242 research outputs found

  Should young patients with high-risk multiple myeloma be offered allogeneic transplants? A vote in favour

  Get PDF
  The prognosis of patients with multiple myeloma has improved markedly over the last two decades. Despite that, allogeneic hematopoietic stem cell transplantation remains the only treatment option with curative potential. There┬şfore it should be considered for younger patients, especially those with high-risk disease as defined based on revised international scoring system. A decision to use transplantation, as well as the choice of conditioning regimen should be personalized, taking into account a particular centerÔÇÖs experience

  Treatment of relapsed and refractory acute lymphoblastic leukemia

  Get PDF
  Relapse is a major cause of mortality in adult acute lymphoblastic leukemia. Prognosis of patients with relapsed and refractory disease is very poor. Treatment should be focused on achievement of complete remission (CR) followed by allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Conventional chemotherapy results in relatively high CR rate, however, duration of the response is short. The use of humoral and cellular forms of immunotherapy may markedly improve the prognosis. The efficacy of this kind of therapy requires confirmation in further clinical studies

  Advances in hematopoietic stem cells transplantation

  Get PDF
  W globalnej perspektywie liczba przeszczepie┼ä autologicznych (auto) i allogenicznych (allo) krwiotw├│rczych kom├│rek macierzystych (HSCT) w kolejnych latach si─Ö zwi─Öksza. W 2012 roku wykonano milionowy zabieg na ┼Ťwiecie. Nowym wskazaniem do auto-HSCT jest twardzina uk┼éadowa. W randomizowanym badaniu wykazano wy┼╝szo┼Ť─ç takiego leczenia nad obowi─ůzuj─ůcym dot─ůd standardem. Najcz─Ö┼Ťciej wykorzystywanym ┼║r├│d┼éem kom├│rek krwiotw├│rczych do auto-HSCT i allo-HSCT jest krew obwodowa, jakkolwiek nie ma dowod├│w na jej wy┼╝szo┼Ť─ç nad szpikiem pod wzgl─Ödem ca┼ékowitego prze┼╝ycia chorych po allo-HSCT. Zwi─Öksza si─Ö liczba allo-HSCT ze zredukowan─ů intensywno┼Ťci─ů kondycjonowania, co umo┼╝liwia stosowanie transplantacji u chorych w starszym wieku. Opracowano te┼╝ nowe protoko┼éy mieloablacyjne o zmniejszonej toksyczno┼Ťci. Wobec sta┼éego wzrostu liczby zarejestrowanych woluntariuszy dost─Öpno┼Ť─ç niespokrewnionych dawc├│w kom├│rek krwiotw├│rczych ulega poprawie. R├│wnolegle zwi─Öksza si─Ö liczba transplantacji od dawc├│w haploidentycznych (haplo-HSCT). Metoda ta sta┼éa si─Ö powszechnie dost─Öpna dzi─Öki opracowaniu protoko┼éu immunosupresji obejmuj─ůcego podawanie cyklofosfamidu po transplantacji.Within a global perspective, the number of autologous (auto) and allogeneic (allo) hematopoietic stem cells transplantations (HSCT) is seen to be continuously growing over time. There have been one million such worldwide transplants registered up to 2012. Systemic sclerosis is a new indication for auto-HSCT, and in a randomized trial this method was found superior to the reference standard. Peripheral blood is the most frequently used source of hematopoietic cells for both auto-HSCT and allo-HSCT, although so far there is no evidence of its advantage over bone marrow in terms of overall survival after allogeneic transplant. The number of allo-HSCTs with reduced intensity conditioning is also growing, which can thus be applied to elderly patients. On the other hand, myeloablative protocols with reduced toxicity have been also developed. The availability of unrelated transplants is increasing due to the growing number of registered volunteers. In parallel haploidentical transplants (haplo-HSCT) have become increasingly popular thanks to new immunosuppressive protocols that use cyclophosphamide post-transplantation

  Przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dorosłych

  Get PDF
  Hematopoietic stem cell transplantation is well recognized treatment option for adults withacute lymphoblastic leukemia (ALL). Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo--HSCT) from either human leukocyte antigen-identical sibling or human leukocyte antigen--matched unrelated donor should be considered for all patients with primary induction failureor relapse while in case of Philadelphia-positive ALL in first complete remission. In remainingcases the indications for allo-HSCT should be individualized taking into account the status ofminimal residual disease (MRD). Bone marrow is preferable source of stem cells for allo-HSCT. Conditioning regimen should be based on total body irradiation. Allo-HSCT withreduced intensity conditioning may be considered for elderly patients ineligible for myeloablativeregimens. The role of autologous hematopoietic stem cell transplantation requires verificationon further prospective trials. This procedure should be restricted to patients with the negativeMRD status.Przeszczepienie krwiotw├│rczych kom├│rek macierzystych jest uznan─ů metod─ů leczenia doros┼éychchorych na ostr─ů bia┼éaczk─Ö limfoblastyczn─ů (ALL). Allogeniczne przeszczepienie krwiotw├│rczychkom├│rek macierzystych (allo-HSCT) od zgodnego w zakresie ludzkich antygen├│w leukocytarnychrodze┼ästwa b─ůd┼║ dobranego dawcy niespokrewnionego nale┼╝y rozwa┼╝a─ç u wszystkichchorych z pierwotnie oporn─ů i nawrotow─ů postaci─ů ALL, a u pacjent├│w z ALL z obecno┼Ťci─ůchromosomu Filadelfia ÔÇö tak┼╝e w pierwszej ca┼ékowitej remisji. U pozosta┼éych pacjent├│wwskazania do allo-HSCT w leczeniu pierwszoliniowym powinny by─ç zindywidualizowanei nale┼╝y w nich uwzgl─Ödni─ç status minimalnej choroby resztkowej (MRD). W ramach procedurypreferuje si─Ö wykorzystanie szpiku kostnego jako ┼║r├│d┼éa kom├│rek krwiotw├│rczych, a napromienianiaca┼éego cia┼éa ÔÇö jako przygotowania. Przeszczepienia ze zredukowan─ů intensywno┼Ťci─ůmo┼╝na rozwa┼╝y─ç u chorych ze starszych grup wiekowych, niekwalifikuj─ůcych si─Ö do protoko┼é├│wmieloablacyjnych. Rola autologicznego przeszczepienia krwiotw├│rczych kom├│rek macierzystychwymaga weryfikacji w dalszych badaniach klinicznych. Procedura ta powinna by─ç zastrze┼╝onadla chorych, u kt├│rych wynik badania na obecno┼Ť─ç MRD by┼é ujemny

  Leczenie z zastosowaniem allogenicznego przeszczepienia krwiotw├│rczych kom├│rek macierzystych u chorych na ostr─ů bia┼éaczk─Ö szpikow─ů. Wskazania i aspekty techniczne procedury w praktyce europejskich grup roboczych

  Get PDF
  transplantation (allo-HSCT) in adults. Meta-analysis of prospective trials based on geneticÔÇťdonorÔÇŁ vs. ÔÇťno donorÔÇŁ randomization indicates that only patients with intermediate and highrisk karyotype should be considered for allo-HSCT in first complete remission. Detailed indicationsincluding recommendations for the use of unrelated donors vary among national studygroups. Bone marrow is a preferable source of stem cells. Transplantations of peripheral bloodcells are associated with increased risk of chronic graft versus host disease and thereforeshould be considered mainly for patients with advanced disease and those with high risk ofmortality related to prolonged cytopenia. Myeloablative conditioning based on total body irradiation(TBI) appears favorable compared to oral busulfan in terms of long-term results.Protocols based on intravenous chemotherapy require prospective comparison with TBI. Non--myeloablative conditioning is an option for elderly patients and those with severe co-morbidities.Ostra bia┼éaczka szpikowa stanowi najcz─Östsze wskazanie do allogenicznego przeszczepieniakrwiotw├│rczych kom├│rek macierzystych (allo-HSCT) u doros┼éych. Metaanaliza prospektywnychbada┼ä klinicznych z randomizacj─ů genetyczn─ů opart─ů na dost─Öpno┼Ťci zgodnego w zakresieludzkich antygen├│w leukocytarnych dawcy rodzinnego wskazuje, ┼╝e procedura allo-HSCTpowinna by─ç rozwa┼╝ana w pierwszej ca┼ékowitej remisji u chorych z grup po┼Ťredniego i wysokiegoryzyka nawrotu, definiowanej na podstawie kariotypu. Szczeg├│┼éowe wskazania, w tymobejmuj─ůce przeszczepienie od dawc├│w niespokrewnionych, r├│┼╝ni─ů si─Ö w poszczeg├│lnych europejskichgrupach badawczych. Preferowanym ┼║r├│d┼éem kom├│rek macierzystych jest szpik kostny.Przeszczepienia z u┼╝yciem kom├│rek krwiotw├│rczych uzyskanych z krwi obwodowej wi─ů┼╝─ů si─Öz wi─Ökszym ryzykiem przewlek┼éej choroby przeszczep przeciw gospodarzowi i nale┼╝y je rozwa┼╝a─çg┼é├│wnie w zaawansowanych stadiach choroby oraz w przypadku wysokiego ryzyka ┼Ťmiertelnychpowik┼éa┼ä, wynikaj─ůcych z d┼éugiego okresu cytopenii. Przygotowanie mieloablacyjne, oparte nanapromienianiu ca┼éego cia┼éa (TBI), wydaje si─Ö wi─ůza─ç z lepszymi wynikami odleg┼éymi w por├│wnaniuz doustnie stosowanym busulfanem. Protoko┼éy oparte na chemioterapii podawanej do┼╝ylniewymagaj─ů por├│wnania z TBI w formie prospektywnych bada┼ä. Allogeniczne przeszczepieniekrwiotw├│rczych kom├│rek macierzystych z przygotowaniem niemieloablacyjnym jest opcj─ů dlachorych w starszych grupach wiekowych oraz z obecno┼Ťci─ů chor├│b wsp├│┼éistniej─ůcych obci─ů┼╝aj─ůcychrokowanie

  Characteristics and prognostic significance of T regulatory lymphocytes in lymphoid malignancies

  Get PDF
  Regulatorowe limfocyty T (Treg) stanowi─ů niewielk─ů subpopulacj─Ö kom├│rek CD4+ odpowiedzialn─ů za t┼éumienie nadmiernej odpowiedzi immunologicznej, przyczyniaj─ůc si─Ö tym samym do utrzymania homeostazy uk┼éadu odporno┼Ťciowego. Limfocyty Treg mo┼╝na wykrywa─ç na podstawie charakterystycznego immunofenotypu CD4+CD25highFOXP3+. W wielu przypadkach nowotwor├│w litych (np. rak jelita, p┼éuca, jajnika) obserwowano zwi─Ökszenie liczby limfocyt├│w Treg i stan ten niekorzystnie wp┼éywa┼é na rokowanie. Limfocyty Treg, poprzez swoje dzia┼éanie supresorowe na limfocyty T obecne w mikro┼Ťrodowisku guza, upo┼Ťledzaj─ů odpowied┼║ odporno┼Ťciow─ů skierowan─ů przeciwko kom├│rkom nowotworowym, a wi─Öc utrudniaj─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç ich eliminacji. Sytuacja nie jest tak jasna w przypadkach, w kt├│rych punktem wyj┼Ťcia rozwoju nowotworu s─ů kom├│rki uk┼éadu immunologicznego. Wyniki dotychczasowych nielicznych bada┼ä wskazuj─ů, ┼╝e w z┼éo┼Ťliwych rozrostach z dojrza┼éych limfocyt├│w B liczba tkankowych lub obwodowych limfocyt├│w Treg mo┼╝e by─ç podwy┼╝szona lub obni┼╝ona; podobnie ich zwi─ůzek z rokowaniem mo┼╝e by─ç zar├│wno pozytywny, jak i negatywny. Nie mo┼╝na wi─Öc przez prost─ů analogi─Ö do nowotwor├│w litych wnioskowa─ç o funkcji limfocyt├│w Treg w ch┼éoniakach. Na podstawie bada┼ä in vitro postuluje si─Ö wr─Öcz, ┼╝e limfocyty Treg mog─ů pe┼éni─ç funkcj─Ö kontroln─ů wobec ch┼éoniakowych limfocyt├│w B, nie dopuszczaj─ůc do klonalnego rozrostu tych ostatnich. Wskazywa┼éoby to na zupe┼énie now─ů i jeszcze s┼éabo poznan─ů funkcj─Ö limfocyt├│w Treg. Celem pracy jest podsumowanie wynik├│w publikacji, w kt├│rych oceniano rol─Ö Treg w nowotworach uk┼éadu ch┼éonnego, oraz om├│wienie kontrowersji dotycz─ůcych zwi─ůzku Treg z rokowaniem w tej grupie nowotwor├│w.Regulatory T lymphocytes (Treg) represent a small subpopulation of CD4+ cells responsible for inhibition of excessive immunologic response, contributing in this way to immune homeostasis. Treg cells are characterized by CD4+CD25highFOXP3+ immunophenotype. In many cases of solid┬átumors (e.g. colon cancer, lung cancer, ovarian cancer) the number of Treg cells is increased and its elevation is associated with unfavorable prognosis. Treg cells by their capacity to suppress other T lymphocytes present in tumor microenvironment impair immunologic response against tumor cells thus contributing to immune evasion by malignancies. The matter is more complicated in cases where the tumor originates from immune cells. Results from published studies evaluating Treg cells in B-cell malignancies are scarce and they show that the numbers of tissue or peripheral Treg cells can be either decreased or increased. Similarly, Treg number may be associated with either positive or negative prognosis. Thus, Treg function in lymphomas should not be considered by simple analogy to solid tumors. On the basis on in vitro studies it was postulated that Treg cells can control malignant B cells, preventing clonal proliferation of the latter. Therefore it is possiblethat Treg cells may play a new, so far poorly understood role in lymphoid malignancies. The aim of this paper is to review the original articles that analyzed Treg lymphocytes in lymphoid neoplasms and to discuss the controversies on associations of Tregs with prognosis in this setting

  The role of maintenance treatment with immunomodulatory drugs in multiple myeloma

  Get PDF
  Szpiczak plazmocytowy jest uwa┼╝any za chorob─Ö niewyleczaln─ů. Nowoczesne leczenie indukuj─ůce w sekwencji z autologiczn─ů transplantacj─ů kom├│rek krwiotw├│rczych pozwoli┼éo jednak na znacz─ůce wyd┼éu┼╝enie prze┼╝ycia. Szansy na dalszy post─Öp w tym zakresie upatruje si─Ö w stosowaniu leczenia podtrzymuj─ůcego z u┼╝yciem lek├│w immunomoduluj─ůcych. W badaniach nad d┼éugotrwa┼éym stosowaniem talidomidu wykazano istotne wyd┼éu┼╝enie czasu wolnego od progresji. Leczenie to obarczone jest jednak du┼╝─ů cz─Östo┼Ťci─ů wyst─Öpowania dzia┼éa┼ä niepo┼╝─ůdanych, a zw┼éaszcza polineuropatii. W ostatnich miesi─ůcach opublikowano wyniki trzech prospektywnych bada┼ä dotycz─ůcych stosowania lenalidomidu, spo┼Ťr├│d kt├│rych w jednym wykazano korzystny wp┼éyw na ca┼ékowite prze┼╝ycie, a we wszystkich ÔÇô na prze┼╝ycie wolne od progresji. Dalsze analizy powinny by─ç ukierunkowane na zdefiniowanie grup chorych, u kt├│rych leczenie podtrzymuj─ůce mo┼╝e przenie┼Ť─ç najwi─Öksz─ů korzy┼Ť─ç.Multiple myleoma is considered an incurable disease. However, the introduction of novel induction regimens followed by autologous hematopoietic stem cell transplantation significantly prolonged survival. Further improvement is expected with the introduction of maintenance treatment including the use of immunomodulatory agents. Studies on long-term use of thalidomide demonstrated its beneficial effect on progression-free survival. Unfortunately, the treatment was associated with increased risk of adverse events, in particular peripheral neuropathy. More recently, results of three trials regarding the use of lenalidomide have been published. One of them demonstrated advantage with regard to the overall survival, all three ÔÇô prolongation of progression-free survival. Further efforts are needed to define subgroup of patients who benefit most strongly from the maintenance treatment

  Hematopoietic Stem Cell Transplantation for Adult Acute Lymphoblastic Leukaemia

  Get PDF
  The most recent clinical trials on adult acute lymphoid leukaemia (ALL) have shown complete remission and disease-free survival (DFS) rates of 80-85% and 30-40%, respectively (Annino, et al, Durrant, et al, Kantarjian, et al, Larson, et al, Ribera, et al, Rowe). Intensified consolidation, particularly with high-dose methotrexate and high-dose cytarabine, may be one of the reasons for the improved outcome in recent series (Bassan and Hoelzer, Hoelzer and Gokbuget, Kebriaei and Larson). In addition, risk-adapted and subtype-oriented therapy may have contributed to this better outcome. However, the long term outcome of adult patients is still dismal, with approximately one third of the cases only being cured. At present, therapeutic options include conventional chemotherapy (CHT), high dose therapy with autologous and, especially, allogeneic stem cells transplantation (SCT) and, for certain subsets, such as BCR-ABL1+ ALL, specific targeted therapy (Piccaluga, et al). Although SCT has been used in adult ALL for more than 20 years, its role remains controversial as demonstrated by conflicting results in various studies. Previous casecontrolled studies did not show that allogeneic SCT (alloSCT) provided any advantage over CHT (Horowitz, et al, Zhang, et al) while in some studies there was an advantage, but restricted to young adults (Oh, et al). The number of controlled published or ongoing trials is remarkably small and some of them did not include both standard-risk and high-risk patients. Thus, it is difficult to draw definitive conclusions from their results. In fact, while some authors did not report any differences between alloSCT and chemotherapy or autologous SCT (ASCT)(Gupta, et al, Labar, et al), others only found differences favouring allogeneic SCT in standard risk (Goldstone, et al) or high-risk ALL patients (Sebban, et al, Thiebaut, et al, Thomas, et al). In this chapter, the Authors reviewed data concerning alloSCT in adult ALL and discuss current controversial and possible perspectives

  Znaczenie prognostyczne liczby zmian pozaw─Öz┼éowych oraz typu zaj─Ötego narz─ůdu u chorych na DLBCL w dobie leczenia rytuksymabem

  Get PDF
  IntroductionThe aim of the study was to assess the prognostic significance of the number and type of extra nodal localizations of DLBCL as well as other factors included in IPI in the rituximab era.Materials and methodsWe conducted a retrospective analysis of medical documentation of 178 patients with DLBCL treated in two oncology centers between 2006 and 2011. We distinguished 3 subgroups of patients: with only nodal localization of DLBCL (A, n=80), with 1 extra nodal site (B, n=66) and with Ôëą2 extra nodal sites (C, n=32).ResultsThe presence and the number of extra nodal lesions did not have a prognostic impact both on the response and survival. Probabilities for OS were 79.4%┬▒6, 85.5%┬▒5 and 78.5%┬▒8 for groups A, B and C respectively. Most common extra nodal localizations of DLBCL were: digestive duct, bones and skin. The site of involvement also did not have a prognostic significance. In a multivariate analysis negative prognostic factors for OS probability were: elevated LDH level (HR: 3.12 [95% CI: 1.3ÔÇô7.47], p=0.01) and disease stage ÔëąIII (HR: 4.61 [95% CI: 1.32ÔÇô16.1], p=0.02).ConclusionsNeither the number of extra nodal lesions nor their localization affects prognosis in patients with DLBCL in the rituximab era
  • ÔÇŽ
  corecore