222 research outputs found

  Agreement with Ute Indians of Colorado

  Get PDF
  46-2Indian AffairsAgreement with the Utes of Colorado. [1937] Sale of their reservation; settlement in New Mexico and Utah.1880-13

  Memòria Digital de Catalunya

  Get PDF
  A l'epígraf del 1r f. sign. a2: Magister Joannes Mapellus Mediolanensis reuere[n]do patri fratri Juliano Miglensi sacre theologie p[ro]fessori celeberrino s."Edited by Joannes Mapellus"--LCPeu d'impr. obtingut del colofó (f. sign. r8v.)Marca de l'impr. al colofóEl f. sign. b10 en blancSignatures: a4, b10, a-r8Tipus gòtics, 2 columnes i registre al colofóEspais en blanc amb testimonis per a les caplletre

  [Spill]

  Get PDF
  Sign.: *4, A-Z4, 2A-2M4, 2N2Port. con orla tipTexto a dos co

  Libre de les dones : mes verament dit de consells profitosos y saludables axi per al regiment y orde de la vida humana ...

  Get PDF
  També conegut com "Espill" También conocido como "Espill" Also known as "Espill"Datos del librero tomados de colofónSign.: A-T8, V4Errores tip. en foliaciónPort. a dos tintas con grab. xil. con la enseña: "Sicut lilium inter espinas sic amica mea inter filias"Texto a dos col. en texto principal"Comença lo proces o disputa de viudes y donzelles ...", en h. S3 r., con portadilla, [19] h

  Four Saints (from 1426 Pisa Carmine Altar)

  No full text
  corecore