130 research outputs found

  Maatalous- ja puutarhayritysten kannattavuus parani 1998-2000

  Get PDF
  Maatalous- ja puutarhayritysten kannattavuus parani vuonna 2000 selvästi vuosien 1998 ja 1999 katovuosista. Eniten nousua oli viljatiloilla, mutta sikatilat olivat päätuotantosuunnista kannattavimpia. Niilläkin tuotanto oli kuitenkin tappiollista.vo

  Maatalous- ja puutarhayritysten kannattavuus heikkeni 2001

  Get PDF
  Maatalous- ja puutarhayritysten kannattavuus heikkeni hieman vuonna 2001. Tuotantosuunnittain erot kannattavuudessa kasvoivat. Viljatiloilla, puutarha- ja lypsykarjatiloilla kannattavuus heikkeni. Muilla nautakarjatiloilla ja sikatiloilla tuotanto oli kannattavaa. Keskimäärin suuret tilat menestyivät pieniä paremmin. Etelä-Suomessa kannattavuus oli alhaisin.vo

  Porotalouden kannattavuuskehitys

  Get PDF
  vo

  Financial risks and factors affecting them on Finnish farms

  Get PDF
  As a consequence of rapid structural change and new investment support scheme agricultural debts have increased and concentrated heavily in Finland. In addition, New Basel Accord (Basel II) regulating the bank business requires more in-depth credit risk assessment from banks. Therefore, there are both endogenous and exogenous reasoning for researching the agricultural credit risks. The purpose of the study is to find out the factors that affect financial risks in agriculture as well as possible change in credit risks. Credit scores depicting the magnitude of financial risk for 664 Finnish FADN farms are calculated and an econometric model is applied to clarify which farm specific factors influence the credit score. According to the study increasing farm size decreases financial risks. Furthermore, higher yields that also reflect higher professional skills of the farmer decreases financial risks. In contrast, increasing debts also increase credit risks. In addition, cereal farms tend to have higher credit risks than animal farms. The latter is due to negative profitability development as a consequence of deteriorated grain prices. Even though credit risks in general have increased the number of farms facing substantial financial problems has not increased. However, given the perpetual economic development and structural change in Finnish farming industry the agricultural credit risks will increase. Hence, the lenders would be condemned to apply stricter criteria when granting loans and debt will not be granted to some smaller farms.Credit risks, financing, Agricultural Finance,

  Maatalouden kannattavuus heikko

  Get PDF
  Maatalouden kannattavuus on heikko kaikilla tunnusluvuilla mitattuna sekä muihin yrityksiin että palkansaajiin verrattuna. Tappioita on korvattu velalla ja erityisesti oman pääoman ehtoisilla sijoituksilla, mikä on pitänyt erinomaisena omavaraisuusasteen eli oman pääoman osuuden taseen kokonaisarvosta. Jatkossa mahdollisuus näihin sijoituksiin saattaa heiketä, jolloin ainakin korvausinvestoinnit tulisi kyetä rahoittamaan kannattavalla yritystoiminnalla.vo

  Testing differences of means

  Get PDF
  201

  Profitability bookkeeping in the reindeer husbandry

  Get PDF
  See extended abstract in Full tex

  Maatilametsätalouden kannattavuusseuranta tarkentuu

  Get PDF
  Maatilametsätalouden talousseuranta paranee merkittävästi uuden järjestelmän avulla. Kannattavuuskirjanpitoaineistoa täydennetään todellisilla puustotiedoilla, joten nyt myös metsätaloudesta saadaan luotettavat tilatason tilinpäätös- ja kannattavuuslaskelmat. Vastaavaa tilatasolla toimivaa tuloslaskentajärjestelmää ei ole käytössä muualla.vo

  Taloustohtori ennustaa maatalouden kannattavuutta

  Get PDF
  MTT julkisti joulukuussa kannattavuuskirjanpitotuloksia tarjoavan Taloustohtori-internetpalvelun. Palvelusta löytyy luotettava vertailuaineisto kaikenlaisiin tulos- ja kannattavuusvertailuihin. Ensimmäisten kahden kuukauden aikana palvelussa käytiin 10 000 kertaa ja sieltä ladattiin 50 000 taulukkoa.vo

  Mitigation potential of cultivated thick layered peatlands in Finland

  Get PDF
  Luken kirjat, raportit, oppaat ja esittee
  • ‚Ķ
  corecore