155 research outputs found

  Gerbiamas

  No full text
  Vytauto Didžiojo universitetasŽemės ūkio akademij

  Kreipimasis dėl žemės reformos darbų tęstinumo

  No full text
  Vytauto Didžiojo universitetasŽemės ūkio akademij

  Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  No full text
  Vytauto Didžiojo universitetasŽemės ūkio akademij

  Lietuvos upių vagas formuojantieji debitai

  No full text
  Vytauto Didžiojo universitetasŽemės ūkio akademij

  Studijos Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultete

  No full text
  Vytauto Didžiojo universitetasŽemės ūkio akademij

  Kanalų hidrotechnikos statiniai

  No full text
  Vytauto Didžiojo universitetasŽemės ūkio akademij

  Upių vagų dugno vertikalus kitimas

  No full text
  Vytauto Didžiojo universitetasŽemės ūkio akademij
  corecore