61 research outputs found

  Norwegian Data on Agricultural and Household Income

  Get PDF
  Consumer/Household Economics,

  From Farmers to Farm Firms - Some Recent Changes in Norwegian Politics and Implications for Agricultural Statistics

  Get PDF
  This paper was inspired by some changes in the criteria for being entitled to subsidies in Norwegian agriculture, and the changes this induced in agricultural statistics. Although the paper is concerned with Norway only, the Norwegian experiences might be of interest to a broader audience. It illustrates some of the challenges which can occur when statistics is based on register data, and the register owner make changes in the criteria and thus in the information gathered.Agricultural statistics, agricultural units, Norway, organisational forms, register data, Agricultural and Food Policy,

  Inntekt, sparing og investering i jordbruket. Driftsgranskingsdata for 1992‚Äď2009

  Get PDF
  Form√•let med dette notatet er √• gje ei oversikt over utvikling i inntekt, investering og sparing i jordbrukshushald. ‚ÄĘ Kor mykje er investert i jordbruk og andre eigedelar, og korleis har dette endra seg over tid? ‚ÄĘ Kor stor del av den √•rlege nettoinntekta har vorte spart og korleis har dette endra seg over tid? ‚ÄĘ Korleis har investeringane vore finansierte og korleis har dette endra seg over tid? ‚ÄĘ Kor mykje er betalt i gjeldsrenter i dei enkelte √•ra, og korleis har dette endra seg over tid?publishedVersio

  Verpeh√łner fr√• bur til lausdrift

  Get PDF
  Denne utgreiinga er utf√łrt p√• oppdrag fr√• Mattilsynet. Form√•let med utgreiinga har vore (1) √• estimere investerings- og driftskostnader ved nybygg av bursystem og lausdriftssystem for verpeh√łns, og (2) √• estimere kostnader ved at eksisterande burdriftssystem m√• takast ut av bruk tidlegare enn dei ville ha blitt utan eit p√•bod om overgang til lausdrift. [‚Ķ]publishedVersio

  Produktivitetsutvikling i norsk jordbruk 1990‚Äď2009. Analyse basert p√• jordbrukets totalrekneskap

  Get PDF
  Dette notatet er ein del av det strategiske programmer Produktivitet og konkurranseevne i jordbruket ‚Äď Samanlikning av Noreg og Finland. Programmet er finansiert av Noregs forskingsr√•d. Form√•let med dette notatet er √• kvantifisere produktivitetsutviklinga i Noreg p√• sektorniv√•. [‚Ķ]publishedVersio

  Optimal Length of Leys in an Area with Winter Damage Problems ‚Äď Optimal Economic Lengths of Leys

  Get PDF
  The optimal economic life cycle of grass leys with winter damage problems in northern Norway and the threshold of winter damage before it is profitable to re-seed grasses are investigated. The loss in profit of a sub-optimal strategy compared to an optimal strategy is briefly discussed. An infinite horizon stochastic dynamic programming model including a normally distributed yield process with possibilities for discrete downward jumps is developed. The jump process reflects the sudden drop in production after winter damage. Normally the yield of ley increases the first few years after a year with downward jump, and this dynamic is included in the model. The transition probabilities used in the model are estimated with Monte Carlo simulation. Our result show that, in the case of winter damage of 50% or more compared to fields without winter damage, it is optimal to replace the ley immediately. If the winter damage is limited to 20-40% of the yield of fields without winter damage, the replacement decision depends on the age of the ley and the current yield level. It does not always pay to replace immediately mildly winter damaged fields that are still producing high yields. It does not pay to replace a ley if there has been no winter damage since establishment and if the relative yield level is ‚Äėsatisfactory‚Äô at least until the first episode of winter damage occurs.Farm Management,

  Samdrifter i melkeproduksjon 2005. Regelverk, organisering og regnskapsresultater

  Get PDF
  NILF legger med dette notatet fram sin f√łrste noe bredere analyse av drifts√łkonomien i samdriftene i norsk melkeproduksjon. I notatet presenterer vi resultater fra en unders√łkelse av samdrifter i 2005. Vi ser b√•de p√• hvordan samdriftene er organisert og motivasjonen for melkeprodusentene til √• g√• inn i samdrift. Hovedvekten er likevel lagt p√• √• presentere informasjon om innsats og utbytte i samdriftene. Sp√łrsm√•let er hvor godt resultat samdriftene oppn√•r sammenlignet med andre melkebruk. Samdrift i melkeproduksjon er definert som samarbeid om felles melkeproduksjon p√• hel√•rsbasis. F√łr oppstart m√• det s√łkes om godkjenning hos Statens landbruksforvaltning som har ansvaret for kvoteordningen for melk. Det er tidligere gjort lite for √• f√• oversikt over de √łkonomiske forhold p√• samdriftsbruk. Det som er gjort, er i hovedsak sp√łrreunders√łkelser hos samdriftsdeltakere hvor det ble spurt om forhold knytte til samdrift og melkeproduksjon, men hvor den √łkonomiske situasjonen ikke ble ber√łrt. I den grad √łkonomien er belyst, er dette oftest basert p√• kalkyler.publishedVersio

  Kystlynghei og utegangarsau. √ėkonomi og tiltak for auka verdiskaping

  Get PDF
  Dette notatet er ein del av prosjektet ¬ęFeral sheep in coastal heaths ‚Äď developing a sustainable local industry in vulnerable cultural landscapes¬Ľ som er gjennomf√łrt av Bioforsk i samarbeid med fleire andre institusjonar, mellom andre NILF. Form√•let med notatet er √• gje ei oversikt over √łkonomien i drift med uteg√•ande sauer i kystlynghei og korleis ein kan auke l√łnsemd og verdiskaping for √• bidra til √• ta vare p√• denne naturtypen. Notatet tek opp to hovudsp√łrsm√•l: ‚ÄĘ Korleis er √łkonomien i drift med uteg√•ande sau i kystlynghei, og kva er dei viktigaste faktorane som bestemmer l√łnsemda? ‚ÄĘ Korleis kan ein auke verdiskapinga i denne drifsforma? Notatet skal ‚ÄĘ gje ei kort historisk oversikt over bruken av kystlyngheiane ‚ÄĘ gje ei oversikt over utegangardrift med gamal norsk sau (villsauhaldet) slik den er no ‚ÄĘ gje ei oversikt over kva villsauhaldet har √• seie √łkonomisk ‚ÄĘ omtale av ordningar og tiltak som det offentlege har sett i verk for √• ta vare p√• kystlyngheiane ‚ÄĘ dr√łfte tiltak for √• styrkje n√¶ringsutvikling i villsaudrift og foredling av villsauprodukt

  Analyse av kj√łrekostnader i mj√łlkeproduksjonen. Ei samanlikning av kj√łring langs vegen ved grovf√īrhausting og spreiing av husdyrgj√łdsel i to bygder

  Get PDF
  Form√•let med dette prosjektet er √• f√• eit inntrykk av omfanget av kj√łring langs veg med grovf√īr og husdyrgj√łdsel, og kva denne transporten kostar. Prosjektet er avgrensa til √• gjelde mj√łlkebruk i to bygder p√• Vestlandet, ei bygd i Klepp kommune i Rogaland med 35 mj√łlkebruk og ei bygd i Kvinnherad kommune i Hordaland med 15 mj√łlkebruk

  Saueholdet i Norge ‚Äď utvikling, politikk og virkemidler

  Get PDF
  publishedVersio
  • ‚Ķ
  corecore