1 research outputs found

    Energy for Norwegian greenhouse industry ‚Äď Use of natural gas as energy source and for CO2 supply

    Get PDF
    Norsk gartnerin√¶ring bruker anslagsvis 1 000 GWh per √•r. Planteproduksjon i veksthus her i landet har stort behov for elektrisk energi og avhengig av kultur og produksjonsopplegg varierer andelen elektrisk energi fra 50-80 %.. Naturgass er blitt et supplement til elektrisk energi i Rogaland de siste √•rene. I arbeidet med √• sikre veksthusn√¶ringen tilgang p√• elektrisk kraft kan kraft/varme-anlegg v√¶re et alternativ, ettersom plantene kan nyttiggj√łre seg CO2 i avgassen. I utredningen er det skissert et fors√łksanlegg for testing av energil√łsninger for veksthus basert p√• naturgass og aktuelt utstyr for produksjon og oppsamling av energi for senere bruk.Energi til norsk veksthusn√¶ring - bruk av naturgass som energib√¶rer og CO2-kildeEnergy for Norwegian greenhouse industry ‚Äď Use of natural gas as energy source and for CO2 supplypublishedVersio
    corecore