1 research outputs found

    Salut més enllà de la consulta. Entrevista a Marta Coderch

    Get PDF
    "La Salut Comunitària és completar i humanitzar encara més la nostra especialitat, posant el punt de mira fora de la consulta i optimitzant els recursos"
    corecore