6 research outputs found

  Czy jeste┼Ťmy ÔÇ×spo┼éecze┼ästwem honoruÔÇŁ? Rekonstrukcja poj─Öcia honoru w wybranych orzeczeniach polskich s─ůd├│w

  Get PDF
  The existence of honour as a particular value is not unique, restricted to the boundaries of certain states, nationalities or ethnicities only. Yet, a distinction can be found in the literature between so-called ÔÇśsocieties of honourÔÇÖ and ÔÇśmodernised societiesÔÇÖ. It is believed that in ÔÇśsocieties of honourÔÇÖ honour plays a central role in regulating social relations, and in ÔÇśmodernised societiesÔÇÖ based on the rule of law its importance is marginalised. This article is a contribution to the discussion on the adequacy of the discussed division based on the example of Polish society. Due to the fact that an important feature of this distinction is the juxtaposition of law and honour as tools for regulating social relations, the starting point of the analysis of this issue is to answer the question whether the concept of ÔÇśhonourÔÇÖ exists in Polish law, and if so, how it is defined and in what contexts it appears. Due to the complexity of this issue, the subject of the article was limited to a specific problem ÔÇô the analysis of selected judgments of Polish courts and the reasons underlying these judgments. The research allowed to identify the provisions of Polish law which refer (or could refer) to honour. Based on the analysis made, it may be stated that both, judges as well as parties to court proceedings, consider honour as a protected, legally accepted value.Wyst─Öpowanie honoru jako pewnej szczeg├│lnej warto┼Ťci nie jest czym┼Ť wyj─ůtkowym, ograniczonym do granic okre┼Ťlonych pa┼ästw, narodowo┼Ťci czy etniczno┼Ťci. Mimo to w literaturze mo┼╝na odnale┼║─ç rozr├│┼╝nienie mi─Ödzy tzw. spo┼éecze┼ästwami honoru i spo┼éecze┼ästwami zmodernizowanymi. Uwa┼╝a si─Ö, ┼╝e w ÔÇ×spo┼éecze┼ästwach honoruÔÇŁ honor pe┼éni rol─Ö g┼é├│wnego narz─Ödzia regulacji stosunk├│w spo┼éecznych, a w ÔÇ×spo┼éecze┼ästwach zmodernizowanychÔÇŁ, opartych na prawie, jego znaczenie jest zmarginalizowane. Niniejszy artyku┼é stanowi przyczynek do dyskusji nad adekwatno┼Ťci─ů om├│wionego podzia┼éu na przyk┼éadzie polskiego spo┼éecze┼ästwa. Z racji tego, ┼╝e istotn─ů cech─ů wskazanego rozr├│┼╝nienia jest przeciwstawianie prawa i honoru jako narz─Ödzi regulacji stosunk├│w spo┼éecznych, punktem wyj┼Ťcia analizy problemu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w polskim prawie wyst─Öpuje poj─Öcie ÔÇ×honoruÔÇŁ, a je┼╝eli tak, jak jest definiowane i w jakim kontek┼Ťcie si─Ö pojawia. Ze wzgl─Ödu na z┼éo┼╝ono┼Ť─ç tej problematyki, temat artyku┼éu zosta┼é ograniczony do konkretnego problemu ÔÇô analizy wybranych wyrok├│w polskich s─ůd├│w wraz z uzasadnieniami. Przeprowadzone badania pozwoli┼éy na wskazanie przepis├│w polskiego prawa, kt├│re odnosz─ů si─Ö (albo mog─ů si─Ö odnosi─ç) do honoru, a tak┼╝e na stwierdzenie, ┼╝e zar├│wno przez s─Ödzi├│w, jak i przez strony post─Öpowa┼ä s─ůdowych honor jest uznawany za chronion─ů prawnie, powszechnie akceptowan─ů warto┼Ť─ç

  To Punish or to Prevent? Legal Regulation of the Problem of ÔÇ×HonourÔÇŁ-Related Violence in Europe and the Middle East

  No full text
  Problem przemocy ÔÇ×honorowej" jest zjawiskiem przekraczaj─ůcym granice pa┼ästw, kultur i religii. Przemoc ta najcz─Ö┼Ťciej bywa ┼é─ůczona z krajami i regionami Bliskiego Wschodu - Jordani─ů, Libanem, Palestyn─ů, irackim Kurdystanem. W Europie oma- wiana kwestia pojawi┼éa si─Ö w debacie publicznej dopiero na pocz─ůtku XXI w. i zo- sta┼éa ograniczona do kontekstu migracyjnego. Efektem takiej kategoryzacji przemocy ÔÇ×honorowej" jest polityzacja zjawiska, przejawiaj─ůca si─Ö w silnym uzale┼╝nieniu dzia┼éa┼ä podejmowanych przez pa┼ästwo od takich czynnik├│w, jak linia polityczna rz─ůdz─ůcej partii czy nastroje spo┼éeczne. Celem niniejszego artyku┼éu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o to, w jaki spos├│b uregulowano prawnie problem prze- mocy ÔÇ×honorowej" w wybranych krajach i regionach: Libanie, Jordanii, irackim Kurdystanie, Wielkiej Brytanii, Holandii i w Niemczech. Umo┼╝liwi to identyfikacj─Ö sposob├│w walki z tym problemem i wskazanie, czy kontekst migracyjny wp┼éywa na zr├│┼╝nicowanie stosowanych rozwi─ůza┼ä. Przedmiotem analizy b─Ödzie regulacja prawna, a tak┼╝e orzecznictwo s─ůd├│w oraz dzia┼éalno┼Ť─ç r├│┼╝nych instytucji rz─ůdowych oraz pozarz─ůdowych nakierowanych na walk─Ö z tym problemem. Wyniki bada┼ä prowadz─ů do refleksji nad tym, czy prawo karne rzeczywi┼Ťcie jest najefektywniejszym instrumentem rozwi─ůzania omawianego problemu. Badana problematyka wpisuje si─Ö w szerszy kontekst zagadnienia wykorzystywania narz─Ödzi prawnych do osi─ůgania okre┼Ťlonych cel├│w polityk publicznych.The problem of ÔÇťhonourÔÇŁ-related (or ÔÇťhonourÔÇŁ-based) violence is a phenomenon that crosses the boundaries of countries, cultures, and religions. This kind of violence usually tends to be associated with various countries and regions of the Middle East ÔÇô Jordan, Lebanon, Palestine, Iraqi Kurdistan. In Europe, this issue appeared in public debates only at the beginning of the 21st century, limited to the context of migration. Such categorisation has resulted in the politicisation of ÔÇťhonourÔÇŁ-related violence, manifested in the strong dependence of actions taken by the state on such factors as the political line of the ruling party or public feeling. The aim of this article is to answer the question about the legal regulation of ÔÇťhonourÔÇŁ-related violence in selected countries of the Middle East and Europe: Lebanon, Jordan, Iraqi Kurdistan, the United Kingdom, the Netherlands, and Germany. This will make it possible to identify the means and methods of combating this problem and indicate whether the context of migration determines the solutions applied in practice. The subject of the analysis will be the legal regulation and the judicial decisions, as well as the activity of various public and non-governmental institutions that are involved in the prevention of this problem. The results of the analysis lead to a reflection on the question as to whether criminal law is really the most effective instrument of solving the problem in question. The matter at issue fits into a wider context of the question of use of law-based instruments in order to achieve certain aims of public policies

  Social network analysis, crime prevention and human rights

  Get PDF
  Use of Social Network Analysis (hereinafter as SNA) in crime prevention and law enforcement is widely discussed from either practical or theoretical point of view. Although its advantages are commonly acknowledged, incorporation of SNA into strategies of combating crime raises various controversies. The main aim of this paper is to present risks connected with application of SNA in practice, as a part of policing, from the point of view of the human rights system. The assumption is that all of legal responses to violence have to be in accordance with the human rights law requirements. As this subject matter is exceptionally complex, two main aspects of this issue have been chosen on the base of their significance - risk of infringement of the right to privacy and of politicization of the use of SNA, especially in the context of so-called "suspect communities." The possibility of indication of prompt solutions to presented matters has been discussed. As such, this paper is an introduction to presented subject area and provides a basis for further research

  Tax results of acts that can not be a subject of legally enforceable contract

  No full text
  Przedmiotem pracy magisterskiej jest problematyka podatkowych skutk├│w "czynno┼Ťci nie mog─ůcych by─ç przedmiotem prawnie skutecznej umowy". W ustawie o podatku od towar├│w i us┼éug oraz w ustawach o podatkach dochodowych (od os├│b prawnych, od os├│b fizycznych)ustawodawca podatkowy wprowadzi┼é regulacj─Ö, zgodnie z kt├│r─ů z zakresu opodatkowania wy┼é─ůczone s─ů "czynno┼Ťci nie mog─ůce by─ç przedmiotem prawnie skutecznej umowy". W ┼╝adnej z ustaw podatkowych nie wskazano definicji tego poj─Öcia. W doktrynie wykszta┼éci┼éy si─Ö trzy nurty pogl─ůd├│w - "w─ůski", "szeroki" i "po┼Ťredni". Celem pracy jest wskazanie w┼éa┼Ťciwej definicji poj─Öcia, a tak┼╝e udzielenie odpowiedzi na szereg pomocniczych pyta┼ä badawczych: czy znaczenie omawianego poj─Öcia jest to┼╝same na gruncie wszystkich omawianych ustaw? Jakie s─ů konsekwencje tego, ┼╝e w pozosta┼éych ustawach nie zawarto takiego wy┼é─ůczenia? Analiza tekstu akt├│w prawnych, literatury przedmiotu i orzecznictwa, zar├│wno polskiego, jak i Trybuna┼éu Sprawiedliwo┼Ťci, umo┼╝liwi┼éa udzielenie odpowiedzi na wszystkie zadane pytania badawcze. Ponadto z racji tego, ┼╝e do tej pory nie opublikowano monografii stanowi─ůcej ca┼éo┼Ťciowe opracowanie omawianej tematyki,praca s┼éu┼╝y uzupe┼énieniu tej luki.The subject of this master thesis is the issue of tax results of "acts that can not be a subject of legally enforceable contract". In the polish act of value-added tax, as well as in the acts of income taxes (corporate income tax, personal income tax) tax legislator introducted regulation, according to which "acts that can not be a subject of legally enforceable contract" are excluded from the scope of taxation. None of legal acts includes definition of this term. If so, three different approaches of doctrine views may be depicted: "narrow", "wide" and "in the middle". The aim of this master thesis is to point out the right definition, as well as to answer multiple research questions: is the meaning of this term equal in the sphere of all of legal acts? What are the consequences of the fact that none of other legal acts includes such exclusion? Analysis of text of legal acts, subjective literature and jurisdiction of polish courts and Court of Justice of EU, enabled answering to all of research questions. Moreover, it is important to highlight that so far any monography that would reffer fully to this subject was published, so the puropose of this thesis is to fulfill this gap
  corecore