28 research outputs found

  Taal is meer dan dat

  Get PDF

  Assisting Independent Seniors with Morning Care:how care workers and seniors negotiate physical cooperation through multimodal interaction

  Get PDF
  This dissertation reports two studies into the interactional conduct of care workers and seniors in institutional morning care. The first study focuses on natural data of the communication between care workers and seniors during care activities, investigated from a multimodal conversation-analytical perspective. Two phenomena were analyzed in detail: the distinctively shaped progression requests prompting the senior to perform a movement and the specific use of the particle nou during transitions between activities. The analyses revealed how care workers and seniors use these practices to organize and co-ordinate their interactional conduct. In the complex interweaving of verbal and physical actions during these transitions, a number of interactional multimodal patterns were identified; the orientation towards the senior's autonomy seems to be their underlying organizational principle. The second study is a discourse analysis of three policy documents about Dutch senior care – wherein attention to the senior’s autonomy is a key principle. The texts were analyzed with regard to the articulation of views on how care worker and senior are expected to interact and relate to each other during care activities. Remarkably, the policy documents hardly refer to the physical nature of care interactions and suggest that attention to the autonomy of the senior is only practiced in (thematic) conversational activities. This outcome indicates that knowledge about interpersonal communication in (senior) care is limited, in particular about the interactional course of care routines. The findings of the first interactional study provide a nuanced understanding of interventions during care activities, relevant to the education of care workers

  'Ik begrijp van dat leven werkelijk niets', Gerard Reve in Indonesië

  Get PDF
  Modern and Contemporary Studie

  Democratie in kinderschoenen : twee referenda: Nederlanders stemmen over hun eerste grondwet, 1797-1798

  Get PDF
  In 1797 and 1798 the first steps were taken in the Netherlands towards the development of a democratic system. In 1796-1797 a written Constitution was drafted for the Batavian Republic, as the Netherlands was called at the time. This Constitution was in 1797 submitted in a national referendum for a vote of the people, but it was rejected. A new draft was written and again submitted the following year. This time the Constitution was adopted. Very little is known about these referenda. Extensive archival research has been necessary in order to understand how these  steps in democracy were taken. It has been possible to produce a dataset of results for 948 cities, villages and rural districts. Based on the voting results, the public support for a democratic constitution has been analyzed after a description of the voting system. The voting results are examined along two cleavages structures. First, major distinctions existed between cities and rural districts and secondly between Catholics and Protestants.  As a partial explanation the religious preferences are important to understand the turnout by the two referenda. Above all, the results of the two referenda show a deeply divided society of religious minorities. The Institutions of Politics; Design, Workings, and implications ( do not use, ended 1-1-2020

  “Mag ik deze dans van jullie?”: een conversatie analytisch onderzoek naar de participatie en karakteristieke aspecten van het arts-ouder-kind gesprek.

  Get PDF
  Inleiding De mogelijkheden van de patiënt om tijdens het arts-patiënt gesprek te participeren worden beperkt door de institutionele setting waarin het gesprek plaatsvindt. Deze setting zorgt voor een vaste structuur en brengt gespreksdoelen met zich mee die voornamelijk gericht zijn op de arts. Binnen het arts-ouder-kind gesprek wordt niet alleen een extra gespreksdeelnemer toegevoegd aan het klassieke arts-patiënt gesprek, maar die deelnemer is ook nog een kind. De participatiemogelijkheden van de gespreksdeelnemers binnen een arts-ouder-kind gesprek komt daardoor verder in het geding en dat staat in dit onderzoek centraal. Methode Op een polikliniek kindergeneeskunde zijn in de zomer van 2012 zes gesprekken tussen arts, ouder en kind op video opgenomen. De kinderen die aan het onderzoek meededen waren op het moment van opname tussen 7 en 10 jaar oud, hebben allemaal al langer een vorm van astma en kwamen ter controle op het spreekuur. Om de participatiemogelijkheden van de gespreksdeelnemers in een arts-ouder-kind gesprek nader te bestuderen, is het onderzoek opgedeeld in drie thema’s: de structuur van het controlegesprek, de participatie van de gespreksdeelnemers en het gebruik van illustratietechnieken. Resultaten en conclusie Karakteristiek voor de structuur van het controlegesprek tussen arts, ouder en kind is de wijze waarop de arts de anamnese interactioneel vormgeeft. Eerst praat hij met het kind, daarna met de ouder. De wijze waarop de arts de openingsvraag stelt en de anamnese vormgeeft zorgt ervoor dat de kans voor het kind om te participeren tijdens het medische consult vergroot wordt. In de onderzochte gesprekken heeft de ouder ten opzichte van het kind een ondersteunende rol. Wanneer de ouder zich tijdens het eerste deel van de anamnese - waarin de arts met het kind in gesprek is - selecteert, laat de ouder voornamelijk zien dat hij betrokken is bij het kind door hem te ondersteunen. Daarbij kan gesteld worden dat de arts deze functie van de ouder waardeert: de uitspraken met deze functie en in deze sequentiële positie werden door de arts als wezenlijk beschouwd. De illustratietechnieken worden in dit onderzoek, in tegenstelling tot de literatuur, door de gespreksdeelnemers niet gebruikt om hun expertise te tonen, maar om elkaar in te laten leven in een bepaalde situatie. Het is daarom niet verwonderlijk dat de meerderheid van alle illustraties geuit worden tijdens de anamnese.
  corecore