61 research outputs found

  Yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen seksuaaliterveyden edistäminen

  Get PDF
  Suomessa nuorten seksuaaliterveys on heikentynyt viime vuosina. Raskaudenkeskeytykset sek√§ sukupuolitaudeista erityisesti klamydia tartunnat ovat lis√§√§ntyneet nuorten keskuudessa. Lis√§ksi seksuaaliterveyteen liittyv√§n opetuksen m√§√§r√§ vaihtelee huomattavasti kouluittain. T√§m√§n toiminnallisen opinn√§ytety√∂n tarkoituksena oli edist√§√§ yhdeks√§sluokkalaisten tytt√∂jen seksuaaliterveytt√§. T√§ss√§ opinn√§ytety√∂ss√§ yhteisty√∂kumppanina oli er√§s H√§meenlinnalainen koulu, jonka osalle yhdeks√§sluokkalaisista tyt√∂ist√§ j√§rjestettiin seksuaali-terveyden oppitunteja. Oppituntien aiheet valittiin kouluterveyskyselyn sek√§ yhteisty√∂koulun aiempien vuosien terveystiedon tuntien aiheiden mukaan. My√∂s teoreettinen osio koottiin n√§iden mukaan. Opinn√§ytety√∂ss√§ k√§sitell√§√§n tytt√∂jen nuoruutta sek√§ seksuaaliterveyden laajasta alueesta nuorilla yleisimpi√§ tai merkitt√§vimpi√§ sukupuolitauteja. Lis√§ksi opinn√§ytety√∂ss√§ k√§sitell√§√§n eri ehk√§isymenetelmi√§ ja raskaudenkeskeytyst√§ nuorten n√§k√∂kulmasta. T√§m√§n opinn√§ytety√∂n tavoitteena oli lis√§t√§ tietoutta seksuaaliterveyden aiheista ja kehon tavallista muutoksista murrosi√§ss√§ sek√§ tuoda esille nuorten vastuuta omasta kehosta huolehtimisessa. Opinn√§ytety√∂n teorian ja toiminnallisen toteutuksen l√§htein√§ k√§ytettiin monipuolista kirjallisuutta ja V√§est√∂liiton sek√§ Sosiaali- ja terveysministeri√∂n materiaalia. Lis√§ksi l√§htein√§ k√§ytettiin erilaisia tutkimuksia ja tilastotietokantoja. T√§m√§n toiminnallisen opinn√§ytety√∂n toivotaan antavan yhteisty√∂koululle ideoita aktivoivaan seksuaaliterveyden opetukseen. Yhdeks√§sluokkalaisille tyt√∂ille tuntien toteutuksen toivotaan antavan tietoa sek√§ tuovan vastuuntuntoa seksuaaliterveydest√§. Lis√§ksi sen toivotaan antavan kehitysehdotuksia sek√§ her√§tt√§v√§n mielenkiintoa toteuttaa jatkossa nuorille suunnattua tietoa ja toimintaa seksuaaliterveyden edist√§misen kehityst√§ vaativista aiheista.In Finland young people`s sexual health has become worse during last years. Abortions and venereal diseases have increased among young people. Education of sexual health differs between schools. The purpose of this Bachelor`s thesis was to promote sexual health for girls in the ninth grade. A partner for the thesis was a school in H√§meenlinna. The girls in the school¬īs ninth grade were given sexual health lessons. The themes of the lessons were chosen on the school health survey and the partner school`s previous year‚Äôs health education themes. The theory part was done also by using the same themes. This thesis discusses girls‚Äô youth and the most general and most important venereal diseases in the large area of sexual health, different contraception methods and abortion from the perspective of the adolescents. The aim of this thesis was to increase knowledge about sexual health themes and the common changes in the body in puberty. Also one of the aims was to emphasize the adolescents‚Äô own responsibility of looking after their own body. The theory part and the implementation of the practice based part used varied literature and related material of V√§estoliitto and Ministry of Social Affairs and Health. In addition different surveys and statistics databases were used. This practice based thesis hopefully gives the partner school ideas for activation of sexual health teaching. The implementation of the lessons is hoped to give knowledge and a sense of responsibility for sexual health to the girls in the ninth grade. It also hopefully gives development suggestions and awakens interest to provide to adolescents knowledge and activities about the themes in sexual health

  Recycling of Engineering Plastics

  Get PDF
  T√§m√§ diplomity√∂ on tehty osana projektia ‚ÄĚUusiomuovin vaikutukset valmistusprosessiin, tuotteiden ominaisuuksiin ja k√§ytt√∂√∂n‚ÄĚ. Diplomity√∂ keskittyy teknisten muovien mekaaniseen kierr√§tykseen ja menetelmiin, joilla voitaisiin modifioida mahdollisimman k√§ytt√∂kelpoista kierr√§tysmuovia. Ty√∂n teoriaosuudessa k√§yd√§√§n l√§pi yleisimm√§t tekniset muovilajikkeet, joista useimmat ovat my√∂s osana kokeellista osuutta. Lis√§ksi tarkastellaan muovin kierr√§tett√§vyyteen vaikuttavia tekij√∂it√§ ja lains√§√§d√§nn√∂n asettamia vaatimuksia muovij√§tteen kierr√§tykselle. Teoriaosuuden p√§√§paino on mekaanisen kierr√§tyksen eri vaiheilla, joilla kierr√§tysmuovia voidaan modifioida. Mekaanisen kierr√§tyksen vaiheet voidaan jakaa mekaanisiin ty√∂vaiheisiin ja sulaprosessointiin. Mekaanisten ty√∂vaiheiden tarkoituksena on homogenisoida ja muokata materiaalia sulaprosessointia varten. Sulaprosessointiin kuuluvat granulointi, seostus neitseelliseen muoviin, uudelleenprosessointi ja lis√§aineistus. Modifioinnin ja kierr√§tyksen vaikutusta kierr√§tysmuovin ominaisuuksiin k√§sitell√§√§n tehtyjen tutkimusten ja julkaisujen perusteella. Ty√∂n kokeellisessa osuudessa tutkitaan taajuusmuuttajien muoviosien kierr√§tett√§vyytt√§ ja saatavan kierr√§tysmuovin ominaisuuksia sek√§ styreenipohjaisen termoelastin tuotantoj√§terouheen vaikutusta materiaalin ominaisuuksiin sekoitettaessa sit√§ neitseelliseen granulaattiin eri sekoitussuhteilla. Taajuusmuuttajien muoviosat jaetaan kuuteen materiaaliryhm√§√§n, jotka ovat polyamidi (PA), musta polykarbonaatti (PC musta), kirkas polykarbonaatti (PC kirkas), polykarbonaatin ja akryylinitriilibutadieenistyreenin seos (PC/ABS), maalattu polystyreeni (PS+maali) ja polystyreeni (PS). Verrattaessa taajuusmuuttajien muoviosista saadun kierr√§tysmuovin ominaisuuksia kirjallisuudesta otettuihin vertailuarvoihin, on kaikille materiaaleille yhteist√§ vetomodulin aleneminen ja sulaindeksin kasvaminen. L√§hes kaikilla materiaaleille my√∂s murtovenym√§ ja iskulujuus laskivat. Tulokset ovat kierr√§tysmateriaaleille tyypillisi√§. Iskulujuuden ja murtovenym√§n lasku viittaa materiaalin haurastumiseen. Sulaindeksin kasvaminen taas viskositeetin laskemiseen, joka on luultavasti seurausta muun muassa k√§yt√∂n ja kierr√§tyksen aikana tapahtuneesta molekyyliketjujen katkeilemisesta Termoelasteille tehdyiss√§ mittauksissa hajonta eri sarjojen v√§lill√§ on pient√§, eik√§ huomata ominaisuuksien heikkenemist√§ tuotantoj√§tteen m√§√§r√§n kasvaessa, vaan erot eri sarjojen v√§lill√§ ovat satunnaisia

  Opettajien tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

  Get PDF
  Tutkimuksemme tavoitteena oli selvittää, millä tasolla opettajien tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on tällä hetkellä. Lähestyimme aihetta neljän tutkimuskysymyksen kautta. Ensimmäinen tutkimuskysymysemme keskittyi selvittämään osaamisen tämänhetkistä tasoa. Toinen tutkimuskysymyksemme selvitti opetuskokemuksen yhteyttä tieto- ja viestintäteknologiseen osaamiseen. Kolmas tutkimuskysymyksemme selvitti, miten ja kuinka usein opettajat hyödyntävät tieto- ja viestintäteknologiaa arjessaan. Lisäksi tarkastelimme koronapandemia-ajan ja etäopetukseen siirtymisen vaikutuksia opettajien osaamiseen. Tutkimusaineisto kerättiin Webropol-kyselyllä, johon vapaaehtoiset vastaajat pääsivät QR-koodin tai suoran nettilinkin kautta. Tutkimusjoukko koostui pääasiassa Varsinais-Suomessa työskentelevistä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opettajista (N=37). Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen ja analysoimme tuloksia aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmällä. Tutkimustulosten mukaan opettajien osaaminen on hyvällä tasolla. Tästä huolimatta opettajat kaipaavat lisäkoulutusta tieto- ja viestintäteknologisiin taitoihinsa. Pitkällä opetuskokemuksella havaittiin olevan negatiivinen yhteys digiosaamiseen. Tulos selittyy sillä, ettei pidempään työskennelleiden opettajien koulutus ole pitänyt sisällään tieto- ja viestintäteknologian sisältöjä. Tämä joukko hyötyisi erityisesti lisäkoulutuksista. 65 % opettajista kertoi hyödyntävänsä tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksessaan päivittäin. Puolestaan vain 3 % vastaajista kertoi hyödyntävänsä sitä harvemmin kuin kerran viikossa. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnettiin perusopetuksessa varhaiskasvatusta useammin ja monipuolisemmin. Käyttöön vaikutti ennen kaikkea laitteiden saatavuus. Sähköisiä opetusmateriaaleja ja sovelluksia on myös enemmän saatavilla perusopetuksen puolelle. Pandemia-aika ja etäopetus kuormitti opettajia lähiopetusta enemmän. Uudet digitaaliset sovellukset oli otettava haltuun omatoimisesti nopealla aikataululla. Korona-aika kuitenkin kehitti opettajien digiosaamista. Aiemmin on tehty lähinnä selvityksiä tieto- ja viestintäteknologian käytön mahdollisuuksista opetuksessa. Aiempi tutkimus on keskittynyt määrittelemään teknologian ja digitaalisen kompetenssin käsitettä. Tutkimuksemme tuo uutta ja ajankohtaista tietoa opettajien tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen tasosta. Tulostemme perusteella opettajille tulisi tarjota aiempaa enemmän lisäkoulutusta tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen tueksi

  Determination of the unsaturated disaccharides of hyaluronic acid in equine synovial fluid by high-performance liquid chromatography and fluorescence detection

  Get PDF
  Abstract Background The purpose of this study was to develop and validate an analytical method to determine the presence of hyaluronic acid derived disaccharides in equine synovial fluid. Findings A high-performance liquid chromatography method for the determination of hyaluronic acid derived unsaturated disaccharides in equine synovial fluid was developed and validated. The method is based on the measurement of unsaturated disaccharides released by digestion of linear hyaluronic acid molecules. The method showed linearity (r 2 ‚ÄČ=‚ÄČ0.996) over the full working concentration range 0.89-30¬†mg/l. Relative standard deviation of intra- and inter-day precision ranged from of 4.3-6.7% and 7.1-7.8% respectively. The detection limit was 0.3¬†mg/l corresponding to 20¬†mg/l in synovial fluid. Accuracy of the assay was 97-103%. This method was evaluated by determining the concentration of unsaturated disaccharides from hyaluronic acid in synovial fluid of horses with lameness in the metacarpo-/metatarsophalangeal joint localized with positive response to intra-articular anesthesia. Conclusions The described method is valid for determination of hyaluronic acid derived disaccharides in equine synovial fluid. This method was applied to a larger research project dealing with a new form of intra-articular therapy in horses with arthritic diseases

  Circulating free DNA in the plasma of individuals with neurofibromatosis type 1

  Get PDF
  Neurofibromatosis type 1 (NF1) is an autosomal dominant syndrome whose characteristic manifestations include benign neurofibromas, yet NF1 is also associated with a high risk of cancer. Measurements of circulating free plasma DNA (cfDNA) are gaining wider applicability in cancer diagnostics, targeting of therapy, and monitoring of therapeutic response. Individuals with NF1 are likely to be followed up using this method, but the effects of NF1 and neurofibromas on cfDNA levels are not known. We studied peripheral blood samples from 19 adults with NF1 and 12 healthy controls. The cfDNA was isolated from plasma with QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit and quantified using the Qubit 2.0 Fluorometer. The cfDNA concentration of each sample was normalized relative to the plasma protein concentration. The normalized median concentration of cfDNA in plasma was 19.3 ng/ml (range 6.6‚Äď78.6) among individuals with NF1 and 15.9 ng/ml (range 4.8‚Äď47.0) among controls (p¬†= .369). Individuals with NF1 who also had plexiform neurofibroma (pNF) showed non‚Äźsignificantly elevated cfDNA concentration compared to individuals with NF1 and without known pNF (median 25.4 vs. 18.8‚ÄČng/ml,¬†p¬†= .122). The effect of NF1 on cfDNA seems to be relatively small and NF1 is therefore unlikely to hamper the use of cfDNA‚Äźbased assays.</p

  KSHV-Initiated Notch Activation Leads to Membrane-Type-1 Matrix Metalloproteinase-Dependent Lymphatic Endothelial-to-Mesenchymal Transition

  Get PDF
  SummaryKaposi sarcoma (KS), an angioproliferative disease associated with Kaposi sarcoma herpesvirus (KSHV) infection, harbors a diversity of cell types ranging from endothelial to mesenchymal cells of unclear origin. We developed a three-dimensional cell model for KSHV infection and used it to demonstrate that KSHV induces transcriptional reprogramming of lymphatic endothelial cells to mesenchymal cells via endothelial-to-mesenchymal transition (EndMT). KSHV-induced EndMT was initiated by the viral proteins vFLIP and vGPCR through Notch pathway activation, leading to gain of membrane-type-1 matrix metalloproteinase (MT1-MMP)-dependent invasive properties and concomitant changes in viral gene expression. Mesenchymal markers and MT1-MMP were found codistributed with a KSHV marker in the same cells from primary KS biopsies. Our data explain the heterogeneity of cell types within KS lesions and suggest that KSHV-induced EndMT may contribute to KS development by giving rise to infected, invasive cells while providing the virus a permissive cellular microenvironment for efficient spread

  WNT2 activation through proximal germline deletion predisposes to small intestinal neuroendocrine tumors and intestinal adenocarcinomas

  Get PDF
  Many hereditary cancer syndromes are associated with an increased risk of small and large intestinal adenocarcinomas. However, conditions bearing a high risk to both adenocarcinomas and neuroendocrine tumors are yet to be described.We studied a family with 16 individuals in four generations affected by a wide spectrum of intestinal tumors, including hyperplastic polyps, adenomas, small intestinal neuroendocrine tumors, and colorectal and small intestinal adenocarcinomas.To assess the genetic susceptibility and understand the novel phenotype, we utilized multiple molecular methods, including whole genome sequencing, RNA sequencing, single cell sequencing, RNA in situ hybridization and organoid culture.We detected a heterozygous deletion at the cystic fibrosis locus (7q31.2) perfectly segregating with the intestinal tumor predisposition in the family. The deletion removes a topologically associating domain border between CFTR and WNT2, aberrantly activating WNT2 in the intestinal epithelium. These consequences suggest that the deletion predisposes to small intestinal neuroendocrine tumors and small and large intestinal adenocarcinomas, and reveals the broad tumorigenic effects of aberrant WNT activation in the human intestine.Peer reviewe

  Systematic reviews of observational studies of Risk of Thrombosis and Bleeding in General and Gynecologic Surgery (ROTBIGGS) : introduction and methodology

  Get PDF
  Funding Information: The Risk of Thrombosis and Bleeding in General and Gynecologic Surgery (ROTBIGGS) project was conducted by the Clinical Urology and Epidemiology (CLUE) Working Group and supported by the Academy of Finland (309387, 340957), Sigrid Jusélius Foundation and Competitive Research Funding of the Helsinki University Hospital (TYH2019321; TYH2020248). The sponsors had no role in the analysis and interpretation of the data or the manuscript preparation, review, or approval. Funding Information: KMA received a research grant from Astra Zeneca, and is consultant for Gedeon Richter, and received reimbursement for attending a scientific meeting from GSK (Tesaro Bio). RMT received reimbursement for attending a scientific meeting from Olympus. LIL, GHG, YL, RC, ALL, VJS, IEJK, PJK, RJC, RLA, KA, KMA, IB-L, MHB, JLC, SC, PJG, HAG-P, FZG, HAG, LH, MLI-K, KMJ, PKK, NK, TPK, AJK, TK, HL, AKM, BTN, TPN, CN, SMO, SP, NP, CBBR, ARR, TS, RMT, RWMV, YW, YX, LY, JH, and KAOT have no financial conflicts of interest. GHG and RC were panel members of the European Association of Urology (EAU) ad hoc Guideline on Thromboprophylaxis in Urological Surgery. KAOT was chair of the European Association of Urology (EAU) ad hoc Guideline on Thromboprophylaxis in Urological Surgery and panel member of the American Society of Hematology (ASH) Guideline Panel on Prevention of Venous Thromboembolism (VTE) in Surgical Hospitalized Patients. Publisher Copyright: © 2021, The Author(s).Background Venous thromboembolism (VTE) and bleeding are serious and potentially fatal complications of surgical procedures. Pharmacological thromboprophylaxis decreases the risk of VTE but increases the risk of major post-operative bleeding. The decision to use pharmacologic prophylaxis therefore represents a trade-off that critically depends on the incidence of VTE and bleeding in the absence of prophylaxis. These baseline risks vary widely between procedures, but their magnitude is uncertain. Systematic reviews addressing baseline risks are scarce, needed, and require innovations in methodology. Indeed, systematic summaries of these baseline risk estimates exist neither in general nor gynecologic surgery. We will fill this knowledge gap by performing a series of systematic reviews and meta-analyses of the procedure-specific and patient risk factor stratified risk estimates in general and gynecologic surgeries. Methods We will perform comprehensive literature searches for observational studies in general and gynecologic surgery reporting symptomatic VTE or bleeding estimates. Pairs of methodologically trained reviewers will independently assess the studies for eligibility, evaluate the risk of bias by using an instrument developed for this review, and extract data. We will perform meta-analyses and modeling studies to adjust the reported risk estimates for the use of thromboprophylaxis and length of follow up. We will derive the estimates of risk from the median estimates of studies rated at the lowest risk of bias. The primary outcomes are the risk estimates of symptomatic VTE and major bleeding at 4 weeks post-operatively for each procedure stratified by patient risk factors. We will apply the Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) approach to rate evidence certainty. Discussion This series of systematic reviews, modeling studies, and meta-analyses will inform clinicians and patients regarding the trade-off between VTE prevention and bleeding in general and gynecologic surgeries. Our work advances the standards in systematic reviews of surgical complications, including assessment of risk of bias, criteria for arriving at the best estimates of risk (including modeling of the timing of events and dealing with suboptimal data reporting), dealing with subgroups at higher and lower risk of bias, and use of the GRADE approach. Systematic review registration PROSPERO CRD42021234119Peer reviewe

  Systematic reviews of observational studies of Risk of Thrombosis and Bleeding in General and Gynecologic Surgery (ROTBIGGS): introduction and methodology

  Get PDF
  Background: Venous thromboembolism (VTE) and bleeding are serious and potentially fatal complications of surgical procedures. Pharmacological thromboprophylaxis decreases the risk of VTE but increases the risk of major post-operative bleeding. The decision to use pharmacologic prophylaxis therefore represents a trade-off that critically depends on the incidence of VTE and bleeding in the absence of prophylaxis. These baseline risks vary widely between procedures, but their magnitude is uncertain. Systematic reviews addressing baseline risks are scarce, needed, and require innovations in methodology. Indeed, systematic summaries of these baseline risk estimates exist neither in general nor gynecologic surgery. We will fill this knowledge gap by performing a series of systematic reviews and meta-analyses of the procedure-specific and patient risk factor stratified risk estimates in general and gynecologic surgeries.Methods: We will perform comprehensive literature searches for observational studies in general and gynecologic surgery reporting symptomatic VTE or bleeding estimates. Pairs of methodologically trained reviewers will independently assess the studies for eligibility, evaluate the risk of bias by using an instrument developed for this review, and extract data. We will perform meta-analyses and modeling studies to adjust the reported risk estimates for the use of thromboprophylaxis and length of follow up. We will derive the estimates of risk from the median estimates of studies rated at the lowest risk of bias. The primary outcomes are the risk estimates of symptomatic VTE and major bleeding at 4 weeks post-operatively for each procedure stratified by patient risk factors. We will apply the Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) approach to rate evidence certainty.Discussion: This series of systematic reviews, modeling studies, and meta-analyses will inform clinicians and patients regarding the trade-off between VTE prevention and bleeding in general and gynecologic surgeries. Our work advances the standards in systematic reviews of surgical complications, including assessment of risk of bias, criteria for arriving at the best estimates of risk (including modeling of the timing of events and dealing with suboptimal data reporting), dealing with subgroups at higher and lower risk of bias, and use of the GRADE approach.Systematic review registration: PROSPERO CRD42021234119</p

  Asiakassegmentointi ja kohdistettu markkinointi majoitusliikkeessä

  Get PDF
  Tämän opinnäytetyön yhtenä tavoitteena oli selvittää ja vahvistaa ennakkoajatuksia majoitusliike X:n asiakasryhmistä. Tavoitteena oli myös löytää keinoja tietylle asiakasryhmälle kohdistettuun markkinointiin. Majoitusliike X on opinnäytetyön tekijän suunnittelema pieni majoitusliike, jolle on opintojen aiemmassa vaiheessa laadittu liiketoimintasuunnitelma. Yritystä ei vielä ole olemassa. Tutkimusosuudessa päädyttiin käyttämään teemahaastattelua tutkimusmuotona. Valmis opinnäytetyö on jatkoa aiemmin laaditulle liiketoimintasuunnitelmalle ja sitä voidaan hyödyntää yritystä perustettaessa. Opinnäytetyön alussa kerrotaan enemmän majoitusliike X:n liikeideasta ja siitä millaisia asiakasryhmiä oli jo ennen opinnäytetyön tekemistä segmentoitu kyseiselle yritykselle. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään tarkemmin kahta isompaa kokonaisuutta, asiakassegmentointia ja markkinointia. Asiakassegmentoinnissa keskitytään segmentointikriteereihin, ostokäyttäytymiseen sekä ostoprosessiin. Markkinoinnin osuus käsittelee tarkemmin kahta markkinointiin kehitettyä mallia, CREF- ja 4-P-mallia. Tutkimusta varten tehtiin teemahaastattelut, joiden pohjalta tutkimustulokset saatiin. Tutkimuksessa saatuja tuloksia voidaan hyödyntää yrityksen käynnistäessä toimintansa. Haastateltavat määriteltiin moderneiksi humanisteiksi, joka oli yksi majoitusliike X:lle määritelty potentiaalinen asiakassegmentti. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että ennen kuin yritys aloittaa toimintansa, on syytä valita sijainti huolella. Sijainti nousi haastatteluissa esille tärkeimpänä kriteerinä majoituspaikan valinnalle. Markkinoinnissa haasteita asettaa nykyajan trendit digitaalisessa markkinoinnissa. Markkinoinnin tulee reagoida nopeasti Suomessa ja maailmalla tapahtuviin ilmiöihin. Tutkimustulokset vahvistivat käsitystä, jonka mukaan internetissä, sekä tietokoneella, että älylaitteilla tapahtuva asiakkaan kanssa kommunikaatio lisää jatkuvasti merkitystään.The purpose of this thesis was to find the potential clientele for the hotel X. Another purpose for the thesis was to find out the best way to focus marketing to this specific clientele. Hotel X is a small boutique hotel that was created at an earlier stage of the studies by the writer of this thesis, but which does not exist yet. The writer of this thesis has made a business plan for the Hotel X, and the aim of this thesis is to deepen the knowledge and planning by focusing on these two main questions: clientele and target marketing. First, the thesis introduces the Hotel X and its background which were created earlier for the business plan. The theory part of this thesis consists of two main headings: customer segmentation and marketing. Customer segmentation covers criteria for segmentation, consumers’ purchasing behavior and also how consumers’ purchasing process works. The marketing part of the theory focuses on the current trends in marketing and also two different marketing models were being introduced and studied. The research data were obtained by using theme interview as a research method. The data that were collected can be used when the Hotel X starts its operation. Interviewees were gathered from the writer’s acquaintances who were specified as modern humanists. Modern humanists were defined as a group of potential customers for the Hotel X. Based on the data that were collected from the interviews, the most important thing for this kind of business is the location. Before hotel X starts its business it is crucial to find the best possible location. Location was the main criterion when choosing a hotel. Challenges with the marketing will be the modern trends of using the Internet and the social media. Marketing should react quickly to the global phenomena in order to get positive media attention. The research data confirmed the assumption that communication with the customers through social media and different kinds of smart devices is getting more popular and more significant
  • ‚Ķ
  corecore