92 research outputs found

  Yrittäjäksi ryhtyminen ja yrittäjyysasenteet Suomessa: Havaintoja kyselytutkimuksesta

  Get PDF
  entrepreneurship, entrepreneurial attitudes, start-ups

  Structural change in the ICT sector: Where have former Nokia employees ended up?

  Get PDF
  This study empirically examines the reemployment of employees displaced from a high-tech firm. Since 2008, the plummeting market share of Nokia, the world’s largest mobile phone manufacturer at the time, has resulted in massive layoffs and the downsizing of its workforce. We analyze the labor market status of more than twenty thousand former Nokia employees in Finland who left the company during 2009-2014. Using a unique matched employee-employer dataset, we identify the key factors associated with the probability of reemployment. Our findings show that the majority of former Nokia employees were successful in becoming reemployed. According to the latest available data from 2017, more than three-quarters of these employees found new jobs. The remaining share includes people who retired or returned to study. Reemployment was often found in the service sector. Employees with higher education levels and those who had held senior positions at Nokia were more successful in finding new jobs than others. Some regional differences in reemployment were also found

  Renewal of Companies: Industry Switching as a Form of Structural Change

  Get PDF
  The contributions of entry and exit of firms to aggregate productivity growth are well-established in the literature. However, the impact of industry switching of firms on productivity remains overlooked. The purpose of this report is to shed new light on the role of industry switching as a form of structural change.The results show that industry switching is very common and occurs in all industries in Finland, especially during the times of recession. Industry switching has had both positive and negative contributions to aggregate productivity in different periods. Intra-industry switching had mainly negative impact on productivity growth suggesting that switching was taken as a strategy to survive. On the other hand, inter-industry switching had mainly positive impact on productivity growth, suggesting that switching was associated with new products and technologies.The study also looked at the structural developments of industries relevant for combating climate change. As emission reduction targets require companies to renew their product and service offerings, climate policy can help guide companies to switch industries. However, in the industries examined in the study, restructuring has so far taken place mainly through entry and exit.</p

  Onko IMD:n ja WEF:n kilpailukyky-raporteista politiikanteon tueksi?

  Get PDF
  Tässä raportissa pohditaan IMD:n ja WEF:n kilpailukykyraporttien käyttöä yhteiskuntapoliittisen päätöksenteon tukena. Johtopäätöksenä on, etteivät ne sellaisenaan tai edes jalostettuna tyydytä politiikantekijöiden kilpailukykyyn tai sen osatekijöihin liittyviä tietotarpeita. Lisäksi raportissa tunnistetaan seitsemän pääkohtaa paremman kansallisen kilpailukykyseurannan rakentamiseksi, luonnostellaan mahdollisesti aloitettavan kansallisen seurannan viitekehitystä ja tehdään alustava esimerkkilaskelma viitekehyksen yritysrahoitusosiost

  Avoimen datan hyödyntäminen ja vaikuttavuus

  Get PDF
  T√§ss√§ raportissa kartoitetaan keskeisten perustietovarantojen avoimuutta, selvitet√§√§n mahdollisuuksia avoimen datan taloudellisten vaikutusten arviointiin sek√§ valotetaan avoimen datan k√§yt√∂n ja yritysten innovaatioiden tuottamisen sek√§ taloudellisen menestyksen v√§list√§ yhteytt√§. Lis√§ksi raportissa esitet√§√§n konkreettisia ehdotuksia, joiden avulla perustietovarantojen vaikuttavuutta yhteiskunnassa voidaan lis√§t√§. Tutkimuksemme osoittaa, ett√§ avointa dataa ja massadataa innovaatiotoiminnassaan hy√∂dynt√§v√§t yritykset tekev√§t markkinoiden kannalta uusia tuoteinnovaatioita suhteellisesti huomattavasti useammin kuin yritykset, jotka eiv√§t hy√∂dynn√§ dataa. Dataa innovaatioiden kehitt√§misess√§ k√§ytt√§neiden informaatio- ja viestint√§toimialan yritysten liikevaihto kasvoi vuosina 2012‚Äď2014 keskim√§√§rin yli 17 prosenttia enemm√§n kuin saman toimialan dataa innovaatioissa hy√∂dynt√§m√§tt√∂mien yritysten liikevaihto. Yksitt√§isist√§ tietotyypeist√§ vain liikennetietojen hy√∂dynt√§minen innovaatiotoiminnassa oli yhteydess√§ yritysten liikevaihdon kasvuun. Datatalouden mekanismien ymm√§rt√§miseksi tarvittaisiin tutkimustietoa yritysten datan k√§yt√∂st√§ ja taloudellisista vaikutuksista laajemmin. T√§t√§ varten tulisi kehitt√§√§ datan k√§ytt√∂√§ kuvastavaa tilastoaineistojen ker√§√§mist√§. Avoimen tiedon hy√∂dynt√§misedellytysten parantamiseksi tarvitaan hallinnonalat ylitt√§vi√§ parhaita k√§yt√§nt√∂j√§ tiedonhallintaan ja datan avaamiseen liittyen. Eri virastojen ja hallinnonalojen tiedonhallinta on verrattain ep√§yhten√§ist√§. Avoimen datan jakelu on pirstaleista, jonka takia sen l√∂ydett√§vyys on datan hy√∂dynt√§jille haasteellista. Hyvi√§ ty√∂kaluja tiedonhallinnan j√§sent√§miseen, kuten esimerkiksi tietotilinp√§√§t√∂s on kehitetty, mutta niit√§ ei ole viel√§ otettu laajasti k√§ytt√∂√∂n. Henkil√∂tietoon liittyv√§t k√§yt√§nn√∂t kaipaavat tarkennusta. Datan hy√∂dynt√§mist√§ voidaan lis√§t√§ mm.lis√§√§m√§ll√§ vuorovaikutusta tietovarantojen hallinnoijien ja hy√∂dynt√§jien kanssa

  Yritysten tuottavuuserot ja tuottavuuden eturintama

  Get PDF
  Suomen tuottavuuden heikko kehitys vuoden 2008 j√§lkeen kumpuaa suurelta osin yksityisen palvelusektorin tuottavuuden ongelmista. Suomi on pystynyt kuitenkin s√§ilytt√§m√§√§n teollisuudessa vahvan suhteellisen aseman. 2010-luvun loppupuolella teollisuuden eturintaman yritysten tuottavuuskasvu oli nopeaa ja yritysten v√§linen ty√∂n tuottavuuden hajonta kasvoi. Palvelutoimialoilla tuottavuushajonta on heilahdellut suhdanteiden mukaan, mutta trendi on ollut viimeiset vuosikymmenet vaakasuora. Vain 1,5 prosenttia tuottavuuden kotimaiseen eturintamaan nousseista suomalaisista yrityksist√§ s√§ilyi siell√§ yht√§jaksoisesti v√§hint√§√§n viiden vuoden ajan aikav√§lill√§ 2000‚Äď2020. Sijainti alueellisessa keskittym√§ss√§ lis√§si yrityksen mahdollisuuksia s√§ily√§ tuottavuuden eturintamassa. Suomessa tarvitaan enemm√§n radikaaleja innovaatioita, joiden avulla yritykset voivat kehitty√§ korkean tuottavuuden yrityksiksi. Tuottavuuskasvun palauttaminen nopeamman kasvun uralle edellytt√§√§ innovaatiopoliittisia toimia, jotka edist√§v√§t laajemmin yhteiskuntaa hy√∂dytt√§vien innovaatioiden syntymist√§ ja tiedon levi√§mist√§ taloudessa. T√§llaisia toimia ovat julkisten t&k-tukien tehokas kohdentaminen, korkeakoulujen tutkimuksen ja opetuksen parantamiseen t√§ht√§√§v√§n rahoituksen vahvistaminen, maahanmuuton edist√§minen ja huolehtiminen siit√§, ett√§ markkinat toimivat hyvin.T√§m√§ julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.(tietokayttoon.fi) Julkaisun sis√§ll√∂st√§ vastaavat tiedon tuottajat, eik√§ tekstisis√§lt√∂ v√§ltt√§m√§tt√§ edusta valtioneuvoston n√§kemyst√§.Sivuja 3‚Äď5 on p√§ivitetty 13.6.2023 ja aineisto korvaa aikaisemmin, 6.6.2032 julkaistun version
  • ‚Ķ
  corecore