosviljelyä tutkittiin kolmella koepaikalla: Kainuun tutkimusasemalla Vaalan Pelsolla, Karjalan tutkimusasemalla Tohmajärvellä ja Lapin tutkimusasemalla Rovaniemen maalaiskunnan Apukassa 1979-81. Seossuhteista todettiin paremmaksi 25 kg/ha italianraiheinää +75 kg/ha viljaa kuin 150 kg/ha viljaa. Italianraiheinän kanssa viljeltävien viljalajien paremmuus on vaihtunut pohjoisesta etelään päin tultaessa seuraavasti: Lapissa ruis on ollut paras ohran tullessa toiseksi, ja Karjalassa ohra on ollut paras kauran tullessa toiseksi. Valkuaissatoina mitaten ruis on Kainuussa ohittanut ohran. Ruis on myös kohottanut kaikilla koepaikoilla eniten satojen kuiva-ainepitoisuuksia. Laskettaessa kannattavuutta saadaan vain 1979 Lapin tutkimusasemalla rukiin ja 1980 Kainuun tutkimusasemalla ohran siemenkustannus peitettyä. Pelkillä satomäärillä ei voi rehun ruokinnallista arvoa kokonaan mitata. Ohran italianraiheinän kanssa puoltavat seuraaavat tekijät. Kasvusto rikkaruohottuu keväällä vähemmän, jos italianraiheinän kanssa on kylvetty nopeasti kasvavaa viljaa. Sadon valkuaispitoisuus on noussut muihin verrattuina varsinkin rukiin ansiosta Kainuussa ja Lapissa. Kaikilla koepaikoilla on yhdistelmä italianraiheinä + ruis tai ohra alentanut rehun kaliumpitoisuutta puhtaaseen raiheinään verrattuna. Jos viljana on käytetty ruista, on rehun fosforipitoisuus ollut paras toisessa ja kolmannessa niitossa. Samoin yhdistelmä ohra tai ruis + italianraiheinä on kaikissa niitoissa ollut kalsiumpitoisin. Ekvivalentti-ravinnesuhteesta K:(Ca+Mg) voidaan todeta, että korkein suhdeluku saadaan kaikilla koepaikoilla puhtaalla italianraiheinäkasvustolla, joten tässäkin tapauksessa viljoilla on edullinen vaikutus.The main factors affecting cocksfoot panicle production negatively in Finland were divided in three catergories. Firstly, the juvenile stage of cocksfoot and a short favourable for floral evocation in the fall caused inadequate floral evocation. Therefore the panicle production in the first harvest year remained small when the stand was sown late in the previous season or was established with a late maturing cover crop. Secondly, damages due to low temperatures in the absence of snow cover and/or ice cover during winter decreased panicle and seed production. Thirdly, frosts during panicle growth stage destroyed panicles and decreased the seed yield. In addition, a long snow cover period may have decreased the seed yield since er when the snow cover period in the previous winter was shorter than 120. The cultivar sttrongly affected the ability of a stand to produce panicles in Finnish conditions. The choice of cultivar is important for abundant panicle production. The average seed yield of the standard cv. Haka was 258 kg ha-1 (range from 0 to 698 kg ha-1) in the seed production cultivar trials at the Agricultural Research Centre. The average yield per hectare could be raised by establishing the stands without a cover crop early in the growing season. The present situation in Finland with obligatory fallow makes this kind of establishment recommendable. If the ds established with a late matturing cover crop, the yield of first year stand should be taken for fodder and the second year harvest for seed. Fodder and seed production of cocksfoot should be combined since a seed production stand can give a fodder yield in addition to a seed yield. Combination of fodder and seed production would be important because the fodder yield of the stand can still be high although panicle production, and consequently, seed production fails. Seed production areas where the risk of late spring frost is high should be avoided. In addition,seed production should be practised on areas where the risk of ice cover and low temperatures in the absence of snow cover is small. However, a long snow cover period is also detrimental for the panicle production. The southern Lake District area in Eastern Finland may have favourable climatic conditions for seed production of cocksfoot, therefore seed production should be tried that area.vokKirjasto Aj-

  Rehua perunan käsittelyssä ja juustonvalmistuksessa syntyvistä sivujakeista

  Get PDF
  Perunan k√§sittelyss√§ ja juustonvalmistuksessa syntyvien sivujakeiden hy√∂dynt√§misess√§ rehuksi on tehostamisen varaa. Viljaa ja usein kalliita valkuaisrehuja korvaaville rehukomponenteille on kysynt√§√§ erityisesti sikataloudessa. Sivujakeiden hy√∂dynt√§miseen tarvitaan uusia vaihtoehtoja, kuten kustannustehokkaita s√§il√∂nt√§menetelmi√§. Esimerkiksi perunan sivuvirtojen k√§ytt√∂ sikojen rehuksi edellytt√§√§ prosessointia, jotta haitta-aineet saadaan poistettua, rehuaineiden koostumus optimoitua ja s√§ilyvyytt√§ parannettua. T√§m√§ raportti sis√§lt√§√§ kirjallisuuskatsauksen perunan ja sen jalostusprosesseissa syntyneiden sivujakeiden, kuten perunapulpan ja perunarehun sek√§ juustoheran k√§ytt√∂kelpoisuudesta ja rehuarvoa parantavista k√§sittelymenetelmist√§ sikojen, siipikarjan ja turkisel√§inten ravitsemuksessa. Raportissa esitet√§√§n my√∂s tulokset sivujakeiden fermentointitestauksista, jotka toteutettiin laboratorio- ja pilot -mittakaavassa. Kirjallisuuden perusteella monilla perunan sivujakeilla olisi k√§ytt√∂mahdollisuuksia erityisesti sikojen, mutta my√∂s siipikarjan ruokinnassa. Bioprosessointi, kuten hallittu fermentointi mikrobien avul-la, voisi parantaa s√§ilyvyytt√§ ja rehuarvoa. Omien testausten perusteella maitohappobakteerikantojen lis√§√§minen sivujakeisiin ja niiden seoksiin n√§ytt√§isi nopeuttavan pH: n laskua ja hidastavan sokeri-pitoisuuden pienenemist√§ viiden p√§iv√§n s√§il√∂nn√§n aikana. Mikrobiymppien vaikutus liemirehun t√§rkkelys- ja valkuaispitoisuuteen oli v√§h√§inen. Mikrobiymppien k√§yt√∂n kannalta olisi eduksi, jos liemien kuiva-ainepitoisuutta pystytt√§isiin vakioimaan. Selvitys on osa Perunaj√§te arvotuotteiksi -hanketta. Hanketta koordinoi Oulun yliopisto ja osatoteuttajana oli Luonnonvarakeskus. Hankkeen p√§√§rahoittajana oli Pohjois-Pohjanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Kest√§v√§√§ kasvua ja ty√∂t√§ 2014‚Äď2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Osarahoittajina olivat BioGTS Oy, Vaalan Juustola Oy, Jahotec Oy ja Tyrn√§v√§n kunta.201

  Analyysinäytteiden käsittely kotieläintuotannontutkimuksen laboratoriossa

  Get PDF
  Mestariluokka -t√§ydennyskoulutuksen kehitysty√∂Kehitysty√∂ tehtiin osana Kotiel√§intuotannon tutkimuksen (KEL) laboratorion kehityshanketta ja se on osa MTT:n teknisen henkil√∂st√∂n t√§ydennyskoulutusta Mestariluokka 2011‚Äď2012. Ty√∂n tavoitteena oli KEL laboratoriossa jo olemassa olevien ohjeiden ja analyysitilauskaavakkeen p√§ivitys sek√§ kirjallisten ohjeiden tekeminen n√§ytteiden vastaanottamiseen laboratoriossa. N√§ytteiden s√§ilytyksen ja varastoinnin k√§yt√§nn√∂t dokumentoitiin. Tiedonhankinta tapahtui haastattelemalla KEL/laboratorion henkil√∂kuntaa sek√§ tutustumalla MTT:n Laatuk√§sikirjaan

  Kasvien vedenkäyttö ja säätekijät

  Get PDF
  vokKirjasto Aj-kDer Wasserverbrauch der pflanzen mit Ber√ľcksichtigung der witterungselement

  Viherlannoituskasvuston sadontuoton ja ravinnesisällön arviointi

  Get PDF
  201

  Erilaiset nurmirehut porojen talviruokinnassa

  Get PDF
  • ‚Ķ
  corecore