37 research outputs found

  187. Powikłania wczesne u chorych na raka piersi leczonych metodą skojarzoną po zabiegu oszczędzającym

  Get PDF
  Cel pracyAnaliza wczesnych powikłań u chorych leczonych uzupełniająco, po zabiegu oszczędzającym, metodą radioterapii z lub bez chemioterapii.Materiał i metodaGrupa badana obejmowała 132 kobiety chore na raka piersi leczone metodą oszczędzającą z uzupełniającą radioterapią w WCO. 32 kobiety miały napromieniany włącznie gruczoł piersiowy, 100 dodatkowo lokoregionalny układ chłonny. Napromienianie całej piersi odbywało się promieniami Co 60 lub fotonami X o energii 4–6 MeV (dobór energii zależnie od rozmiaru piersi) dwoma polami stycznymi. Dawka frakcyjna wynosiła 1.82 Gy a całkowita 50 Gy/ 25 frakcji/ 5 tygodni. Podwyższenie dawki na lożę pooperacyjna z 2 cm marginesem (boost) miało miejsce u 74 pacjentek, przy czym u 60 chorych stosowano elektrony w dawce 2 Gy/5 frakcji, u 14 kobiet metodą brachyterapii HDR. U 6 zwiększono dawkę boostu z powodu wątpliwych marginesów do 16–20 Gy. Chemioterapii poddano chore z przerzutami do pachowych węzłów chłonnych oraz chore bez przerzutów, które spełniały jeden z warunków: miały poniżej 35 lat, stopień złośliwości nowotworu G wynosił 2 lub 3, wymiar guza przekraczał 2 cm lub stwierdzono brak receptorów dla hormonów sterydowych w komórkach raka.WynikiZ pośród 78 kobiet poddanych chemioterapii 35 (45%) prezentowały wczesne objawy niepożądane związane z radioterapią takie jak obrzęk piersi i popromienne zapalenie skóry, któremu czasem towarzyszyło złuszczanie wilgotne. 54 chore leczone bez chemioterapii manifestowały powyższe objawy w 18 (33%) przypadkach.WnioskiChore otrzymujące chemioterapię są bardziej narażone na obrzęk i popromienne zapalenie skóry

  99P Nowotwory złośliwe żołądka. Analiza 4-letniego (1994–1998) materiału II Oddziału Chirurgii Onkologicznej WCO

  Get PDF
  Nowotwory złośliwe żołądka, a zwłaszcza rak tego narządu są nadal jednym z podstawowych problemów diagnostycznych i leczniczych każdego oddziału chirurgicznego, w tym także oddziałów chirurgii onkologicznej. W Polsce rak żołądka pod względem zachorowalności znajduje się u mężczyzn na 2 miejscu, a u kobiet na 7 miejscu. Zaś pod względem umieralności na 2 miejscu u mężczyzn i na 3 wśród kobiet. Dlatego też uważaliśmy za celowe podzielenie się spostrzeżeniami z analizy materiału klinicznego obejmującego 120 przypadków nowotworów złośliwych żołądka leczonych na II Oddziale Chirurgii Onkologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w latach 1994–1998.Celem pracy jest1.Charakterystyka postaci morfologicznych i ocena stopnia zaawansowania kliniczno-patoligicznego choroby.2.Omówienie stosowanych metod leczenia operacyjnego.3.Przedstawienie uzyskanych wcześniej wyników leczenia.Materiał i metodyW latach 1994–1998 w II Oddziale Chirurgicznym WCO leczono 120 chorych z nowotworami złośliwymi żołądka.WynikiMateriał ten oceniono pod względem klinicznym i morfoiogiznym (tabele). Ze 120 chorych operowano 118 (jednego dwukrotnie) – operacyjność wynosiła 98%. Spośród 118 zabiegów resekcje stanowiły 62,8% (75 operacji), a zabiegi nieresekcyjne 37,2% (43). Wśród 75 zabiegów resekcyjnych 97,3% (72) stanowiły operacje całkowitego usunięcia żołądka.Sposoby leczenia operacyjnego i rodzaje wykonywanych zabiegów oraz wczesne wyniki leczenia przedstawiono w tabelach

  Thyroid metastases from a breast cancer diagnosed by fine-needle aspiration biopsy. Case report and overview of the literature

  No full text
  Aim: Intrathyroid metastases are uncommon in cytology practice. We report a case of metastatic lesion in the thyroid from breast carcinoma which was recognized in a fine-needle aspiration (FNA) biopsy and confirmed by immunohistopathology. In addition, we provide an overview of the literature describing similar cases. Study design: The patient was a 54-year old woman with a large, multinodular goiter and bilaterally enlarged lymph nodes in the supraclavicular areas. Fourteen years earlier she had undergone radical mastectomy followed by chemio- and radiotherapy due to a breast carcinoma. Results: FNA of the thyroid nodules showed a metastatic breast carcinoma and was followed by total strumectomy and lymphadenectomy. Histological reassessment of the surgical thyroid specimens as well as the neck lymph nodes revealed multiple breast metastases. This was strongly confirmed by immunohistochemical examinations, which revealed a positive staining for: CKMNF 116, CK7, CEA as well as for ER, PgR and HER2, and a negative staining for: CK20, thyroglobulin, TTF1, calcitonin, and chromogranin. Conclusion: Every new aggregate in the thyroid in patients with even a long-term history of cancer should be considered as potentially metastatic until proved otherwise. FNA could be helpful in the diagnosis of thyroid metastatic lesion, but it should be confirmed by immunohistopathology

  Brachytherapy in an advanced stage of pancreatic cancer - a case report

  Get PDF

  The role of surgery in combinated treatment of cancers

  Get PDF
  Surgery is the oldest and the most important treatment for cancer (75 – 80% patients presenting with cancer). Surgery is the simple, safe and the only treatment that could cure most patients (20% from 50% of 5 year survival).Unfortunately, when patients with solid tumors present to the physician for the first time, about 50% already have micrometastases byeond the primary site.The magnitude of surgical resection is modified by the use of adjuvant treatment modalities (radiotherapy, chemotherapy, biologic therapy – 50% of 5 year survival).The role of surgery in the combinated treatment of cancer patients can be divided into a few separate areas:*Definitive surgical treatment of primary cancer (operatio m. Halsted, m. Miles)*Cytoreductive surgery (to reduce the bulk of residual disease)*Surgical resection of metastatic disease (40% of 5 year survival in pulmonary and hepatic metastases)*Surgery for palliation and oncologic emergencies (the treatment of exsanguinating hemorrhage, perforation, the relief of pain)*Diagnostic surgery for exact histologic diagnosis and precise staging when planning*Surgery in cancer prevention (carcinoma “in situ”, treatment to prevent subsequent cancers)Slides show the role of surgery in combinated treatment of cancers

  Biological role of long non-coding RNA in head and neck cancers

  Get PDF
  AimHead and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) are one of the worst prognosis cancers with high mortality of patients. The treatment strategy is primarily based on surgery and radiotherapy but chemotherapy is also used. Every year the knowledge concerning HNSCC biology is updated with new elements such as the recent discovered molecules – long non-coding RNAs. Long non-coding RNAs are involved in regulatory processes in the cells. It has been revealed that the expression levels of lncRNAs are disturbed in tumor cells what results in the acquisition of their specific phenotype. lncRNAs influence cell growth, cell cycle, cell phenotype, migration and invasion ability as well as apoptosis. Development of the lncRNA panel characteristic for HNSCC and validation of specific lncRNA functions are yet to be elucidated. In this work, we collected available data concerning lncRNAs in HNSCC and characterized their biological role. We believe that the tumor examination, in the context of lncRNA expression, may lead to understanding complex biology of the cancer and improve therapeutic methods in the future

  Hall-plot of the phase diagram for Ba(Fe₁₋ₓCoₓ)₂As₂

  Get PDF
  The Hall effect is a powerful tool for investigating carrier type and density. For single-band materials, the Hall coefficient is traditionally expressed simply by , where e is the charge of the carrier, and n is the concentration. However, it is well known that in the critical region near a quantum phase transition, as it was demonstrated for cuprates and heavy fermions, the Hall coefficient exhibits strong temperature and doping dependencies, which can not be described by such a simple expression, and the interpretation of the Hall coefficient for Fe-based superconductors is also problematic. Here, we investigate thin films of Ba(Fe₁₋ₓCoₓ)₂As₂ with compressive and tensile in-plane strain in a wide range of Co doping. Such in-plane strain changes the band structure of the compounds, resulting in various shifts of the whole phase diagram as a function of Co doping. We show that the resultant phase diagrams for different strain states can be mapped onto a single phase diagram with the Hall number. This universal plot is attributed to the critical fluctuations in multiband systems near the antiferromagnetic transition, which may suggest a direct link between magnetic and superconducting properties in the BaFe₂As₂ system
  corecore