29 research outputs found

  Utilization Rate of Outsourcing in Selected Municipalities

  Get PDF
  Cílem bakalářské práce je míra využití outsourcingu v obcích Olomouckého kraje. Zvolený problém jsem vyřešila pomocí metodiky dotazníkového šetření a analýzy získaných dat. Podařilo se získat dostatečné množství vzorků a tím potvrdit, že obce outsourcing využívají. Hlavním přínosem této práce je zjištění, že obce outsourcing využívají ve velké míře. Většina obcí, které odpověděly na dotazník, své činnosti zajišťují externím dodavatelem. Z práce je taky zřejmé, že nejčastější outsourcované činnosti jsou informačních technologie, komunální odpad a právní služby. Obce k zavedení outsourcingu vedou různé důvody, nejčastějším důvodem je přístup k technologiím a lidským zdrojům externím dodavatele. U každého smluvního vztahu mohou vzniknout rizika. Dalším zjištěním je, že nejčastějším rizikem je kvalita poskytované služby a kvalifikace pracovníků dodavatelské firmy.The aim of this thesis is ulitization rate of outsourcing in the selected municipalities of the Olomouc region. The chosen problem I solved using the methodology of the questionnaire survey and the analysis of the obtained data. It was managed to get a sufficient number of samples and thus to confirm that the municipalities use outsourcing. The main contribution of this thesis is findig out that the level of outsourcing use in selected municipalities is very often. The major part of municipalities, which took part in questionnaire survey, make use of external suppliers for their activities. According to questionnaire survey results the most common outsourced activities are information technology, municipal waste and legal services. The municipalities use outsourcing because of a variety of reasons, the most common reason is access to the technology and human resources of external contractor. For each contractual relationship risks can arise. Another finding is that the most common risk is the quality of the provided services and the qualifications of the contractor's staff.153 - Katedra veřejné ekonomikyvýborn

  Effect of glucose and lactate on cellular ATP content in IPEC-1 cells after 1 h treatment.

  No full text
  <p>IPEC-1 cells were grown to confluence (7 d) and treated for 1 h with HBSS-based solutions. Supernatant was removed and ATP content was measured by a luminescence based assay. Statistical analysis was done by Kruskal-Wallis and Dunn's post-hoc test. Different superscripts indicate statistically significant (p<0.05) differences.</p

  Expression of selected genes of cellular processes by microarray and qPCR in membrane cultured IPEC-J2 cells in response to apical and basolateral DON application.

  No full text
  <p>Regulation of transcripts of (<b>A</b>) LAMP2 (lysosomes), (<b>B</b>) CDKN1A (cell cycle), (<b>C</b>) CTNNB1 (focal adhesion) and (<b>D</b>) CLDN3 (tight junction) in response to apical and basolateral DON (200 and 2000 ng/mL) treatment. The mRNA levels are given as fold increase over untreated control. Bars represent means of 3 (microarray) and 5 (qPCR) independent experiments (±SEM). Significant differences to untreated control were calculated by ANOVA and Dunnett's post test (* p≤0.05; ** p≤0.01).</p

  Expression of selected metabolic genes measured by microarray and qPCR in membrane cultured IPEC-J2 cells in response to apical and basolateral DON application.

  No full text
  <p>Regulation of transcripts of (<b>A</b>) PDHA1, (<b>B</b>) SDHB and (<b>C</b>) CYC1 in response to apical and basolateral DON (200 and 2000 ng/mL) treatment. mRNA levels are given as fold increase over untreated control. Bars represent means of 3 (microarray) and 5 (qPCR) independent experiments (±SEM). Significant differences to untreated control were calculated by ANOVA and Dunnett's post hoc test (* p≤0.05; ** p≤0.01).</p

  Deoxynivalenol (DON) enlarged nucleic area (µm<sup>2</sup>) of IPEC-J2 cells.

  No full text
  <p>xCells were incubated for 24, 48 or 74 hours with DON (0–4000 ng/mL) in complete medium applied from apical (ap) or basolateral (bl) side. Data are given as means (±SEM) from three separate experiments.</p><p>***p≤0.001 vs control.</p

  Effect of deoxynivalenol (DON) on total cell count of IPEC-J2.

  No full text
  <p>Cells were grown on inserts and incubated for 24, 48 or 74 hours with DON (0–4000 ng/mL) applied from apical or basolateral side in complete medium. Data are given as means (±SEM) in triplicates from three separate experiments. ***p≤0.001 vs. DON0.</p

  Number of regulated IPEC-J2 genes after 72 h apical and basolateral DON treatment analysed by microarray.

  No full text
  <p>Membrane cultures were treated with 200 and 2000 ng/mL DON from apical and basolateral side for 72 h. Isolated mRNA was analysed with GeneChip® Porcine Genome Array. Number of significantly (p<0.05) up- or down-regulated genes in comparison to untreated control genes are given. Values represent numbers of annotated and non-annotated genes of three independent experiments.</p

  Quantification of cytosol / nucleus NADH ratio in IPEC-1 cells after 1 h treatment with glucose and lactate without further challenge.

  No full text
  <p>Cellular autofluorescence of IPEC-1 cells was monitored at ex: 340 nm / em: 510 nm. <b>(A)</b> Change in spatial distribution of autofluorescence in response to Anti A (100 μM). <b>(B)</b> Cytosolic autofluorescence in response to complex III inhibitor Anti A (100 μM) and uncoupler FCCP (1 μM). <b>(C)</b> IPEC-1 cells were treated as indicated for 1 h. Glucose (gluc) concentration was 1 g/L if not otherwise indicated. Cells were treated with lactate (lac) 25 mM or increased gluc 4.5 g/L. Autofluorescence measured after 1 h and ratio of cytosolic (F<sub>cytosol</sub>) and nuclei (F<sub>nucleus</sub>) was calculated (ex: 340 nm / em: 510 nm) from individual cells without further stimulation. Statistical analysis was done by Kruskal-Wallis and Dunn's post-hoc test. Different superscripts indicate statistically significant (p<0.05) differences.</p

  Cellular distribution of the tight junction protein claudin-3 (CLDN-3) in IPEC-J2 monolayers treated with deoxynivalenol (DON).

  No full text
  <p>Cells were grown on inserts and incubated for 24, 48 or 74 hours either without DON (upper panel) or with 2000 ng/mL DON applied from apical (middle panel) or basolateral side (lower panel) in complete medium. Monolayers were stained for the tight junction associated protein claudin-3 and nuclei stained with DAPI, then detected by immunofluorescence microscopy. All micrographs were taken under identical exposure time and in the centre of each membrane. Micrographs are representative for 3 separate experiments with similar results. Scale bar  =  50 µm.</p
  corecore