20 research outputs found

  SWOT analysis of renewable energy sector in Mazowieckie Voivodeship (Poland): current progress, prospects and policy implications

  Get PDF
  Renewable energy (RE) plays an increasingly important role in the economy of almost every country in the world. In order to examine the state of renewable energy (RE) in Mazowieckie Voivodeship (Poland), a literature review was carried out, anonymous sur-veys were conducted, a SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) and TOWS analysis were carried out and the potential of RE in Mazowieckie voivodship was estimated. The total capacity of all installations is equal to 712 MW. In recent months, number of prosumers have increased to 11,742 in the Voivodeship, and the capacity of their installations is estimated at 66 MW. Simplification of legal regulations and educating society is strongly recommended. Respondents in the survey and SWOT analysis on the future of the energy sector in Mazowieckie Voivodeship show that solar energy (35.5% of respondents) and wind energy (24.5% of respondents) have the greatest chances for the development. Development of the RE sector in the Voivodeship means new jobs, both in this sector and around it. Significant RE potential together with large project financing pos-sibilities may cause Mazowieckie Voivodeship to be a leader in RE production in Poland. It is this Voivodeship (with its capital Warsaw) that can serve as an example of the energy transformation towards 100% RE

  Wind energy in Poland ÔÇô History, current state, surveys, Renewable Energy Sources Act, SWOT analysis

  Get PDF
  The history, current state and prospects for the development of the wind power sector in Poland have been presented. Poland has a long tradition of using wooden windmills, mainly post mills for economic purposes. Basing on the data of the Institute of Meteorology and Water Management, the speed of wind was calculated in Poland at a height of 100 m. The highest wind speed in Poland is noted in the northern part, the central part and, most of all, in the south-western part. In the December 2015 there were 1016 wind installations in Poland of total power of 5100 MW in Poland. There are also 37 wind farms. At the largest farm ÔÇô Margonin ÔÇô there are 60 wind turbines in operation, each of power of 2 MW. The new formal and legal framework for the wind power sector in Poland was described in relation to the new Renewable Energy Sources Act (RES Act). The new regulations on funding the wind power sector; that is, an auction system, were presented. The outcomes of the sociometric surveys conducted among investors were described. The SWOT analysis of the wind power sector in Poland was presented. The three scenarios of the development of the wind power sector in Poland were described

  Energia odnawialna w województwie warmińsko-mazurskim, 158 s.

  Get PDF
  Energetyka odnawialna (OZE) jest szeroko rozwijana na ┼Ťwiecie, w tym r├│wnie┼╝ w Polsce. W najbli┼╝szych latach przewiduje si─Ö dalszy rozw├│j OZE w Polsce. St─ůd te┼╝ zrodzi┼é si─Ö pomys┼é napisania niniejszej monografii. Pierwszym celem przeprowadzonych bada┼ä by┼éo wyznaczenie potencja┼éu technicznego energii odnawialnej w Polsce. W przypadku biomasy za┼éo┼╝ono, ┼╝e w wi─Ökszym stopniu nale┼╝y wykorzysta─ç biomas─Ö odpadow─ů oraz zagospodarowa─ç grunty ugorowane i nieu┼╝ytki. Obliczono r├│wnie┼╝ potencja┼é techniczny aeroenergetyki w Polsce z wykorzystaniem metody GIS na podstawie danych uzyskanych z IMGW. W przypadku helioenergetyki i pomp ciep┼éa przyj─Öto, ┼╝e panele fotowoltaiczne, kolektory s┼éoneczne i pompy ciep┼éa nale┼╝y montowa─ç na istniej─ůcych budynkach u┼╝yteczno┼Ťci publicznej i obiektach nowo budowanych Drugim celem bada┼ä by┼éo przeprowadzenie ankiet socjometrycznych. W latach 2009ÔÇô2018 przygotowano i wys┼éano ankiety do firm, w┼éa┼Ťcicieli urz─ůdze┼ä OZE w Polsce, rolnik├│w, uczni├│w i nauczycieli. Trzecim celem bada┼ä by┼éo przeprowadzenie analizy SWOT i PEST energetyki odnawialnej w Polsce

  Potencjał techniczny odpadowej biomasy stałej na cele energetyczne w Polsce

  Get PDF
  Potencjał odpadowej biomasy w Polsce

  The assessment of solar photovoltaic in Poland: the photovoltaics potential, perspectives and development

  Get PDF
  The following article explains the current condition of the photovoltaics sector both in Poland and worldwide. Recently, a rapid development of solar energy has been observed in Poland and is estimated that the country now has about 700,000 photovoltaics prosumers. In October 2021, the total photovoltaics power in Poland amounted to nearly 5.7 GW. The calculated technical potential of photovoltaics in Poland is 153.484 PJ (42.634 TWh). This would cover 26.04% of PolandÔÇÖs electricity needs. The main aim of the article is to assess the level of development of the photovoltaic market in Poland, the genesis of its creation, description of the current situation and determination of the development opportunities. As part of the aim, programs supporting the development of solar energy in Poland have been described and the SWOT analysis has also been performed. The strengths of photovoltaics include high social acceptance and low costs of photovoltaics system operation, while opportunities include rapidly increasing technological efficiency and decreasing cost of solar systems. On the other hand, weaknesses include the high costs of photovoltaics systems and the disparities in the amount of solar energy reaching the market during the year, whereas climate change and the coronavirus pandemic are threats. In 2020, PV became an investment hit in the energy sector and an economic driver in Poland. In the difficult time of two lockdowns caused by the global pandemic, domestic PV made a significant contribution to the maintenance of investment processes in the amount of PLN 9.5 billion and provided Poland with 35 thousand jobs. In 2020, 1.5% of the countryÔÇÖs electricity came from PV sources. In 2021, it will be 3.5%, and by 2025, solar energy will provide approx. 10% of PolandÔÇÖs electricity. It is worth examining the development of photovoltaics from a broad and long-term perspective. The spectacular development of photovoltaics in Poland is due to hitting the right time window and reducing technology costs, but most of all, it is based on the cooperation of stakeholders and trust in the regulatory environment

  The assessment of renewable energy in Poland on the background of the world renewable energy sector

  Get PDF
  The issues of the article are associated with the development of the renewable energy source (RES) sector in the world and in Poland. The subject is undoubtedly connected with the problem of the energy transformation taking place in most countries nowadays. Energy transformation processes are mainly associated with an increase in the share of energy production from RES and increased awareness of energy use by end consumers. This means that the systematic development of the RES sector is a necessary condition for linking the effective course of energy transition processes with simultaneous socio-economic development. The main objective of this study is to present the status of the RES sector in Poland against the background of worldwide development tendencies. The implementation of the objective made it possible to indicate key trends in the production and use of energy from individual RES and to assess to what extent Poland follows global trends. Poland is one of the European countries where hard coal and lignite constitute the main source of energy. On the other hand Poland, as a Member State of the EU, is obliged to implement the energy strategy within the framework of the European Green Deal, where all Member States are to become climate neutral

  Energia odnawialna w wojew├│dztwie zachodniopomorskim, 168 s.

  Get PDF
  W ksi─ů┼╝ce przedstawiono stan aktualny i perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w wojew├│dztwie zachodniopomorskim.Wojew├│dztwo mo┼╝e w 100% pokry─ç potrzeby energetyczne z energii odnawialnej i dodatkowo by─ç eksporterem tej energii

  Energia odnawialna w województwie łódzkim : stan aktualny, potencjał techniczny, analiza SWOT, 157 s.

  Get PDF
  Energia odnawialna w wojew├│dztwie ┼é├│dzkim.W ostatnich latach obserwuje si─Ö szybki rozw├│j energetyki odnawialnej na ┼Ťwiecie. R├│wnie┼╝ w Polsce, mi─Ödzy innymi w wojew├│dztwie ┼é├│dzkim, co raz cz─Ö┼Ťciej stawiane s─ů elektrownie odnawialnych ┼║r├│de┼é energii (OZE). Celem pracy by┼éo przedstawienie aktualnego stanu energetyki odnawialnej w wojew├│dztwie ┼é├│dzkim w podziale na poszczeg├│lne sektory OZE. Wykorzystuj─ůc metod─Ö GIS, obliczono potencja┼é energetyki odnawialnej w wojew├│dztwie. Analiza SWOT przedstawi┼éa mocne i s┼éabe strony, szanse i zagro┼╝enia OZE w badanym regionie. W ka┼╝dym rozdziale zwr├│cono r├│wnie┼╝ uwag─Ö na aspekty spo┼éeczne zwi─ůzane z rozwojem energetyki odnawialnej. Rozw├│j OZE to wi─Öcej miejsc pracy ni┼╝ w sektorze paliw kopalnych. Jest to praca do┼Ť─ç dobrze p┼éatna i bezpieczniejsza ni┼╝ g├│rnika pod ziemi─ů. W ka┼╝dym rozdziale przeprowadzono analiz─Ö SWOT, kt├│ra jest kompleksow─ů metod─ů analizy strategicznej, uwzgl─Ödniaj─ůcej zar├│wno badanie wn─Ötrza przedsi─Öwzi─Öcia/organizacji, jak i badanie jej otoczenia zewn─Ötrznego. Na podstawie analizy SWOT otrzymuje si─Ö zestaw: ÔÇô silnych stron, kt├│re nale┼╝y wzmacnia─ç, ÔÇô s┼éabych stron, kt├│re nale┼╝y niwelowa─ç/redukowa─ç, ÔÇô szans, kt├│re nale┼╝y wykorzystywa─ç, ÔÇô zagro┼╝e┼ä, kt├│rych nale┼╝y unika─ç

  Energia odnawialna w wojew├│dztwie pomorskim, 177 s.

  Get PDF
  Stan aktualny, perspektywy rozwoju i potencjał energii odnawialnej w województwie pomorskim. Analiza PEST energii odnawialnej
  corecore