3 research outputs found

  Hur p├ąverkar familje├Ągarskap utdelningspolitiken i svenska b├Ârsbolag?

  No full text
  Familjea╠łgarskap a╠łr ett utbrett fenomen pa╠Ő Stockholmsbo╠łrsen, da╠łr ma╠Őnga av familjerna kan uto╠łva kontroll o╠łver fo╠łretagen de a╠łger. Utbetalningspolitiska beslut i svenska fo╠łretag kan sa╠Őledes vara influerade av dessa a╠łgarfamiljer. Syftet med denna studie a╠łr att underso╠łka familjea╠łgarskapets pa╠Őverkan pa╠Ő utdelningsniva╠Őn bland svenska bo╠łrsnoterade fo╠łretag, samt huruvida grundarfamiljer skiljer sig fra╠Őn andra a╠łgarfamiljer i detta avseende. Vi diskuterar hur a╠łgarfamiljer teoretiskt sett har goda mo╠łjligheter att expropriera minoritetsa╠łgarna, vilket kan visas genom en la╠łgre utdelningsniva╠Ő. Samtidigt finns incitament fo╠łr a╠łgarfamiljer att ha╠Őlla utdelningsniva╠Őn ho╠łg enligt rykteshypotesen och inkomsthypotesen. Urvalet besta╠Őr av 622 observationer fra╠Őn icke-finansiella fo╠łretag noterade pa╠Ő Stockholmsbo╠łrsen mellan bokslutsa╠Őren 2014 och 2016. Studien genomfo╠łrs med multipla OLS- och Tobit-regressioner. Resultaten visar att familjea╠łgda fo╠łretag ger ho╠łgre utdelningar a╠łn fo╠łretag som inte a╠łr familjea╠łgda. Da╠łremot a╠łr resultaten inte statistiskt signifikanta ga╠łllande huruvida utdelningsniva╠Őn a╠łr ho╠łgre i grundara╠łgda fo╠łretag ja╠łmfo╠łrt med de o╠łvriga familjea╠łgda.

  Hur p├ąverkar familje├Ągarskap utdelningspolitiken i svenska b├Ârsbolag?

  No full text
  Familjea╠łgarskap a╠łr ett utbrett fenomen pa╠Ő Stockholmsbo╠łrsen, da╠łr ma╠Őnga av familjerna kan uto╠łva kontroll o╠łver fo╠łretagen de a╠łger. Utbetalningspolitiska beslut i svenska fo╠łretag kan sa╠Őledes vara influerade av dessa a╠łgarfamiljer. Syftet med denna studie a╠łr att underso╠łka familjea╠łgarskapets pa╠Őverkan pa╠Ő utdelningsniva╠Őn bland svenska bo╠łrsnoterade fo╠łretag, samt huruvida grundarfamiljer skiljer sig fra╠Őn andra a╠łgarfamiljer i detta avseende. Vi diskuterar hur a╠łgarfamiljer teoretiskt sett har goda mo╠łjligheter att expropriera minoritetsa╠łgarna, vilket kan visas genom en la╠łgre utdelningsniva╠Ő. Samtidigt finns incitament fo╠łr a╠łgarfamiljer att ha╠Őlla utdelningsniva╠Őn ho╠łg enligt rykteshypotesen och inkomsthypotesen. Urvalet besta╠Őr av 622 observationer fra╠Őn icke-finansiella fo╠łretag noterade pa╠Ő Stockholmsbo╠łrsen mellan bokslutsa╠Őren 2014 och 2016. Studien genomfo╠łrs med multipla OLS- och Tobit-regressioner. Resultaten visar att familjea╠łgda fo╠łretag ger ho╠łgre utdelningar a╠łn fo╠łretag som inte a╠łr familjea╠łgda. Da╠łremot a╠łr resultaten inte statistiskt signifikanta ga╠łllande huruvida utdelningsniva╠Őn a╠łr ho╠łgre i grundara╠łgda fo╠łretag ja╠łmfo╠łrt med de o╠łvriga familjea╠łgda.

  Hur p├ąverkar familje├Ągarskap utdelningspolitiken i svenska b├Ârsbolag?

  No full text
  Familjea╠łgarskap a╠łr ett utbrett fenomen pa╠Ő Stockholmsbo╠łrsen, da╠łr ma╠Őnga av familjerna kan uto╠łva kontroll o╠łver fo╠łretagen de a╠łger. Utbetalningspolitiska beslut i svenska fo╠łretag kan sa╠Őledes vara influerade av dessa a╠łgarfamiljer. Syftet med denna studie a╠łr att underso╠łka familjea╠łgarskapets pa╠Őverkan pa╠Ő utdelningsniva╠Őn bland svenska bo╠łrsnoterade fo╠łretag, samt huruvida grundarfamiljer skiljer sig fra╠Őn andra a╠łgarfamiljer i detta avseende. Vi diskuterar hur a╠łgarfamiljer teoretiskt sett har goda mo╠łjligheter att expropriera minoritetsa╠łgarna, vilket kan visas genom en la╠łgre utdelningsniva╠Ő. Samtidigt finns incitament fo╠łr a╠łgarfamiljer att ha╠Őlla utdelningsniva╠Őn ho╠łg enligt rykteshypotesen och inkomsthypotesen. Urvalet besta╠Őr av 622 observationer fra╠Őn icke-finansiella fo╠łretag noterade pa╠Ő Stockholmsbo╠łrsen mellan bokslutsa╠Őren 2014 och 2016. Studien genomfo╠łrs med multipla OLS- och Tobit-regressioner. Resultaten visar att familjea╠łgda fo╠łretag ger ho╠łgre utdelningar a╠łn fo╠łretag som inte a╠łr familjea╠łgda. Da╠łremot a╠łr resultaten inte statistiskt signifikanta ga╠łllande huruvida utdelningsniva╠Őn a╠łr ho╠łgre i grundara╠łgda fo╠łretag ja╠łmfo╠łrt med de o╠łvriga familjea╠łgda.
  corecore