1,165 research outputs found

  What cases on lean hospital transformation tell us?

  Get PDF
  The scientific knowledge about the lean transformation of hospital processes is at best in its “emerging” phase; neither related international, nor Hungarian literature offers a systematic, comprehensive description of the phenomenon (Brandao de Souza, 2009). In this paper empirical evidences concerning the lean transformation of hospital processes are researched and systemized. Thus it provides a new insight of existing knowledge in order to provide solid base for further researches and practical actions

  A post-accession crisis? Political developments and public sector modernization in Hungary

  Get PDF
  The paper examines the relationship between the political system and the public administration modernization in the Hungarian transition. Its intention is to point out that there are various shortcuts and bottlenecks of the Hungarian modernization and the cumulative impacts of these deficiencies have caused characteristic difference of the Hungarian modernization trajectory from the typical Western trajectories. --Hungarian incomplete modernization trajectory,phases of modernization and their international contexts,politization,Neo-patrimonialism versus Neo-weberian synthesis

  Cigány mesék szerepe a szociális tanulásban

  Get PDF

  Kommunikáló önkormányzatok, külföldi gyakorlatok

  Get PDF

  Comparing cost-sharing practices for pharmaceuticals and health care services among four central European countries

  Get PDF
  The paper reviews the existing cost-sharing practices in four Central European countries namely the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia focusing on patient co-payments for pharmaceuticals and services covered by the social health insurance. The aim is to examine the role of cost-sharing arrangements and to evaluate them in terms of efficiency, equity and public acceptance to support policy making on patient payments in Central Europe. Our results suggest that the share of out-of-pocket payments in total health care expenditure is relatively high (24–27%) in the countries examined. The main driver of these payments is the expenditure on pharmaceuticals and medical devices, which share exceeds 70% of the household expenditure on health care. The four countries use similar cost-sharing techniques for pharmaceuticals, however there are differences concerning the measure of exemption mechanisms for vulnerable social groups. Patient payment policies for health care services covered by the social health insurance are also converging. All the four countries apply co-payments for dental care, some hotel services or in the case of free choice of physician. Also the countries (except for Poland) tried to extend co-payments for physician services and hospital care. However, their introduction met strong political opposition and unpopularity among public

  Közintézményi reformok szemléleti háttere és fejlődési pályái az ezredfordulón

  Get PDF
  A cikk a közszolgáltatások szempontjából elemzi az állam szerepét a XXI. században. Megállapítja, hogy a modern demokráciát nemcsak a jogszerűség, hanem az eredményesség is legitimálja. Ennek érdekében a 90-es években a fejlett nyugati államokban elkezdődött az állami-közszolgáltató rendszerek reformja. Ezek közös jellemzője volt, hogy menedzsmentreformokkal kezdődtek, amelyek kiegészültek közpolitikai reformokkal és közigazgatási jogi innovációkkal. A reformlépések sorozatának lényegi törekvése a közszolgáltató rendszerek és szervezetek olyan alapvető átalakítása, amely jelentősen megnöveli a hatékonyságot, az eredményességet, az alkalmazkodóképességet és az innovációs kapacitásokat. Megtöri a szolgáltatási monopóliumokat olyan versenykörülmények kialakításával, amelyben az állami, a magán és a civil társadalom szolgáltató szervezetei versenyeznek. A közszolgálati menedzsment megújítása a modern polgári demokráciák állampolgáraihoz, mint igényes közszolgáltatási fogyasztókhoz közelít

  A karcsú (lean) elvek alkalmazásának tapasztalatai az egészségügyi folyamatok fejlesztésében (Experiences of the adaptation of lean management in the development of healthcare processes)

  Get PDF
  Az elmúlt néhány évben a külföldi sajtóban és szakmai publikációkban egyre többször jelenik meg a „lean egészségügy”, azaz a karcsú menedzsment alkalmazása az egészségügyben mint téma. Habár az ez irányú kutatások még nemzetközi szinten is csak legfeljebb a hajnalukon tartanak, Magyarországon még szinte teljes a sötétség. Ennek a cikknek az a célja, hogy egyrészről felhívja a kutatók, de még inkább a egészségügyi dolgozók, menedzserek figyelmét erre a menedzsmenteszközre és filozófiára, mely új lehetőségeket kínál, másrészről, hogy áttekintést adjon a területen végzett nemzetközi kutatások eredményeiről. A tanulmány ennek megfelelően alapvetően két részre bontható. Az első felében az egészségügyi szolgáltatások helyzetének rövid jellemzése után a karcsú menedzsment alapjait és az egészségügyi szolgáltatásokban való alkalmazásának eszményét mutatja be. A második fele ugyanakkor 16 esettanulmány elemzésén keresztül bemutatja, hogy meddig jutott a világ a „lean egészségügy” ideájának megvalósításában. _______ In the past few years “Lean Healthcare” – the adaptation of lean management into healthcare settings – turns up as a topic often and often in foreign press and the in the professional publications. Although researches at international level in this field are at best at their dawning, in Hungary the darkness is almost complete. This article aims at one side to draw researchers’ and even more healthcare employees’ and managers’ attention to this management tool and philosophy, which offers new possibilities. From the other side to provide an overview of the results of the researches conducted in this field. Reflecting this doubled aim the study is divided into two major sections. In the first part the situation of the health care providers is shortly described followed by the introduction of the basics of the lean management and the idea of applying it into healthcare services. While the second part of the study shows how far the World reached in realizing the idea of “Lean Healthcare” by analyzing 16 cases
  corecore