1,120 research outputs found

  Els fluxos d'alumnat a l'ensenyament secundari : in猫rcies i canvis malgrat les reformes educatives

  Get PDF
  El present article 茅s una an脿lisi dels fluxos educatius o la circulaci贸 de l'alumnat per l'ensenyament secundari des d'una perspectiva hist貌rica. 脡s a dir, s'han calculat aquests fluxos per a l'煤ltima etapa de la Llei general d'educaci贸 i per als primers anys d'aplicaci贸 de la LOGSE, a partir de les dades del Departament d'Ensenyament. Amb la comparaci贸 dels diagrames de fluxos que resulten de l'an脿lisi estad铆stica, es poden veure algunes discontinu茂tats per貌 tamb茅 algunes tend猫ncies de fons que presenten una forta in猫rcia, com ara la distribuci贸 entre ensenyament acad猫mic i professional, la selecci贸 interna del batxillerat o l'acc茅s a la universitat. Per 煤ltim, es reflexiona sobre les possibilitats de l'煤ltima reforma plantejada, la LOCE, de modificar aquests fluxos.El presente art铆culo es un an谩lisis de los flujos educativos o la circulaci贸n del alumnado por la ense帽anza secundaria desde una perspectiva hist贸rica. 脡stos se han calculado en el periodo que va de la 煤ltima etapa de la Ley general de educaci贸n hasta los primeros a帽os de implantaci贸n de la LOGSE, todo ello a partir de los datos del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. A trav茅s de la comparaci贸n de los diagramas de flujo, que resultan del an谩lisis estad铆stico, se pueden apreciar algunas discontinuidades pero tambi茅n algunas tendencias de fondo que presentan una fuerte inercia, como la distribuci贸n entre ense帽anza acad茅mica y profesional, la selecci贸n interna del bachillerato o el acceso a la universidad. Por 煤ltimo, se reflexiona sobre las posibilidades que tiene la 煤ltima reforma planteada, la LOCE, para modificar estos flujos.This article makes a flow analysis of student's circulation in secondary school, in an historical point of view. We are calculated the students flow during the last period of LGE (General Education Act) and during the first step of LOGSE (Educational System Act). The data are from Education Department (autonomous govern). We can compare the results of statistical analysis, the flows diagrams, and we can see some changes but also some strong permanent trends, for example in choices between academic or vocational studies, the selection inside the academic track or the access to higher education. Finally, we discuss about the possibilities of the last reform, LOCE, to modify these flows

  L'ensenyament secundari comprensiu. Contradiccions i possibilitats de les reformes educatives

  Get PDF
  Aquest article pret茅n analitzar els elements principals que configuren l'evoluci贸 dels sistemes educatius dels pa茂sos desenvolupats, fent un 猫mfasi especial en l'ensenyament secundari. S'hi fa un rep脿s al paper de les reformes educatives en aquesta evoluci贸, especialment de les anomenades 芦reformes comprensives禄, les que tenen com a objectiu unificar el curr铆culum i integrar la formaci贸 acad猫mica i la formaci贸 professional. S'hi analitzen les virtuts d'aquestes reformes, per貌 tamb茅 les contradiccions que hi ha en la seva definici贸 i en la seva aplicaci贸. Finalment, s'hi apunten algunes reflexions sobre els 猫xits i els fracassos de les reformes comprensives a l'Estat espanyol.The aim of this article is to analyse the principal features of educational systems evolution in developed countries, emphasising the secondary schooling. There is an overview of educational reforms, specially the reforms called comprehensives禄, that they want to unify the curricula and integrate academic and vocational education. We analyse the strength and weakness in the definition and their implementation. Finally, we add some reflections about successes and failures of comprehensive reforms in Spain

  M茅s enll脿 de les teories de la reproducci贸 i de l'acci贸 racional en sociologia de l'educaci贸 : Un model d'explicaci贸 de l'ensenyament secundari segregat o integrat

  Get PDF
  Les teories de la reproducci贸 han estat dominants en la sociologia de l'educaci贸 des de la d猫cada dels anys seixanta, en les seves diferents vessants, m茅s estructuralistes o m茅s culturalistes. En contraposici贸 a aquestes teories, s'ha introdu茂t des de l'economia de l'educaci贸 l'acci贸 calculadora de l'individu, o des de soci貌legs, com ara Boudon, la teoria de l'acci贸 racional per explicar la construcci贸 dels sistemes educatius a partir de l'elecci贸 dels individus. En aquest article pretenem explorar les possibilitats i les limitacions d'aquestes dues perspectives a l'hora d'analitzar la segregaci贸 de l'ensenyament secundari entre la via acad猫mica i la via professional, per avan莽ar en una proposta que intenti sintetitzar les claus te貌riques per entendre l'origen i el desenvolupament d'aquestes dues vies.Las teor铆as de la reproducci贸n han sido dominantes en la sociolog铆a de la educaci贸n desde la d茅cada de los a帽os sesenta, en sus diferentes corrientes, m谩s estructuralistas o m谩s culturalistas. En contraposici贸n a estas teor铆as, se introdujo desde la econom铆a de la educaci贸n la acci贸n calculadora del individuo, o desde soci贸logos, como por ejemplo Boudon, la teor铆a de la acci贸n racional para explicar la construcci贸n de los sistemas educativos a partir de la elecci贸n de los individuos. En este art铆culo se pretende explorar las posibilidades y las limitaciones de estas dos perspectivas a la hora de analizar la segregaci贸n de la ense帽anza secundaria entre la v铆a acad茅mica y la v铆a profesional, para avanzar en una propuesta de s铆ntesis de las claves te贸ricas para entender el origen y el desarrollo de estas dos v铆as.Reproduction theories have been dominants in sociology of education since 60's, in structuralism or culturalism side. Against these theories, economy of education introduced the concept of calculating individual and the sociologist Boudon introduced the theory of rational action to explain the role of individual choice in the construction of educational systems. The aim of this article is to explore the possibilities and weakness of both points of view analysing the segregation of secondary school in two tracks, academic and vocational. We try to synthesise a theoretic approach to understand the origin and development of these two tracks

  Two or three vocational training pathways? An assessment and the current situation in Spain

  Get PDF
  This article outlines the development of vocational training in Spain through the provisions of the major education Laws of 1970, 1990 and 2002. It discusses the extent to which vocational training has been introduced into the education system, i.e. has been converted into regulated vocational training, and how many pathways have been developed. The pathways are the result of the combination of tracks designed by education systems and social initiatives by individuals and social actors. In spite of the education reforms, the types of vocational training pathway retain a certain continuity

  Projecte de millora educativa : aplicaci贸 de la investigaci贸 acci贸 per a incrementar la quantitat de deures completats

  Get PDF
  Treball Final de Master en Professor/a d'Educaci贸 Secund脿ria Obligat貌ria i Batxillerat, Formaci贸 Professional i Ensenyaments d'Idiomes. Codi: SAP119.Curs: 2013/2014La detecci贸 d'un baix r脿tio de deures completats per part dels alumnes del curs anomenat PDC1 (Programa de Diversificaci贸 Curricular) de l'IES Ramon Cid de Benicarl贸 ha motivat un projecte d'investigaci贸 acci贸 per a millorar el comportament dels aprenents en aquest aspecte. La investigaci贸 en aquest camp ha assenyalat molts beneficis directes i indirectes derivats de l'autoregulaci贸 en l'estudi i de la const脿ncia en el treball a casa. Cal afegir a aquests beneficis documentats el fet que, dins dels criteris d'avaluaci贸 establerts des del centre IES Ramon Cid per al grup PDC1, el treball a casa t茅 un pes de 3 punts en la nota final (sobre 10). Aix铆, s'han identificat els factors que es creu que m茅s influeixen en els alumnes a l'hora de prendre la decisi贸 de fer (o no) els deures i s'ha generat un pla d'acci贸 per a influir en alguns d'aquests factors. El pla d'acci贸 inclou canvis metodol貌gics en els deures assignats, canvis en el comportament del professor front als deures realitzats i una t猫cnica que tracta d'involucrar als pares dels alumnes en la supervisi贸 del treball realitzat pels seus fills. Els canvis metodol貌gics inclouen tant l'煤s de Tecnologies de la Informaci贸 i la Comunicaci贸 en els deures o l'aplicaci贸 de T猫cniques d'Aprenentatge Col路鈭檒aboratiu. El pla d'acci贸 s'ha realitzat durant el per铆ode de pr脿ctiques que inclou el M脿ster de Professor d'Educaci贸 Secund脿ria de la UJI i s'ha centrat en l'assignatura 脌mbit Cient铆fic, en particular en les hores dedicades a les matem脿tiques. S'han aconseguit grans resultats en l'assignatura objecte del pla d'acci贸. Es partia d'un 59% de deures realitzats i s'ha aconseguit augmentar aquesta mitjana fins a un 78% en tan sols un cicle d'investigaci贸 acci贸. En un projecte m茅s llarg i ambici贸s podrien incloure's objectius relacionats amb el rendiment acad猫mic i no merament en la presentaci贸 de les assignacions de deures en el temps acordat, per貌 tan sols dispos脿vem de 4 setmanes i no es pot estudiar l'evoluci贸 del rendiment acad猫mic dels alumnes en un espai de temps tan esc脿s. La investigaci贸 acci贸 es presenta com una ferramenta 煤til per a aprofitar la investigaci贸 sociol貌gica, pedag貌gica i psicol貌gica en casos reals i convertir la doc猫ncia en quelcom din脿mic que s'adapte a l'alumnat en tot moment

  Els fluxos d'alumnat a l'ensenyament secundari : in猫rcies i canvis malgrat les reformes educatives

  Get PDF
  El present article 茅s una an脿lisi dels fluxos educatius o la circulaci贸 de l'alumnat per l'ensenyament secundari des d'una perspectiva hist貌rica. 脡s a dir, s'han calculat aquests fluxos per a l'煤ltima etapa de la Llei general d'educaci贸 i per als primers anys d'aplicaci贸 de la LOGSE, a partir de les dades del Departament d'Ensenyament. Amb la comparaci贸 dels diagrames de fluxos que resulten de l'an脿lisi estad铆stica, es poden veure algunes discontinu茂tats per貌 tamb茅 algunes tend猫ncies de fons que presenten una forta in猫rcia, com ara la distribuci贸 entre ensenyament acad猫mic i professional, la selecci贸 interna del batxillerat o l'acc茅s a la universitat. Per 煤ltim, es reflexiona sobre les possibilitats de l'煤ltima reforma plantejada, la LOCE, de modificar aquests fluxos.El presente art铆culo es un an谩lisis de los flujos educativos o la circulaci贸n del alumnado por la ense帽anza secundaria desde una perspectiva hist贸rica. 脡stos se han calculado en el periodo que va de la 煤ltima etapa de la Ley general de educaci贸n hasta los primeros a帽os de implantaci贸n de la LOGSE, todo ello a partir de los datos del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. A trav茅s de la comparaci贸n de los diagramas de flujo, que resultan del an谩lisis estad铆stico, se pueden apreciar algunas discontinuidades pero tambi茅n algunas tendencias de fondo que presentan una fuerte inercia, como la distribuci贸n entre ense帽anza acad茅mica y profesional, la selecci贸n interna del bachillerato o el acceso a la universidad. Por 煤ltimo, se reflexiona sobre las posibilidades que tiene la 煤ltima reforma planteada, la LOCE, para modificar estos flujos.This article makes a flow analysis of student's circulation in secondary school, in an historical point of view. We are calculated the students flow during the last period of LGE (General Education Act) and during the first step of LOGSE (Educational System Act). The data are from Education Department (autonomous govern). We can compare the results of statistical analysis, the flows diagrams, and we can see some changes but also some strong permanent trends, for example in choices between academic or vocational studies, the selection inside the academic track or the access to higher education. Finally, we discuss about the possibilities of the last reform, LOCE, to modify these flows

  Coherent control of a superconducting quantum bit

  Get PDF
  The project proposed for a Master thesis within the laboratory of the Quantic group at BSC is based on advancing the coherent control of a superconducting qubit. The research group has the capability to cool down devices to a few millikelvin above absolute zero and generate the microwave signals necessary to the manipulation of the circuit's quantum state. The group also has several single qubit devices ready to be measured.Transmon qubits are at the forefront of solid state platforms for quantum computing. In this thesis, results obtained from the experimental study of a transmon qubit in a 3D cavity are presented. A complete view of the experiment is given, including cryogenic methods, microwave signal processing and spectroscopic and pulsed measurements of the transmon qubit. Lastly, partial results on state discrimination set the next step towards fully coherent control of the qubit

  How triathletes mount their bikes after first transition (T1). A proposal of classification

  Get PDF
  A proposal is submit for the classification referring to the different ways in which triathletes mount their bikes to start pedalling. This action happens at the end of the transition area (T1) after having gone across on foot, with the bikes at their side, or, led across by hand, in a specific way (Fern谩ndez, Romero, Merino and April, 2015). These are unique aspects of this sport, compared to other sports in which a bike is also used. The purpose of this research was concentrates in describing and classifying the motor behaviours that occur at the end of the transition area, in front of the 鈥渏udge鈥檚 line鈥. This study was bassed on participants of 3 Spanish Elite Championships of different distances (407 triathletes). It was filmed in the moment when they picked up their bikes, passed through the transition area and mounted their bikes. Eleven different ways were discovered on how to mount a bike when passing the judge鈥檚 line.Universidad de M谩laga. Campus de Excelencia Internacional Andaluc铆a Tec

  Partizipation von kindern und jugendlichen in und durch jugendarbeit : einige betrachtungen aus spanischer und deutscher perspektive

  Get PDF
  Die F枚rderung der Beteiligung Jugendlicher geh枚rt zu den wichtigsten Zielen der Jugendpolitik auf europ盲ischer Ebene. In diesem Beitrag zeigen die Autoren an Entwicklungslinien in der Jugendarbeit in Spanien und Deutschland wie sich dieses Politikziel widerspiegelt. Im Vergleich der Entwicklungen werden sowohl Unterschiede in der Absicherung und dem Stellenwert von Jugendarbeit deutlich als auch Hindernisse bei der F枚rderung von Beteiligung erkennbar, die in Spanien und Deutschland zum Tragen kommen.The Promotion of participation of young people is one of the main issues in the European Youth Policy. Important cornerstones are mentioned for the development of youth work in Spain and Germany. The comparison of the different developments shows that the importance of youth work differs between both countries. But also some obstacles and side effects of the applied strategies to promote participation are stressed in this paper
  corecore