189 research outputs found

  The Feasibility of the Large Hydro Power Plants Construction on the River Nemunas

  No full text
  Santr. angl., lietBibliogr.: p. 122 (9 pavad.)Vytauto Didžiojo universitetasŽemės ūkio akademij

  Pasaulinės hidroenergetikos tendencijos

  No full text
  Vytauto Didžiojo universitetasŽemės ūkio akademij

  Žuvys ir hidroenergetika

  No full text
  Vytauto Didžiojo universitetasŽemės ūkio akademij

  Inžinerinė hidrologija : Vadovėlių leidybos komis. rekom. aukštųjų m-klų vandens ūkio inžinerijos spec. studentams

  No full text
  Bibliogr.: skyr. gale 178( pavad.)Vytauto Didžiojo universitetasŽemės ūkio akademij

  Ekonominiai - ekologiniai reikalavimai energetikoje

  No full text
  Vytauto Didžiojo universitetasŽemės ūkio akademij

  Mažoji hidrotechnika ir aplinka : P. Punys ir kt

  No full text
  Vytauto Didžiojo universitetasŽemės ūkio akademij

  Lietuvos hidroenergetikų tarptautinė veikla

  No full text
  Vytauto Didžiojo universitetasŽemės ūkio akademij

  Vegetacijos meto drenuotų plotų paviršinis nuotėkis

  No full text
  Vytauto Didžiojo universitetasŽemės ūkio akademij

  Hidroenergetika ir aplinka

  No full text
  Vytauto Didžiojo universitetasŽemės ūkio akademij
  corecore