4 research outputs found

  Ammattimatematiikan opettaminen : opetuskokeilu murtoluvut

  Get PDF
  Ammattikoulussa opetetaan matematiikkaa pakollisena aineena yhteensä kolme opintoviikoa. Hotelli-, ravintola-, ja cateringalanperustutkinnon opiskelijat tarvitse-vat tulevassa työssään kykyä soveltaa erilaisia laskutapoja käytännön tilanteisiin. Matematiikan opettaminen ammattikoulussa pohjautuu opetushallituksen määräämiin tavoitteisiin. Ammattiopettajaa ohjaa työssään oma työkokemus ja suhtautuminen opiskelijoihin. Opetus, oppiminen ja opettaminen kuvaavat samaa tapahtumaan eri näkökulmis-ta. Oppiminen on muuttuvaa ja jatkuvaa toimintaa, jolla on päämäärä. Am-matillinen opettajuus pohjaa vahvasti työelämään, ja ammattipegagogiikka auttaa ratkaisemaan opettamiseen liittyviä ongelmia sekä tekemään arviointia omasta opettamisesta. Matematiikan didaktiikka tutkii matematiikan opettamista ja ottaa kantaa muun-muassa opetussuunnitelmiin. Matematiikan opiskelu on luonteeltaan kon-struktiivista ja se vaatii paljon käytännön laskemista. Matematiikan opettamisessa tulisi käyttää kohderyhmälle sopivaa kieltä ja pitää esimerkit hyvin konkreettisina. Tämä opinnäytetyön tutkimus koskee ammattikoulun toisen vuosikurssin kokkio-piskelijoiden osaamista ja oppimista murtolukulaskuissa. Otantamäärät olivat pieniä, ja tutkimuksen tulokset kuvaavat tietyn ryhmän sen hetkistä osaamis-ta.Tulosten mukaan oppimista ja kehitystä tapahtui lyhyellä aikavälillä. Kokki-opiskelijat tarvitsevat murtolukujen hallintaa mm. ruoka- ja juomaohjeiden käyt-tämisessä. Murtoluvut ovat myös perusta prosenttilaskuille ja ne auttavat hahmottamaan osia kokonaisuuksista.Mathematics (three credits) is taught as a compulsory subject at vocational school. Teaching of mathematics at vocational school is based on the Board of Education imposed targets. In their future jobs students in hotels, restaurants and catering services need the ability to apply different calculation methods in practical situa-tions. This thesis is concerned with knowledge and the learning of fractions at voca-tional school. The meaning of the survey was to give exact information about the knowledge level of students. The theoretical part consists of the education and didactics of mathematics; which examines the teaching of mathematics. The target group of the study was second year vocational school students of ho-tel, restaurant and catering services. The sample volumes were small and the survey was executed in two parts. At first the students’ current knowledge of frac-tions was measured. After one week of studying the survey was repeated. The results of the survey were good. No great abnormality was found. The survey showed that students had learned well and that knowledge of fractions was al-ready fine. Information about the students’ knowledge helps the teacher to plan lessons. The learning of mathematics is constructive in nature and it requires a lot of prac-tical experience. Students need fractions later on in their working life. Fractions are also the basis for percentage calculations, which is one of the most important things in vocational mathematics

  Kannattavuus osana yrityskokonaisuutta

  Get PDF
  T√§m√§ opinn√§ytety√∂ k√§sittelee kannattavuutta yrityskokonaisuudessa. Yritystoimintaa on kaikkialla ja se koskettaa kaikkia joko v√§lillisesti tai v√§litt√∂m√§sti. K√§sitteen√§ yritystoiminta on laaja , ja sit√§ voidaan ymm√§rt√§√§ monella eri tavalla. Ty√∂n tarkoitus on esitell√§ yritystoiminnan keskeisi√§ k√§sitteit√§, kuten tuotetta, hintaa ja hinnoittelua. P√§√§paino on yrityksen taloudellisessa kannattavuudessa ja tuottavuudessa. Teoriaa on pyritty selvent√§m√§√§n k√§yt√§nn√∂n esimerkkien avulla. Esimerkit on haettu teollisuuden, kaupanalan ja palvelualan yrityksist√§. Ty√∂n tavoitteena on tuoda ajatuksia yritystoiminnan kokonaiskuvan selvent√§miseen ja osoittaa, ett√§ kaikki vaikuttavat kaikkeen. Asioiden merkitys kokonaisuudelle riippuu aina asiayhteydest√§, mist√§ sit√§ tarkastellaan ja kyseess√§ olevasta aikajanasta. Opinn√§ytety√∂n taustalla vaikuttavat suuret ‚ÄĚfilosofiset kysymykset‚ÄĚ kuten; mit√§ on tehokkuus, kuinka kannattavaa on kannattava ja mik√§ on menestyksen salaisuus. Vahvasti teoriapohjainen ty√∂ on linkitetty k√§yt√§nt√∂√∂n Theorie und Praxis -osioissa, joiden l√§hteen√§ on k√§ytetty asiantuntijahaastatteluja ja yrityksist√§ saatavaa numeraalista tietoa. Yritysmaailman lainalaisuudet ovat k√§ytt√∂kelpoisia my√∂s normaalissa el√§m√§ss√§ ja toisin p√§in. T√§m√§n opinn√§ytety√∂ tarjoaa yhden n√§k√∂kulman, mielipiteen, aiheeseen. Ty√∂ alkuper√§inen ja ainoa tarkoitus oli laajentaa tekij√§n liiketaloudellista osaamista ja tietotaitoa.Die Unternehmert√§tigkeit ist sehr gross Ganzheit. Alle Menschen sind auf irgendeine Art und Weise involviert.Wenn man arbeitet oder einkaufen muss man etwas √ľber Unternehmen wissen. Diese wissenschaftliche Arbeit bericht wie Rentabilit√§t aufgebaut ist. Die Besch√§ftigung spricht aus Erzeugnis, Verkauf, und Logistik an. Rentabilit√§t und Eintr√§glichkeit sind wichtig f√ľr die Unternehmert√§tigkeit. Ich m√∂chte das Bild der Unternehmert√§tigkeit ein bisschen erl√§utern. Die grosse Philosophie hinter dieser Besch√§ftigung sind zum Beispiel was ist Effektivit√§t, wieviel ist genug und wie mann vorankommen kann. Auf Grund der Tatsache dass die Besch√§ftigung sehr theoretisch ist, versuche ich die Sachen einfacher zu erl√§utern mit Hilfe von theorie und praxis Teilen im Vergleich. Als Quellen habe ich Ergebnisse einer Umfrage sowie vorhandene Branchen bezogene Literatur benutzt. Elemente, die im Gesch√§ftsleben ben√∂tigt werden, sind wichtig f√ľr die alle. Das Ziel dieser Arbeit ist es, das allgemeine Wissen √ľber dieses Themengebiet zu erweitern des Weiteren bietet mir diese Arbeit die M√∂glichkeit meine Ansichten darlegen zu k√∂nne

  Fiskigelat√≠n Samanbur√įur √° √ļtdr√°ttara√įfer√įum √° gelat√≠ni √ļr hli√įarafur√įum makr√≠ls

  No full text
  Since the amounts of unutilized by-products are high in fish industry, extraction of fish gelatin is one way to utilize it better and increase the total yield. Fish bones and skins generally have high collagen contents and are therefore suitable for gelatin extraction. Gelatin is a collagen derivative, and it has high amount of the amino acids proline and hydroxyproline, which are used for qualitative and quantitative determinations of the gelatin and gelatin hydrolysate quality. The collagen type of the raw material, the tissue type, species, and age effect what type of gelatin is obtained from the diverse fish by-products. Gelatin is, when properly processed transparent, odourless and tasteless. Gelatin also has good gelling properties and viscosity which is why it is widely used in different industries. There are many different methods to extract gelatin from fish. Commonly used methods are based on the application of different acids and/or enzymes, while alkalic treatments are not so often used for fish. The aim of this study was to extract fish gelatin from mackerel by-products by using three different methods, i.e. acid, alkali and enzyme extractions. The mackerel is a fairly novel fish species in Iceland fishing waters, and it may contain up to 30% fat, which makes it a challenging raw material. Gelatin extraction processes are divided into a pre-treatment step involving the removal of non-collagenous proteins, defatting, demineralizing and partial hydrolyse of collagen. The gelatin is then extracted from the raw material by heat. A gelatin powder is gained when most of the water has been removed. The produced gelatines were analysed by various quality methods. Results showed that the alkali method had the highest values in yield, dry matter and pH of the end product, but it had the lowest values in hydroxyproline content and gel strength. All samples had a steady water activity and the skin resulted in the best hydroxyproline content, but the gelatin from acid extracted mackerel backbones had the best total protein content, while the enzyme method used for head resulted in the best gel strength. Mass balances from the gelatin extraction showed that 45‚ÄĒ84 % of the raw material was actually entering the extraction part. Gelatin extraction could therefore be a promising part of the total mackerel production and could help to increase the utilization of mackerel by-products

  Onnistuneessa oppimisen ohjauksessa keskeistä on opettajan ja työpaikkaohjaajan yhteistyö

  No full text
  Työelämässä oppiminen on tiimityötä, jonka keskiössä on työpaikkaohjaajan, opettajan ja opiskelijan välinen vuorovaikutus ja yhteistyö. Artikkeli pohjautuu opettajille, opiskelijoille ja työelämänedustajille tehtyyn kartoitukseen sekä pilotteihin, joissa kuvataan kolmessa eri oppilaitoksessa tehtyjä kehittämiskokeiluja työelämässä oppimisen ohjauksen parantamiseksi. Pilotit toivat konkreettisesti näkyväksi ohjausyhteistyön tekemiseen liittyviä haasteita, joihin tässä artikkelissa esitellään uusia ratkaisuja
  corecore