34 research outputs found

  The effect of short term feeding with organic and conventional diets on selected immune parameters in rat

  Get PDF
  There is currently no evidence for beneficial health impacts being associated with the consumption of organic rather than conventional foods. This preliminary study was therefore aimed at using haematological parameters, white blood cell (WBC) number and splenocyte proliferation as sensitive assays to evaluate influence of the organic, low input and conventional components in the diet on rats’ immune system function. The results of a short term feeding trial with two rat generations indicates a potential effect on immune system function, which has to be confirmed by longer-term exposure studies

  Composition differences between organic and conventional meat: a systematic literature review and meta-analysis

  Get PDF
  Demand for organic meat is partially driven by consumer perceptions that organic foods are more nutritious than non-organic foods. However, there have been no systematic reviews comparing specifically the nutrient content of organic and conventionally produced meat. In this study, we report results of a meta-analysis based on sixty-seven published studies comparing the composition of organic and non-organic meat products. For many nutritionally relevant compounds (e.g. minerals, antioxidants and most individual fatty acids (FA)), the evidence base was too weak for meaningful meta-analyses. However, significant differences in FA profiles were detected when data from all livestock species were pooled. Concentrations of SFA and MUFA were similar or slightly lower, respectively, in organic compared with conventional meat. Larger differences were detected for total PUFA and n-3 PUFA, which were an estimated 23 (95 % CI 11, 35) % and 47 (95 % CI 10, 84) % higher in organic meat, respectively. However, for these and many other composition parameters, for which meta-analyses found significant differences, heterogeneity was high, and this could be explained by differences between animal species/meat types. Evidence from controlled experimental studies indicates that the high grazing/forage-based diets prescribed under organic farming standards may be the main reason for differences in FA profiles. Further studies are required to enable meta-analyses for a wider range of parameters (e.g. antioxidant, vitamin and mineral concentrations) and to improve both precision and consistency of results for FA profiles for all species. Potential impacts of composition differences on human health are discussed

  Glia-Pinealocyte Network: The Paracrine Modulation of Melatonin Synthesis by Tumor Necrosis Factor (TNF)

  Get PDF
  The pineal gland, a circumventricular organ, plays an integrative role in defense responses. The injury-induced suppression of the pineal gland hormone, melatonin, which is triggered by darkness, allows the mounting of innate immune responses. We have previously shown that cultured pineal glands, which express toll-like receptor 4 (TLR4) and tumor necrosis factor receptor 1 (TNFR1), produce TNF when challenged with lipopolysaccharide (LPS). Here our aim was to evaluate which cells present in the pineal gland, astrocytes, microglia or pinealocytes produced TNF, in order to understand the interaction between pineal activity, melatonin production and immune function. Cultured pineal glands or pinealocytes were stimulated with LPS. TNF content was measured using an enzyme-linked immunosorbent assay. TLR4 and TNFR1 expression were analyzed by confocal microscopy. Microglial morphology was analyzed by immunohistochemistry. In the present study, we show that although the main cell types of the pineal gland (pinealocytes, astrocytes and microglia) express TLR4, the production of TNF induced by LPS is mediated by microglia. This effect is due to activation of the nuclear factor kappa B (NF-kB) pathway. In addition, we observed that LPS activates microglia and modulates the expression of TNFR1 in pinealocytes. As TNF has been shown to amplify and prolong inflammatory responses, its production by pineal microglia suggests a glia-pinealocyte network that regulates melatonin output. The current study demonstrates the molecular and cellular basis for understanding how melatonin synthesis is regulated during an innate immune response, thus our results reinforce the role of the pineal gland as sensor of immune status

  Light polution as a factor disturbing human biological clock

  No full text
  Warunki życia na Ziemi są określone m.in. przez sekwencyjnie następujące okresy światła i ciemności (dzień i noc), których wzajemne proporcje zmieniają się w ciągu roku, ale zawsze zamykają w 24-godzinnej dobie. Tym samym warunki te cechuje całkowita przewidywalność. Zwierzęta zamieszkujące naszą planetę podejmują aktywność behawioralną i metaboliczną adekwatnie do aktualnej sytuacji, a nawet z odpowiednim wyprzedzeniem, co implikuje konieczność występowania u nich endogennego zegara biologicznego, odmierzającego upływ czasu i wydającego reszcie organizmu stosowne „polecenia”. Postępowanie zgodnie z owymi wskazówkami umożliwia odpowiednie korekty behawioru i tempa metabolizmu, przeprowadzane w celu możliwie jak największego dostosowania zwierzęcych reakcji i zachowań do warunków środowiskowych. Podstawowym narządem kręgowców uczestniczącym w przekazywaniu informacji o warunkach świetlnych otoczenia jest szyszynka - gruczoł neuroendokrynowy wytwarzający melatoninę, czyli hormon ciemności. Aktywność biosyntetyczną szyszynki hamuje światło. To długość nocy wyznacza okres syntezy melatoniny, dlatego działa ona jak „zegar i kalendarz”. Jedna ze zdobyczy cywilizacyjnych, czyli wszechobecne światło elektryczne, sprawia jednak, że człowiek traci związek z naturalnymi warunkami środowiskowymi. Łatwość pokonywania dużych odległości, nieustanna aktywność w ciągu doby, tygodnia, roku (24/7 /365) oraz używanie wielu urządzeń, emitujących światło o różnej długości fali, bardzo ułatwiają nam życie. Ale wszystkie te czynniki zakłócają pracę nie tylko szyszynki, lecz także całego mechanizmu zegarowego, stając się przyczyną wielu chorób cywilizacyjnych, mających coraz większy zasięg

  Melatonin supplementation modifies experimental chronic colitis in mice

  No full text
  corecore