1,161 research outputs found

  Conceptual design and experimental analysis of composite plates with wavy core

  Full text link
  Sestavljene plo┼í─Źe z valovito sredico se zaradi velikega razmerja med nosilnostjo in te┼żo, majhne porabe gradiva in posledi─Źno ni┼żje cene vse ve─Ź uporabljajo v ┼ítevilnih in┼żenirskih aplikacijah. V tem delu smo zasnovali plo┼í─Źe s trikotno, trapezno in sinusno obliko jedra, izdelanih iz papirja ve─Źje gostote. Pri vsaki razli─Źici sendvi─Ź plo┼í─Źe smo spreminjali amplitudo in valovno dol┼żino jedra. Zasnovali smo merilno mesto, kjer smo izvedli eksperimentalno karakterizacijo upogibne togosti s pomo─Źjo tri to─Źkovnega upogiba. Ugotovili smo, da imajo med izdelanimi sendvi─Ź plo┼í─Źami najve─Źjo upogibno togost plo┼í─Źe s trikotno in trapezno obliko jedra ter raziskali razli─Źne na─Źine deformacij pri posamezni obliki jedra.Composite panels with a corrugated core are increasingly being used in numerous engineering applications due to their high strength-to-weight ratio, low material consumption and consequently, lower cost. In this thesis, we designed panels with triangular, trapezoidal, and sinusoidal core shapes, all made from higher density paper. For each sample of the sandwich panel, we varied the amplitude and wavelength of the core. We designed a three-point bending setup for the use in a universal mechanical testing machine for an experimental characterization of the bending stiffness. We have found that sandwich panels with triangular and trapezoidal core shapes have the highest bending stiffness among the fabricated ones and explored different deformation modes for each core shape

  Optimization of electricity consumption using microservices

  Full text link
  Koncept pametnega grelca sanitarne vode predstavlja standardni bojler, povezan s pametnim termostatom z namenom nadzora, spremljanja in optimiranja ogrevanja tople vode. Mnogi uporabniki standardnih bojlerjev ne znajo ali pa ne ┼żelijo optimalno nastaviti parametrov, kar vodi k energetsko neu─Źinkovitemu delovanju in slab┼íemu ugodju. Pametni termostat uporabniku nudi razli─Źne aplikacije, prek katerih se delovanje grelca prilagaja ┼żeljam in navadam uporabnika ter s tem zagotavlja energijsko var─Źno delovanje in izbrano stopnjo ugodja. Magistrsko delo predstavlja razvoj, implementacijo in testiranje pametnega grelnika in razvoj aplikacije za optimizacijo krmilnega algoritma. Sistem pametnega grelnika sestavljajo elektri─Źni grelnik, krmilni sistem in podatkovna baza. Grelnik je namenjen zagotavljanju tople sanitarne vode za uporabnike, krmilni sistem upravlja s temperaturo vode in izvaja meritve o temperaturi ter porabi vode, podatkovna baza pa slu┼żi dolgoro─Źnemu shranjevanju teh meritev. Aplikacija uporabniku omogo─Źa dostop do razli─Źnih mo┼żnosti delovanja prek mikrostoritev na osnovi blo─Źno-veri┼żne tehnologije. Zakup mikrostoritev poteka prek pametne pogodbe, kar zagotavlja visoko stopnjo transparentnosti in varnosti. V nalogi bodo predstavljeni vsi koraki izdelave strojne in programske opreme posameznih enot, analize izmerjenih podatkov, izdelave krmilnih algoritmov in zasnove pametne pogodbe. Delo bo prvenstveno namenjeno vrednotenju mo┼żnosti, prakti─Źnosti in smiselnosti omenjenega sistema, slu┼żi pa lahko tudi kot osnova za nadaljnjo raziskavo krmilnih modelov.The concept of a smart water heater involves connecting a standard boiler with a smart thermostat for the purpose of controlling, monitoring, and optimizing the heating of hot water. Many users of standard boilers either do not know how or do not want to optimally adjust the parameters, which leads to inefficient energy operation and reduced comfort. The smart thermostat offers users various applications through which the operation of the heater can be tailored to their preferences and habits, thereby ensuring energy-efficient operation and the desired level of comfort. The master\u27s thesis presents the development, implementation, and testing of a smart water heater, as well as the development of an application for optimizing the control algorithm. The smart water heater system consists of an electric heater, a control system, and a database. The heater is designed to provide hot water for users, the control system manages the water temperature and performs measurements of temperature and water consumption, and the database serves for long-term storage of these measurements. The application allows users to access various operational options through microservices based on blockchain technology. The leasing of microservices is done through a smart contract, which ensures a high level of transparency and security. The thesis will present all the steps of hardware and software development of individual units, the analysis of measured data, the creation of control algorithms, and the design of a smart contract. The work will primarily focus on evaluating the possibilities, practicality, and relevance of the mentioned system, but it can also serve as a basis for further research on control models

  Evaluation of the biocontrol activity of Frateuria defendens-derived metabolites against mollicutes

  No full text
  Frateuria defendens is a candidate biocontrol agent that has been shown to reduce phytoplasma-related disease symptoms in grapevines and periwinkle plants. While a crude filtrate prepared from F. defendens can inhibit mollicute growth, the specific growth parameters for this bacterium, necessary to enhance this protective inhibitory response, remain unknown. Moreover, the separation of filtrate preparations from bacterial cells via centrifugation and filtration is laborious and time-consuming. As such, the present study was conducted to define the optimal growth conditions associated with maximal inhibitory activity of F. defendens and to establish a better approach to separating these bacterial cells from their secreted metabolites. To conduct these analyses, F. defendens was cultured in a range of media types, while associated inhibitory effects were tested in vitro using Spiroplasma melliferum as a model mollicute bacterium, and in planta using phytoplasma-infected periwinkle plantlets. These analyses revealed F. defendens growth patterns change based upon media composition, with filtrates prepared from a specific rich medium (S-medium) exhibiting beneficial activities, including the inhibition of S. melliferum and enhanced plant growth. When F. defendens cells were grown within semi-permeable, membrane-coated Small Bioreactor Platform (SBP) capsules, they could be more readily separated from the secreted metabolite fraction, obviating the need for filtration and/or centrifugation. This study is the first to have reported the use of SBP capsules to separate bacterial cells from their secreted metabolites under sterile conditions while retaining the ability of these metabolites to inhibit S. melliferum growth and to benefit the host plant. The results highlight promising new approaches to the effective biocontrol of phytoplasma-driven diseases in grapevines and other economically important plant species

  ┼Żeleznodobno grobi┼í─Źe v Kobaridu: raziskave leta 1979

  Get PDF
  The size and discovered remains of an Iron Age cemetery rank Kobarid among the most important Slovenian prehistoric sites and one of the centres of the Sveta Lucija group. The cemetery extended across the terraces on the right bank of the River Soča, at the foot of the Gradič hill. It was discovered as early as the 1880s. The earliest archaeological excavations, between 1886 and 1904, were conducted by Carlo Marchesetti, the then director of Museo Civico di Storia Naturale di Trieste; the later investigations were carried out by archaeologists of Narodni muzej in Ljubljana, and Goriški muzej and Tolminski muzej. Although more than 1400 graves have been discovered, very little is known about them, because published data are scarce. This article presents the preliminary findings of the archaeological excavations conducted at the cemetery by a team of Goriški muzej in 1979. Although simultaneous construction work and unfavourable weather conditions made the excavations difficult, the team revealed 278 graves that date from the late 9th to the 5th century BC. Based on the analysis of these graves, this article provides a brief overview of the burial practice and the characteristic grave goods of the chronological phases of the Sv. Lucija group.Na podlagi obsežnega grobišča iz železne dobe Kobarid prištevamo med pomembnejša slovenska prazgodovinska najdišča in tu domnevamo eno izmed središč starejšeželeznodobne posoške oz. svetolucijske skupine. Grobišče, ki se je širilo na terasah na desnem bregu Soče ob vznožju Gradiča, je bilo odkrito že v začetku osemdesetih let 19. stoletja. Med letoma 1886 in 1904 je arheološka izkopavanja na najdišču vodil Carlo Marchesetti, tedanji direktor tržaškega naravoslovnega muzeja, pozneje so tu raziskovali še arheologi Narodnega muzeja, Goriškega muzeja in Tolminskega muzeja. Do danes je bilo raziskanih več kot 1400 grobov, vendar so ti večinoma še neobjavljeni. V članku predstavljamo preliminarno izsledke arheoloških izkopavanj, ki jih je leta 1979 na območju grobišča izvedla ekipa Goriškega muzeja. Med izkopavanji, ki so potekala v zahtevnih razmerah, sočasno z gradbenimi deli in večji del v za delo neprimernih vremenskih okoliščinah, je bilo odkritih 278 grobov, ki sodijo v čas od konca 9. do 5. st. pr. n. št. Predstavljeni so značilnosti pokopavanja ter značilni grobni pridatki po kronoloških stopnjah

  Masterclass: Axial spondyloarthritis for osteopaths and manual therapists

  No full text
  Axial Spondyloarthritis (axial SpA) is an inflammatory arthritis primarily affecting the sacroiliac joints (SIJ) and spine and is a spectrum of disease which includes the more commonly known Ankylosing Spondylitis. Axial SpA is often missed in musculoskeletal assessments, and mismanaged and treated as chronic low back pain. Early diagnosis and intervention are essential to improve outcomes and so it is vital that people presenting with back pain are screened for axial SpA. This masterclass aims to improve cliniciansÔÇÖ understanding and awareness of axial SpA, including screening, recognition and when to refer to rheumatology. This article will familiarise clinicians with typical clinical features, appropriate investigation and interpretation, referral pathways in line with UK National Institute of Clinical Excellence (NICE) guidelines and advise on best practice for clinicians managing axial SpA

  Pectobacterium and Dickeya: Environment to Disease Development

  No full text
  The soft rot Pectobacteriaceae (SRP) infect a wide range of plants worldwide and cause economic damage to crops and ornamentals but can also colonize other plants as part of their natural life cycle. They are found in a variety of environmental niches, including water, soil and insects, where they may spread to susceptible plants and cause disease. In this chapter, we look in detail at the plants colonized and infected by these pathogens and at the diseases and symptoms they cause. We also focus on where in the environment these organisms are found and their ability to survive and thrive there. Finally, we present evidence that SRP may assist the colonization of human enteric pathogens on plants, potentially implicating them in aspects of human/animal as well as plant health

  Frateuria defendens reduces yellows disease symptoms in grapevine under field conditions

  Get PDF
  Yellows diseases in grapevine, associated with the presence of different phytoplasmas, are a major problem for growers, with no environmentally friendly means of control. Frateuria defendens (Frd), a bacterium with endophytic traits, has been shown to reduce yellows symptoms in grapevine plantlets under laboratory conditions. The objective of this study was to test whether similar effects could be achieved under field conditions. A trial was conducted in a heavily infected vineyard in northern Israel for two consecutive years. A suspension of Frd cells (108┬ĚmL-1) was applied bi-weekly by foliar spray on grapevines from bud burst to leaf senescence. Frd penetrated the leaves during the growing period but not during leaf senescence and could be detected in the leaves by PCR analysis up to 14 days post-spraying. The rate of yellows infection was lower in the treated grapevines compared to its increase in untreated grapevines and the yield of symptomatic plants was improved by 10 to 20 %. Taken together, the results suggest Frd acted as a biological control agent in vineyards under the experimental conditions tested

  Modeling thermochemical reactions in thermal energy storage systems

  No full text
  In this chapter on simulation techniques for thermochemical reactions in thermal energy storage systems the focus is mainly on molecular modeling techniques for the hydration and dehydration (sorption and desorption) processes occurring in salt hydrates at the nanoscale. Modeling techniques such as density function theory, molecular dynamics, and Monte Carlo are briefly introduced. Some attention is also given to micro- and macroscale modeling techniques used at larger length scales, such as MampelÔÇÖs model and the continuum approach. Before introducing all the length (and time) scales involved when modeling a heat storage system, a qualitative description is given of the hydration and dehydration processes on the nano/microscale.In this chapter on simulation techniques for thermochemical reactions in thermal energy storage systems the focus is mainly on molecular modeling techniques for the hydration and dehydration (sorption and desorption) processes occurring in salt hydrates at the nanoscale. Modeling techniques such as density function theory, molecular dynamics, and Monte Carlo are briefly introduced. Some attention is also given to micro- and macroscale modeling techniques used at larger length scales, such as MampelÔÇÖs model and the continuum approach. Before introducing all the length (and time) scales involved when modeling a heat storage system, a qualitative description is given of the hydration and dehydration processes on the nano/microscale

  EXERCISE DURING AND AFTER PREGNANCY

  No full text
  Trudno─ça je najva┼żnije ┼żivotno razdoblje ┼żene koje jo┼í zovemo drugo stanje ili gestacija. Ona donosi mnoge psiholo┼íke, anatomske, ali i fiziolo┼íke promjene. Tjelovje┼żba u trudno─çi je korisna jer ima pozitivne psiholo┼íke u─Źinke i doprinosi prevenciji gestacijskog dijabetesa, boljoj tjelesnoj kondiciji te iznimno olak┼íava trudno─çu. Cilj ovog rada je kroz pregled literature opisati promjene organizma tijekom trudno─çe, utvrditi indikacije, kontraindikacije i u─Źinak tjelovje┼żbe tijekom i neposredno nakon trudno─çe, te predlo┼żiti plan i program treninga tijekom trudno─çe i nakon poroda. Promjene se doga─Ĺaju u svim tjelesnim sustavima (endokrinom, kardiovaskularnom, mi┼íi─çno-ko┼ítanom, respiratornom). Trudnicama je preporu─Źeno izbjegavati izvo─Ĺenje napornih vje┼żbi i eksperimentirati s vje┼żbama koje nisu izvo─Ĺene prije trudno─çe, a mogu izvoditi vje┼żbe poput pilates vje┼żbi, joge, hodanja, plivanja, aerobika, itd. Vje┼żbe se moraju prilagoditi prema potrebama i mogu─çnostima pojedine ┼żene. Od prvog do ┼íestog tjedna nakon poroda ┼żena se mo┼że vratiti normalnoj tjelesnoj aktivnosti. Zdrava ┼żena trebala bi izdvojiti najmanje 20 minuta dnevno za provedbu tjelesne aktivnosti ┼íto bi na kraju tjedna rezultiralo s oko 150 minuta tjelesne aktivnosti, umjerenog do jakog intenziteta, naj─Źe┼í─çe aerobne aktivnosti. Postoje mnoge smjernice koje nas upu─çuju kada i kako je najbolje po─Źeti s tjelesnom aktivno┼í─çu ┼íto sprje─Źava ozljede i smanjuje rizik za majku i dijete. Tjelesnom aktivnosti pobolj┼íavamo svoju svakodnevicu i zdravlje nakon trudno─çe te se nakon poroda ranije vra─çamo u stanje prije trudno─çe.Pregnancy is the most important period of a womanÔÇÖs life and it is also called gestation. It brings many psychological, anatomical and physiological changes. Exercise in pregnancy is useful because it has positive psychological effects and contributes to the prevention of gestational diabetes, better physical condition and greatly facilitates pregnancy. The aim of this paper is to review the changes in the body during pregnancy, determine the indications, contraindications and effects of exercise during and immediately after pregnancy, and propose a training plan and program during pregnancy and after childbirth. Changes occur in all body systems (endocrine, cardiovascular, musculoskeletal, respiratory). Pregnant women are advised to avoid strenuous exercise and to avoid experimenting with exercises that were not performed before pregnancy, but they can perform exercises such as pilates exercises, yoga, walking, swimming, aerobics, etc. The exercises must be adapted to the needs and abilities of each woman. One to six weeks after giving birth a woman can return to normal physical activity. A healthy woman should set aside at least 20 minutes a day to perform physical activity which would result in about 150 minutes of physical activity, moderate to strong intensity, most commonly aerobic activity, at the end of the week. There are many guidelines for when and how is the best to start physical activity that prevents injuries and reduces the risk for mother and child. Through physical activity, we improve our daily life and health after pregnancy, and after giving birth we return to the state before pregnancy
  • ÔÇŽ
  corecore