20,645 research outputs found

  Implementation of the design knowledge in 3D computer model of the separated transformer cooling system

  No full text
  Zadatak ovog diplomskog rada je analizirati konstrukcijsko znanje odvojenog sustava za hla─Ĺenje transformatora i implementirati ga u 3D ra─Źunalni model. Time se dobiva pohranjeno konstrukcijsko znanje unutar 3D ra─Źunalnog modela koje se prilikom ponovnog kori┼ítenja mo┼że prou─Źiti kako bi se dobio detaljniji prikaz njegovog postupka izrade. Nakon opisa na─Źina hla─Ĺenja transformatora, prou─Źeni su primjeri transformatora koji koriste odvojeni sustav za hla─Ĺenje. Opisano je parametarsko 3D CAD modeliranje i parametarsko 3D CAD modeliranje u softveru Catia V5. Prilikom izrade CAD modela kori┼ítena je skeleton metoda te je opisana u nastavku. Prije izra─Ĺivanja CAD modela odvojenog sustava za hla─Ĺenje transformatora analizirana su postoje─ça konstrukcijska rje┼íenja odvojenog sustava za hla─Ĺenje transformatora na osnovi kojih su se definirala konstrukcijska znanja potrebna za dodavanje parametara i ograni─Źenja u CAD model. Implementiranjem parametara i ograni─Źenja, kao ┼íto su formule i pravila, unutar CAD modela posti┼że se ubrzana izrada razli─Źitih verzija iz takvoga CAD modela. Na kraju je izra─Ĺeni CAD model testiran te je izra─Ĺena tehni─Źka dokumentacija nekoliko varijanti odvojenog sustava za hla─Ĺenje transformatora pomo─çu softvera Catia V5 R28.The task of this thesis is to analyse the design knowledge of a separate transformer cooling system and implement it in a 3D computer model. This provides stored structural knowledge within the 3D computer model, which can be studied during reuse to obtain a more detailed overview of its design process. After describing the transformer cooling system, examples of transformers using a separate cooling system are studied. Parametric 3D CAD modelling and parametric 3D CAD modelling in CATIA V5 are described. The skeleton method was used in the creation of the CAD model and is described below. Before creating the CAD model of a separate transformer cooling system, existing design solutions of a separate transformer cooling system were analysed based on which design knowledge necessary for adding parameters and constraints to the CAD model was defined. By implementing parameters and constraints, such as formulas and rules, within a CAD model, accelerated creation of different versions from such a CAD model is achieved. Finally, the CAD model was tested and the technical documentation of several variants of a separate transformer cooling system was made using the Catia V5 R28 software

  Original, Fake, or a Little of Both? On the Question of the Authenticity of a Pandurina by Giovanni Smorsone

  Get PDF
  The Museum collection of the Staatliches Institut f├╝r Musikforschung in Berlin houses a pandurina built by Giovanni Smorsone. However, this instrument came to the museum from within the circle of a violin forger. Investigations have proved that it is not a forgery. Nevertheless, alterations were found that do not match the original state of the instrument

  Design of Formula Student race car decoupled suspension mechanism

  No full text
  U ovom radu prikazan je razvoj mehanizma za odvajanje specifi─Źnih gibanja ovjesa Formula Student bolida FSB-RT07. U uvodnom dijelu pribli┼żen je cilj samog Formula Student natjecanja, prikazane su osnovne funkcije ovjesa kao dijela podvozja vozila te je izvedena usporedba ovjesa ovogodi┼ínjeg bolida s onim bolida u razvoju. Zatim se detaljnije prikazuje raspregnuti mehanizam odabranog ovjesa, od postavljanja inicijalne do kona─Źne kinematike, koncipiranja, odabira koncepta, konstrukcijske razrade komponenata tog mehanizma te na kraju stati─Źkog prora─Źuna razra─Ĺenih komponenti u jednom od komercijalnih programskih paketa za analizu metodom kona─Źnih elemenata. Na kraju rada prilo┼żena je tehni─Źka dokumentacija razra─Ĺenih dijelova.In this paper the design procedure of a decoupled suspension to be used in a new Formula Student vehicle FSB-RT07 is presented. Firstly, the Formula Student competiton goals are given together with general information about the functions of a suspension system. Then, the whole idea about the decoupled suspension system is explained and the comparison between the suspension to be used and the one used in previous Formula Student car is made. After that, the mechanism kinematics is analysed, suspension component concepts are evaluated and chosen for further development. After all of the components have been designed the static analyses are run based on finite element method. In the end technical documentation presenting the designed suspension components is attached

  Te┼żavnost prehoda v prvo karierno obdobje

  Get PDF

  Design of Formula Student race car decoupled suspension mechanism

  No full text
  U ovom radu prikazan je razvoj mehanizma za odvajanje specifi─Źnih gibanja ovjesa Formula Student bolida FSB-RT07. U uvodnom dijelu pribli┼żen je cilj samog Formula Student natjecanja, prikazane su osnovne funkcije ovjesa kao dijela podvozja vozila te je izvedena usporedba ovjesa ovogodi┼ínjeg bolida s onim bolida u razvoju. Zatim se detaljnije prikazuje raspregnuti mehanizam odabranog ovjesa, od postavljanja inicijalne do kona─Źne kinematike, koncipiranja, odabira koncepta, konstrukcijske razrade komponenata tog mehanizma te na kraju stati─Źkog prora─Źuna razra─Ĺenih komponenti u jednom od komercijalnih programskih paketa za analizu metodom kona─Źnih elemenata. Na kraju rada prilo┼żena je tehni─Źka dokumentacija razra─Ĺenih dijelova.In this paper the design procedure of a decoupled suspension to be used in a new Formula Student vehicle FSB-RT07 is presented. Firstly, the Formula Student competiton goals are given together with general information about the functions of a suspension system. Then, the whole idea about the decoupled suspension system is explained and the comparison between the suspension to be used and the one used in previous Formula Student car is made. After that, the mechanism kinematics is analysed, suspension component concepts are evaluated and chosen for further development. After all of the components have been designed the static analyses are run based on finite element method. In the end technical documentation presenting the designed suspension components is attached

  Implementation of the design knowledge in 3D computer model of the separated transformer cooling system

  No full text
  Zadatak ovog diplomskog rada je analizirati konstrukcijsko znanje odvojenog sustava za hla─Ĺenje transformatora i implementirati ga u 3D ra─Źunalni model. Time se dobiva pohranjeno konstrukcijsko znanje unutar 3D ra─Źunalnog modela koje se prilikom ponovnog kori┼ítenja mo┼że prou─Źiti kako bi se dobio detaljniji prikaz njegovog postupka izrade. Nakon opisa na─Źina hla─Ĺenja transformatora, prou─Źeni su primjeri transformatora koji koriste odvojeni sustav za hla─Ĺenje. Opisano je parametarsko 3D CAD modeliranje i parametarsko 3D CAD modeliranje u softveru Catia V5. Prilikom izrade CAD modela kori┼ítena je skeleton metoda te je opisana u nastavku. Prije izra─Ĺivanja CAD modela odvojenog sustava za hla─Ĺenje transformatora analizirana su postoje─ça konstrukcijska rje┼íenja odvojenog sustava za hla─Ĺenje transformatora na osnovi kojih su se definirala konstrukcijska znanja potrebna za dodavanje parametara i ograni─Źenja u CAD model. Implementiranjem parametara i ograni─Źenja, kao ┼íto su formule i pravila, unutar CAD modela posti┼że se ubrzana izrada razli─Źitih verzija iz takvoga CAD modela. Na kraju je izra─Ĺeni CAD model testiran te je izra─Ĺena tehni─Źka dokumentacija nekoliko varijanti odvojenog sustava za hla─Ĺenje transformatora pomo─çu softvera Catia V5 R28.The task of this thesis is to analyse the design knowledge of a separate transformer cooling system and implement it in a 3D computer model. This provides stored structural knowledge within the 3D computer model, which can be studied during reuse to obtain a more detailed overview of its design process. After describing the transformer cooling system, examples of transformers using a separate cooling system are studied. Parametric 3D CAD modelling and parametric 3D CAD modelling in CATIA V5 are described. The skeleton method was used in the creation of the CAD model and is described below. Before creating the CAD model of a separate transformer cooling system, existing design solutions of a separate transformer cooling system were analysed based on which design knowledge necessary for adding parameters and constraints to the CAD model was defined. By implementing parameters and constraints, such as formulas and rules, within a CAD model, accelerated creation of different versions from such a CAD model is achieved. Finally, the CAD model was tested and the technical documentation of several variants of a separate transformer cooling system was made using the Catia V5 R28 software

  Elektrifikacija traktorske kosilice

  No full text
  U ovom radu razra─Ĺen je projekt pretvorbe traktorske kosilice s benzinskim motorom u potpuno elektri─Źnu traktorsku kosilicu. U uvodnom dijelu govori se o povijesti kosilice, vrstama kosilice koje postoje danas na tr┼żi┼ítu te o primjerima izvedbi elektri─Źnih traktorskih kosilica na tr┼żi┼ítu. Zatim se obja┼ínjava odabrana traktorska kosilica, kao i njezine glavne komponente. Potom se izra─Źunavaju zahtjevane vrijednosti elektromotora i baterija da bi se mogle odabrati komponente za elektrifikaciju. Nadalje su opisi izabranih komponenti za elektrifikaciju traktorske kosilice te njihove specifi─Źnosti i karakteristike, nakon toga je prikazan krajnji izgled traktorske kosilice s ugra─Ĺenim svim odabranim komponentama. Na kraju rada se skre─çe pa┼żnja na sigurnost pri rukovanju s baterijama, a na samom kraju rada je prilo┼żena tehni─Źka dokumentacija komponenti koje se trebaju izraditi.In this paper, the project of converting a tractor lawnmower with a gasoline engine into a tractor lawnmower that is fully electric is elaborated. In the introduction of the paper, it is discussed about the history of lawnmowers, current types of lawnmowers on the market and examples of electric tractor lawnmowers on the market. After that, the selected tractor mower is explained but also every component individually with a short text. The required values of the electric motor and batteries are then calculated in order to select the components for electrification. Furthermore, there are descriptions of the selected components for the electrification of the tractor mower and their specifics and characteristics, after which the final appearance of the tractor mower with all the selected components installed is presented. At the end of the paper, attention is drawn to safety when handling batteries and in the last part of the paper, the technical documentation of the components to be manufactured is attached

  Analysis of the possibility of modification of the powertrain of a city bus

  No full text
  U ovom radu analizirana je mogu─çnost preinake pogonskog sustava gradskog autobusa, s motorom sa unutarnjim izgaranjem, na pogon elektromotorom koji koristi vodikove gorivne ─Źlanke kao izvor elektri─Źne energije. U uvodnim poglavljima opisani su problemi vezani za kori┼ítenje fosilnih goriva u vozilima, te je opisan princip rada gorivnih ─Źlanaka, posebice onih koji koriste vodik kao gorivo. U tre─çem poglavlju je dan pregled tr┼żi┼íta suvremenih autobusa pogonjenih vodikovim gorivnim ─Źlancima, te podru─Źja njihove upotrebe. ─îetvrto poglavlje navodi zakonsku regulativu Europske unije i Republike Hrvatske vezanu za vozila s vodikovim gorivnim ─Źlancima, te aktivne poticajne programe vezane za njih. Zatim slijedi analiza energetskih potreba predmetnog vozila (obavljena u programu Microsoft Excel), te odabir odgovaraju─çih elemenata pogonskog sustava. Sedmo i osmo poglavlje bave se konceptualnom i okvirnom konstrukcijskom razradom smje┼ítaja odabranih elemenata pogonskog sustava u predmetno vozilo. Kona─Źno slijedi zaklju─Źak u kojem se sumiraju rezultati rada i tehni─Źka dokumentacija vezana uz konstrukcijsku razradu.This paper analyzes the possibility of modifying the powertrain of a city bus, with an internal combustion engine, to be powered by an electric motor which uses hydrogen fuel cells as a source of electrical energy. The introductory chapters describe the problems related to the use of fossil fuels in vehicles. The third chapter gives an overview of modern buses powered by hydrogen fuel cells that are available on the market and the areas of their use. The fourth chapter lists the legal regulations of the European Union and the Republic of Croatia in regards to vehicles with hydrogen fuel cells and also lists active incentive programs related to them. Then follows an analysis of the energy requirements of the subject vehicle (done in Microsoft Excel) and the selection of necessary powertrain elements. The seventh and eighth chapters detail the conceptual and framework construction elaboration of the placement of selected powertrain elements in the subject vehicle. Finally, follows the conclusion summarizing the results and the technical documentation related to the structural development

  Design of Formula Student race car decoupled suspension mechanism

  No full text
  U ovom radu prikazan je razvoj mehanizma za odvajanje specifi─Źnih gibanja ovjesa Formula Student bolida FSB-RT07. U uvodnom dijelu pribli┼żen je cilj samog Formula Student natjecanja, prikazane su osnovne funkcije ovjesa kao dijela podvozja vozila te je izvedena usporedba ovjesa ovogodi┼ínjeg bolida s onim bolida u razvoju. Zatim se detaljnije prikazuje raspregnuti mehanizam odabranog ovjesa, od postavljanja inicijalne do kona─Źne kinematike, koncipiranja, odabira koncepta, konstrukcijske razrade komponenata tog mehanizma te na kraju stati─Źkog prora─Źuna razra─Ĺenih komponenti u jednom od komercijalnih programskih paketa za analizu metodom kona─Źnih elemenata. Na kraju rada prilo┼żena je tehni─Źka dokumentacija razra─Ĺenih dijelova.In this paper the design procedure of a decoupled suspension to be used in a new Formula Student vehicle FSB-RT07 is presented. Firstly, the Formula Student competiton goals are given together with general information about the functions of a suspension system. Then, the whole idea about the decoupled suspension system is explained and the comparison between the suspension to be used and the one used in previous Formula Student car is made. After that, the mechanism kinematics is analysed, suspension component concepts are evaluated and chosen for further development. After all of the components have been designed the static analyses are run based on finite element method. In the end technical documentation presenting the designed suspension components is attached

  Design of delivery vehicle superstructure on chassis of electric low-floor minibus

  No full text
  S ciljem smanjenja emisije stakleni─Źkih plinova potrebno je smanjiti njihove emisije iz prometa. Smanjenje emisija dostavnih vozila provodi se poticanjem nabave vozila s nultim i niskim emisijama ─Źime se sprije─Źava one─Źi┼í─çenje okoli┼ía i pobolj┼íava zdravlje gra─Ĺana, pogotovo u urbanim podru─Źjima. U ovom radu napravljena je analiza tr┼żi┼íta te pregled postoje─çih rje┼íenja dostavnih vozila s nultim i niskim emisijama. Prikazani su propisi koje dostavna vozila moraju zadovoljavati te su opisane op─çenite upute proizvo─Ĺa─Źa vozila koje se odnose na konstrukciju nadogradnje. Odabran je koncept te je on detaljno konstrukcijski razra─Ĺen. Za potrebne komponente napravljen je kontrolni prora─Źun. Na kraju je prikazan 3D model nadogradnje dostavnog vozila na ┼íasiji s elektri─Źnim pogonskim sustavom te je izra─Ĺena tehni─Źka dokumentacija. Konstruirana nadogradnja namijenjena je vozilima kategorije N2, namijenjena je za dostavu paketa i paleta te je izvedena kao sanduk s podijeljenim teretnim prostorom i vi┼íe zasebnih otvora za pristup teretu.In order to reduce the emission of greenhouse gases, it is necessary to reduce their emissions from transport. Reducing the emission of delivery vehicles is carried out by encouraging the purchase of vehicles with zero and low emissions, which prevents environmental pollution and improves the health of citizens, especially in urban areas. In this paper, a market analysis and an overview of existing delivery vehicle solutions with zero and low emissions were made. The regulations that delivery vehicles must meet are presented, and the general instructions of vehicle manufacturers related to the construction of the superstructure are described. A concept was chosen and it was elaborated in terms of constructions. A control calculation was made for the necessary components. At the end, a 3D model of the delivery vehicle superstructure is shown and technical documentation is created. The constructed superstructure is intended for vehicles of category N2, it is intended for the delivery of packages and pallets and is designed as a box with a divided cargo space and several separate openings for access to the cargo
  • ÔÇŽ
  corecore