2,510 research outputs found

  Evaluering av faglig understruktur ved H√łgskolen i Bergen

  Get PDF
  H√łgskolen i Bergen ga h√łsten 2015 NIFU i oppdrag √• gjennomf√łre en evaluering av den faglige understrukturen ved h√łgskolen. HiB √łnsket √• knytte til seg ekstern kompetanse som kunne bidra til √• vurdere om n√•v√¶rende faglige understruktur var tilpasset interne, p√•g√•ende prosesser, h√łgskolens strategiske m√•l og de krav og endringer som var varslet i regjeringens ¬ęStrukturmelding¬Ľ. Det har v√¶rt foretatt en gjennomgang av n√•v√¶rende understruktur samt en vurdering av hvorvidt den fungerer hensiktsmessig sett opp mot interne og eksterne m√•lsettinger og krav. Resultatene fra denne gjennomgangen, samt NIFUs vurdering av dagens modell foreligger i denne rapporten. I tillegg, basert p√• gjennomgangen og vurderingen forsl√•r NIFU tre mulige modeller for fremtidig organisering av den faglige understrukturen ved HiB: 1) Instituttmodellen, 2) Avdelingsmodellen og 3) Graduate school modellen

  Evaluering av faglig understruktur ved H√łgskolen i Bergen

  Get PDF
  H√łgskolen i Bergen ga h√łsten 2015 NIFU i oppdrag √• gjennomf√łre en evaluering av den faglige understrukturen ved h√łgskolen. HiB √łnsket √• knytte til seg ekstern kompetanse som kunne bidra til √• vurdere om n√•v√¶rende faglige understruktur var tilpasset interne, p√•g√•ende prosesser, h√łgskolens strategiske m√•l og de krav og endringer som var varslet i regjeringens ¬ęStrukturmelding¬Ľ. Det har v√¶rt foretatt en gjennomgang av n√•v√¶rende understruktur samt en vurdering av hvorvidt den fungerer hensiktsmessig sett opp mot interne og eksterne m√•lsettinger og krav. Resultatene fra denne gjennomgangen, samt NIFUs vurdering av dagens modell foreligger i denne rapporten. I tillegg, basert p√• gjennomgangen og vurderingen forsl√•r NIFU tre mulige modeller for fremtidig organisering av den faglige understrukturen ved HiB: 1) Instituttmodellen, 2) Avdelingsmodellen og 3) Graduate school modellen

  F√•r vi nok personell til omsorgstjenestene? Sammendrag av Evalueringen av Kompetansel√łftet 2015

  Get PDF
  I 2007 lyste Helsedirektoratet ut et oppdrag med √• evaluere iverksettingen av Kompetansel√łftet 2015 i den f√łrste delen av planens virkningstid fram til 2010. Oppdraget gikk til NIFU og NIBR i fellesskap. Underveis i prosjektet er det publisert en rekke delrapporter. Denne siste rapporten fra prosjektet tar sikte p√• √• gi et kortfattet sammendrag og en samlet analyse av de viktigste resultatene fra evalueringen

  Kostnadskartlegging av fylkeskommunale fagskoler

  Get PDF
  På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Deloitte og NIFU kartlagt kostnadene i de fylkeskommunale fagskolene. Hensikten har vært å skaffe oversikt over fylkeskommunenes samlede kostnader til fagskoler, hvordan kostnadene fordeler seg på ulike utdanninger og hva som forklarer kostnadsvariasjon. Kartleggingen er gjort med sikte på å skaffe til veie et faktagrunnlag for et nytt incentivbasert finansieringssystem

  Hva er viktige kvaliteter ved god sensur? En kartlegging av bruk av ekstern sensor p√• lavere grad med fokus p√• kvalitet, √łkonomi, vurdering og l√¶ring

  Get PDF
  Kvalitetsreformen medf√łrte en endring i sensurpraksis i Norge. Denne rapporten kartlegger dagens sensurpraksis p√• lavere grad og diskuterer problemstillinger knyttet til forholdet mellom sensorordning og kvalitet, √łkonomi, l√¶ring og vurdering

  L√łnnsforskjell mellom kvinner og menn 1999 og 2009

  Get PDF
  Form√•let med prosjektet var prim√¶rt √• dokumentere og beskrive mulige kj√łnnsforskjeller i arbeidsmarkedet for h√łyt utdannede personer i 1999 og 2009, og om mulige kj√łnnsforskjeller i arbeidsmarkedet har √łkt eller blitt redusert i l√łpet av perioden fra 1999 til 2009

  Organisering, styring og ledelse ved H√łgskolen i Bergen

  Get PDF
  I forbindelse med iverksetting av ny felles lov for offentlige og private universiteter og h√łgskoler sommeren 2005 ba departementet institusjonene nullstille organisasjons-, styrings- og ledelsesstrukturen for √• vurdere de nye mulighetene som loven √•pner opp for. H√łgskolen i Bergen (HIB) er n√• inne i en slik prosess og har p√• den bakgrunn bedt NIFU STEP om innspill i prosessen

  Forskjell p√• folk ‚Äď hva gj√łr skolen? Valg, bortvalg og kompetanseoppn√•else i videreg√•ende oppl√¶ring blant 9749 ungdommer som gikk ut av grunnskolen p√• √ėstlandet v√•ren 2002. Hovedfunn, konklusjoner og implikasjoner tre og et halvt √•r etter

  Get PDF
  Dette er den fjerde rapporten i prosjektet ‚ÄôBortvalg og kompetanse‚Äô. Prosjektet gjennomf√łres av NIFU STEP p√• oppdrag fra sju fylker i √ėstlandssamarbeidet: √ėstfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Buskerud, Vestfold og Telemark. Utdanningsdirektoratet er medfinansi√łr og samarbeidspartner, og Kommunenes Sentralforbund har bist√•tt i finansieringen av prosjektet. Prosjektet f√łlger 9749 ungdommer inn i, gjennom, ut og inn av og ut av videreg√•ende oppl√¶ring over en periode p√• fem √•r. Ungdommene gikk ut av tiende klasse v√•ren 2002, og skal f√łlges til v√•ren 2007. I denne rapporten kartlegges og forklares bortvalg frem til midten av det fjerde √•ret i videreg√•ende oppl√¶ring

  Administrative arbeidsoppgaver for det vitenskapelige personalet ved universiteter og h√łyskoler i lys av Kvalitetsreformen

  Get PDF
  Dette prosjektet er utf√łrt p√• oppdrag for Tekna ‚Äď Teknisk-naturvitenskapelig forening som har √łnsket en kartlegging av administrative arbeidsoppgaver for det vitenskapelige personalet ved universitetene og h√łyskolene etter Kvalitetsreformen. Gjennom √• analysere surveydata innsamlet i forbindelse med evalueringen av Kvalitetsreformen og i andre sammenhenger gir denne rapporten en oversikt over administrative arbeidsoppgaver for vitenskapelige personale. Administrative arbeidsoppgavene som vitenskapelig ansatte ved universiteter og h√łyskoler utf√łrer er b√•de n√łdvendige og tar tid fra prim√¶roppgaver som forskning og undervisning

  Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011. √Örsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

  Get PDF
  Rapport med analyser og deskriptive framstillinger av √•rsverkinnsatsen i psykisk helsearbeid i kommunene 2007-2011.Rapporten fokuserer p√• √•rsverksinnsats b√•de i kommuner (psykisk helsearbeid) og i spesialisthelsetjenesten (psykisk helsevern). Tallene viser stor geografisk variasjon. Rapporten ser ogs√• p√• fastlegenes rolle i psykisk helsearbeid. Hovedutfordringer i kommunene utgj√łr √łkt ettersp√łrsel, sykere pasienter utskrevet fra spesialisthelsetjenesten, vanskeligheter med √• gi et tilbud av god nok faglig kvalitet, utfordringer i samarbeidet med spesialisthelsetjenesten og mangel p√• kompetanse.&nbsp
  • ‚Ķ
  corecore