4 research outputs found

  Psychological determinants of life balance

  Get PDF
  The problem of life balance in the elderly has been of interest of many scientists who have undertaken research in different environments and among large populations. As a result of these studies, key determinants of life balance, which mainly affect the positive or negative balance of life in the elderly, have been developedProblem bilansu 偶yciowego ludzi w podesz艂ym wieku interesowa艂 wielu naukowc贸w, kt贸rzy podejmowali badania w r贸偶nych 艣rodowiskach i na du偶ych liczebnie populacjach. W wyniku tych bada艅 opracowane zosta艂y najwa偶niejsze determinanty bilansu 偶yciowego, kt贸re w g艂贸wnej mierze wp艂ywaj膮 na dodatni b膮d藕 ujemny bilans 偶yciowy os贸b w starszym wiek

  Aspekt prawny przy zaka偶eniu gronkowcem z艂ocistym w plac贸wce medycznej = Legal aspect of the Staphylococcus aureus infection in a medical facility

  Get PDF
  Siminska Joanna, Specja艂 Martyna, Nowacki Micha艂, Rosenau Dominik, Porzych Piotr, G艂owacka Iwona, Beuth Wojciech. Aspekt prawny przy zaka偶eniu gronkowcem z艂ocistym w plac贸wce medycznej = Legal aspect of the Staphylococcus aureus infection in a medical facility. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(11):179-183. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.164984 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3979 聽 聽 聽 The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015). 755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7 漏 The Author (s) 2016; This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper. Received: 22.10.2016. Revised 30.10.2016. Accepted: 07.11.2016. 聽 聽 聽 Aspekt prawny przy zaka偶eniu gronkowcem z艂ocistym w plac贸wce medycznej Legal aspect of the Staphylococcus aureus infection in a medical facility 聽 Joanna Siminska1, Martyna Specja艂2, Micha艂 Nowacki2, Dominik Rosenau2, Piotr聽Porzych1, Iwona G艂owacka1, Wojciech Beuth3 聽 1 Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy 2 Kancelaria Radcy Prawnego Micha艂 Nowacki 3 Wojew贸dzki Szpital Specjalistyczny we W艂oc艂awku, Oddzia艂 Neurochirurgii 聽 Streszczenie 聽 Gronkowiec z艂ocisty (Staphylococcus aureus) w mikrobiologii definiowany jest jako najbardziej chorobotw贸rczy gatunek w艣r贸d gronkowc贸w. Gronkowiec z艂ocisty dzi臋ki zdolno艣ciom聽 du偶ej聽 wirulencji, nabywania oporno艣ci na antybiotyki, jak r贸wnie偶聽 艣rodki dezynfekcyjne i antyseptyczne sta艂 si臋聽 obecnie聽 g艂贸wnym czynnikiem etiologicznym zaka偶e艅 szpitalnych o ci臋偶kim przebiegu. Zagadnienie zaka偶e艅 szpitalnych, jest zagadnieniem do艣膰 kontrowersyjnym opiewaj膮cym na zbiegu dw贸ch praw. Prawa medycznego 聽i cywilnego. Jest to niezwykle wa偶ny termin, zar贸wno z punktu widzenia medycznego, prawnego jak i spo艂ecznego. 聽 S艂owa kluczowe: gronkowiec z艂ocisty, zaka偶enie szpitalne, aspekty prawne, prawo 聽 聽 聽 Summary 聽 The Staphylococcus aureus (Staphylococcus aureus) in microbiology is defined as the most pathogenic species among the staphylococci. Staphylococcus aureus with high capacity of virulence, to acquire resistance to antibiotics, as well as disinfectants and antiseptics became now the main etiological factor nosocomial infections severe. The issue of hospital infections, is quite a controversial issue costing a confluence of two rights. Medical law and civil law. This is an extremely important concept, both from the point of view of the medical, legal and social. 聽 Keywords: Staphylococcus aureus, nosocomial infection, legal aspects, righ
  corecore