96 research outputs found

  Historia 2.0

  Get PDF
  S\u142owa kluczowe: historia cyfrowa i historia 2.0; humanistyka cyfrowa; media cyfrowe; repozytoria naukowe; otwarta nauka i komunikacja naukow

  Reprezentacje humanistyki cyfrowej w polskim dyskursie naukowym

  Get PDF
  The Digital Humanities i s a widely c onsidered p henomenon i n t he c ontemporary d iscursive space. The consistent definition of the DH is still absent and establishing its characteristic features, boundaries, and the scope of this idea is still pending. Thus, the aim of this article is an attempt to study the ways of representation and conceptualisation of this currently trendy name used in texts of the Polish language academic discourse. The discursive perspective that was adopted during the exploration of the collected sources enabled the authors to distinguish the crucial features of the Digital Humanities. What is more, the evolutionary and open nature of the discussed conceptual category were proved. The DH seems to transcend the frameworks of academic discourse whose identification is based on the institutional criterion of reference

  IV Konferencja DARIAH-PL ÔÇ×Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwaÔÇŁ. Toru┼ä, 16ÔÇô17 XI 2017 r.

  Get PDF
  IV Konferencja DARIAH-PL ÔÇ×Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwaÔÇŁ. Toru┼ä, 16ÔÇô17 XI 2017 r

  IV Konferencja DARIAH-PL. Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa (Toruń, 16-17 listopada 2017 r.)

  Get PDF
  In November, 2017 in the Main Library of the Nicolaus Copernicus University in Toru┼ä, the 4th Conference of the Scientific Consortium DARIAH-PL took place. The main theme of the event was ÔÇ×Digital humanities and heritage institutionsÔÇŁ. The article discusses the basic topics of the conference and characterizes the individual papers.W dniach 16-17 listopada 2017 r. w Bibliotece G┼é├│wnej Uniwersytetu Miko┼éaja Kopernika w Toruniu odby┼éa si─Ö IV Konferencja Konsorcjum Naukowego ÔÇ×DARIAH-PLÔÇŁ, kt├│rej temat przewodni brzmia┼é ÔÇ×Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwaÔÇŁ. Organizatorem konferencji by┼é Uniwersytet Miko┼éaja Kopernika w Toruniu, za┼Ť wsp├│┼éorganizatorem Centrum Sztuki Wsp├│┼éczesnej Znaki Czasu w Toruniu. Patronat obj─Ö┼éo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy┼╝szego. Konferencja skupia┼éa si─Ö na zagadnieniach zwi─ůzanych z relacjami humanist├│w i instytucji dziedzictwa, wpisuj─ůc si─Ö obszar Public Culture Heritage (Publicznego Dziedzictwa Kulturowego), nawi─ůzuj─ůc do zatwierdzonego przez Rad─Ö Dyrektor├│w DARIAH-EU priorytetu na rok 2017, w ramach kt├│rego organizowane by┼éy r├│┼╝nego typu aktywno┼Ťci oraz wydarzenia. Podczas obrad miejsce mia┼éo r├│wnie┼╝ posiedzenie Rady Konsorcjum Naukowego ÔÇ×DARIAH-PLÔÇŁ. Artyku┼é omawia podstawowe za┼éo┼╝enia konferencji oraz charakteryzuje poszczeg├│lne referaty

  Digital humanities versus digital sociology : are we heading towards a new paradigm of academic research?

  Get PDF
  In the field of the humanities there has appeared a recently popular trend called digital humanities. This begs the question: is it only the result of a temporary fashion or rather a requirement of technological times that demand a new category name. Scientists are more and more often convinced that the existing analytical tools and dominant paradigms are no longer sufficient for illustrating the increasingly complex social structures. The article is an attempt to answer the question of what digital sociology and its object of interest are

  Humanistyka cyfrowa. Wybrane przykłady

  Get PDF
  Wsr├│d przestawionych humanistycznych zasob├│w cyfrowych znajd─ů si─Ö m.in. S┼éownik j─Özyka polskiego PAN (aktualnie dost─Öpny w Internecie w bardzo ograniczony spos├│b, http://doroszewski.pwn.pl), S┼éownik polszczyzny XVI wieku (r├│wnie┼╝ dost─Öpny w ograniczony spos├│b, http://www.spxvi.edu.pl), Elektroniczny s┼éownik j─Özyka polskiego XVII i XVIII wieku (udost─Öpniany niemal wzorcowo, http://sxvii.pl), S┼éownik Geograficzny Kr├│lestwa Polskiego i innych kraj├│w s┼éowia┼äskich (udost─Öpniany niezale┼╝nie na kilka sposob├│w). Wspomniane b─Öd─ů r├│wnie┼╝ inne typy zasob├│w, m.in. analizatory morfologiczne dla j─Özyka polskiego. Poruszone zostan─ů tak┼╝e aspekty prawne udost─Öpniania tego typu zasob├│w. Janusz S. Bie┼ä jest informatykiem i lingwist─ů, ostatnio zajmuje si─Ö g┼é├│wnie dygitalizacj─ů s┼éownik├│w udost─Öpnianych w formie tzw. korpus├│w dwuwarstwowych (korpusy.klf.uw.edu.pl)

  Humanistic education in the social-media new reality

  Get PDF
  Artyku┼é prezentuje perspektywy kszta┼écenia wsp├│┼éczesnych polonist├│w. Autorka na przyk┼éadzie programu dw├│ch specjalizacji: komunikacji medialnej i kultury medi├│w cyfrowych, realizowanych w Instytucie Filologii Polskiej UAM, omawia wybrane wyzwania wsp├│┼éczesnej polonistycznej edukacji akademickiej. Wskazuje na potrzeb─Ö poszerzenia kompetencji zawodowych student├│w filologii polskiej o umiej─Ötno┼Ťci z zakresu innych dyscyplin humanistycznych i nowych technologii. Odwo┼éuje si─Ö w ten spos├│b do idei humanistyki cyfrowej.The article presents the perspective of modern education in Polish philology studies. The author discusses selected challenges of contemporary Polish philology academic education. As the example, the author characterizes the educational program of two specializations: Media Communication and Digital Media and Culture, implemented in the Institute of Polish Philology, Adam Mickiewicz University. She points also to the need to broaden the professional competence of students of Polish philology. These could be skills in other disciplines of the humanities and new technologies. In this way both specializations refers to the idea of digital humanities (DH) which is a scholarly activity at the intersection of computer technology and the disciplines of the humanities

  Wykorzystanie zasobów bibliograficznych przez instytucje kultury czy ich integracja (na przykładzie systemu iSybislaw)

  Get PDF
  Prezentacja z wyst─ůpienia na IV Konferencji DARIAH-PL "Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa" (Toru┼ä, 16-17.11.2017). Organizatorzy: Uniwersytet Miko┼éaja Kopernika w Toruniu, Konsorcjum DARIAH-PL, Centrum Sztuki Wsp├│┼éczesnej

  Świat danych: Kilka słów o wizualizacji informacji

  Get PDF
  In the world of digital technologies, the creation and reception of in- formation are based on data processing, which is an ordered structure of data stored as a sequence of zeros and ones. This representation has significant consequences on how to collect, process, visualize and analyze data. Currently, they are based mainly on algorithmic meth- ods available from the application level, often generally open and free of charge. Data digitalizing is a challenge for researchers who, to prac- tice digital humanities, should incorporate modern tools to improve their work with the massive amount of data available today. The aim of this article is describing the fundamental issues related to the explo- ration and visualization of data in the humanities. It is a contribution to the broader considerations.W ┼Ťwiecie cyfrowych technologii tworzenie informacji opiera si─Ö na przetwarzaniu danych, b─Öd─ůcych uporz─ůdkowanymi strukturami za- pisanymi w postaci sekwencji zer i jedynek. Taka reprezentacja niesie ze sob─ů istotne konsekwencje dotycz─ůce sposob├│w gromadzenia i prze- twarzania danych, a w konsekwencji ich wizualizacj─Ö i analiz─Ö. Proce- sy te opieraj─ů si─Ö g┼é├│wnie na algorytmicznych metodach, dost─Öpnych z poziomu aplikacji, cz─Östo og├│lnie dost─Öpnych i nieodp┼éatnych. Na- rz─Ödzia te dost─Öpne s─ů r├│wnie┼╝ dla humanist├│w. Aby uprawia─ç cyfro- w─ů humanistyk─Ö powinni oni w┼é─ůczy─ç je do swojego warsztatu badaw- czego. Celem artyku┼éu jest przedstawienie podstawowej problematyki zwi─ůzanej z zagadnieniem eksploracji i wizualizacji danych w naukach humanistycznych. Stanowi on przyczynek do dalszych rozwa┼╝a┼ä

  Curatescape ÔÇô tworzenie historycznych reprezentacji cyfrowych opartych na lokalizacji ÔÇô oprogramowanie dla humanist├│w i instytucji dziedzictwa

  Get PDF
  Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne przyczyni┼éy si─Ö do powstania humanistyki cyfrowej, w tym historii cyfrowej i ÔÇ×historiografii cyfrowejÔÇŁ oraz multimedialnych i interaktywnych ÔÇ×historycznych reprezentacji cyfrowychÔÇŁ; z kolei rewolucja urz─ůdze┼ä i Internetu mobilnego wprowadzi┼éa nowe perspektywy w obszarze ustanawiania relacji oraz dzielenia si─Ö wiedz─ů i informacj─ů. Jednocze┼Ťnie coraz wi─Ökszego znaczenia nabiera potrzeba skutecznego zarz─ůdzania i sprawowania d┼éugoterminowej opieki nad tre┼Ťci─ů cyfrow─ů oraz danymi w celach badawczych. Intencj─ů artyku┼éu jest wskazanie na potencja┼é, jaki oferuje otwarto┼║r├│d┼éowe oprogramowanie Curatescape w kontek┼Ťcie tworzenia historycznych reprezentacji cyfrowych i ÔÇ×mobilnych projekt├│w interpretacyjnychÔÇŁ. Tekst bazuje na projekcie Cleveland Historical, kt├│ry stanowi znakomity przyk┼éad po┼é─ůczenia humanistyki cyfrowej z histori─ů w przestrzeni publicznej. Zamierzeniem artyku┼éu jest r├│wnie┼╝ zasygnalizowanie mo┼╝liwo┼Ťci, jakie humanistyka cyfrowa oferuje instytucjom dziedzictwa kulturalnego, organizacjom regionalnym oraz instytucjom dydaktycznym. W realizacji celu zastosowano metod─Ö przegl─ůdu literatury oraz studium przypadku. W artykule zaprezentowano tak┼╝e wyniki analizy dotycz─ůcej architektury informacji oraz przegl─ůdu funkcjonalno┼Ťci pakietu Curatescape, kt├│ry stanowi zestaw wtyczek oraz motyw graficzny dla otwartego systemu Omeka. Tekst ukazuje potrzeb─Ö wsp├│┼épracy badaczy i pracownik├│w instytucji dziedzictwa, cz┼éonk├│w lokalnych spo┼éeczno┼Ťci, nauczycieli oraz pasjonat├│w w celu stworzenia wysokiej jako┼Ťci tre┼Ťci historycznych opartych na geolokalizacji. Badania wykaza┼éy, ┼╝e projekty oparte na Curatescape mog─ů przyczyni─ç si─Ö do wsparcia edukacji historycznej, budowania pami─Öci spo┼éecznej, aktywizacji publiczno┼Ťci, rozwoju turystyki kulturowej oraz realizacji kuratorstwa cyfrowego.Modern information and communication technologies contributed to the emergence of digital humanities, including digital history and ÔÇťdigital historiographyÔÇŁ, as well as multimedia and interactive ÔÇťhistorical digital representationsÔÇŁ. Moreover, the revolution of mobile Internet and devices introduced new perspectives in the area of establishing relationships and sharing knowledge and information. Simultaneously, the need of efficient management and long-term curation of digital content and data for research purposes becomes more and more significant. The intention of the article is to indicate the potential offered by the open-source software Curatescape in the context of creating historical digital representations and ÔÇťmobile interpretation projectsÔÇŁ. The text bases on the Cleveland Historical project, which is a great example of merging digital humanities and public history. The article also aims at signalling possibilities offered by digital humanities to cultural heritage institutions, regional organisations, and educational institutions. This objective was acquired by implementing methods of literature review and case study. The article also presents output of analysis of information architecture and overview of function of the Curatescape suite, that is a set of plug-ins and a graphic theme for the open system Omeka. This text shows the need of cooperation between researchers and employees of heritage institutions, members of local communities, teachers, and hobbyists, in order to create high quality historical content based on geolocation. The research shows, that projects based on the Curatescape may contribute to supporting historical education, creating social memory, activisation of the publicity, development of cultural tourism, and implementing digital curatio
  • ÔÇŽ
  corecore