60 research outputs found

  La Negació en els parlars pirinencs centrals. Sintaxi de la partícula emfàtica cap

  Get PDF
  L'objectiu d'aquest article √©s donar compte de l'expressi√≥ de la negaci√≥ emf√†tica en els parlars catalans del Pirineu Central (i espec√≠ficament en pallar√®s) a trav√©s de la part√≠cula cap. Duem a terme la nostra an√†lisi a trav√©s de dues aproximacions. D'una banda, aprofitant els materials de la dialectologia tradicional, analitzem l'etimologia de cap i presentem una delimitaci√≥ geoling√ľ√≠stica de l'√ļs de la part√≠cula dins l'√†rea transpirinenca. De l'altra, m√©s enll√† de l'√≤ptica tradicional, analitzem la part√≠cula cap des del punt de vista de la microvariaci√≥ sint√†ctica i dels processos de canvi sint√†ctic; i fem atenci√≥ als aspectes diacr√≤nics i sincr√≤nics en les lleng√ľes i dialectes rom√†nics transpirinencs. Des de l'√≤ptica de la diacronia hi descrivim el proc√©s de rean√†lisi gramatical de la marca nominal cap com a marca de polaritat emf√†tica baixa ¬óCicle de Jespersen (incipient)¬ó i com a marca de polaritat oracional (com a resultat d'un proc√©s de canvi sint√†ctic incert i en proc√©s). Des de l'aproximaci√≥ sincr√≤nica i te√≤rica, caracteritzem morfosint√†cticament la marca, en comentem les principals caracter√≠stiques distribucionals i sint√†ctiques, els trets formals, i afegim algunes consideracions breus sobre la sem√†ntica i els usos pragm√†tics de l'element estudiat.Negation in Central Pyrenean dialects. Syntax of the emphatic marker capThis paper explores the expression of emphatic negation in Catalan dialects, specifically in Central Pyrenean dialects (mainly in Pallarese) by means of the particle cap. The analysis is performed using two approaches. In the first approach, we take advantage of the traditional dialectology data to analyse the etymology of cap and present a geo-linguistic delimitation of the use of the particle in the dialects of the Trans-Pyrenean area.Deviating from the traditional approach, we also analyse the particle from the perspectives of micro-syntactic variation and syntactic change, with particular attention to diachronic and synchronic patterns within Pyrenean Romance languages and dialects. From the diachronic perspective, we describe the process of reanalysis of the particle from a nominal minimizer to a low emphatic polarity particle ¬óJespersen¬ís (incipient) Cycle¬ó and as a marker of sentential negation (as a result of an uncertain syntactic change underway). From a synchronic and theoretical standpoint, we present a morphosyntactic description of the element; comment on the main distributional patterns, syntactic properties and formal features; and add brief remarks on the semantic and pragmatic use of the element studied

  The History of Negation in the Languages of Europe and the Mediterranean. Volume 1: Case studies Ed. by David Willis, Christopher Lucas & Anne Breitbarth Oxford: Oxford University Press, 553 pages. ISBN 978-0-19-960253-7

  Get PDF
  This is a review of the book The History of Negation in the Languages of Europe and the Mediterranean, edited by David Willis (University of Cambridge), Christopher Lucas (SOAS, University of London) and Anne Breitbarth (Universiteit Gent). 2013. Oxford: Oxford University Press

  Lloren√ß Comajoan-Colom√© & Manuel P√©rez Saldanya, ¬ęLos tiempos verbales del espa√Īol. Descripci√≥n del sistema y de su adquisici√≥n en segundas lenguas¬Ľ, Barcelona, Ediciones Octaedro, 2018, 135 p.

  Get PDF
  Book review: Lloren√ß Comajoan-Colom√© & Manuel P√©rez Saldanya, Los tiempos verbales del espa√Īol. Descripci√≥n del sistema y de su adquisici√≥n en segundas lenguas, Barcelona, Ediciones Octaedro, 2018, 135 p., ISBN: 978-84-17219-81-9

  La posició dels clítics i de les marques de negació pressuposicional en els contextos de reestructuració

  Get PDF
  En aquest article presentem l?estudi de la variaci√≥ microsint√†ctica en els parlars catalans com a estrat√®gia per a una comprensi√≥ millor i m√©s aprofundida dels contextos de reestructuraci√≥ i de les depend√®ncies a llarga dist√†ncia. Proposem que la reestructuraci√≥ implica l?exist√®ncia d?una estructura biclausal amb un domini subordinat defectiu. Aportem proves a favor d?aquesta an√†lisi tot explorant les posicions dels cl√≠tics i de les marques de negaci√≥ pressuposicional en contextos de reestructuraci√≥ en les varietats del catal√†. D?una banda, les dades recollides demostren que, tot i que l?ascens del cl√≠tic i l?√ļs de les marques pressuposicionals al domini subordinat s√≥n fen√≤mens independents, es poden explicar per la transpar√®ncia del l√≠mit de la cl√†usula. D?altra banda, les dades dialectals evidencien que s?est√† produint un canvi sint√†ctic en la naturalesa d?alguns verbs com a verbs de reestructuraci√≥. A m√©s, corroboren la validesa de la legitimaci√≥ a llarga dist√†ncia de les marques pressuposicionals com a efecte de transpar√®ncia en contextos de reestructuraci√≥. Aquest fet es confirma a trav√©s de la comparaci√≥ i contrast de les aparicions d?aquests mateixos elements en contextos de subjuntiu

  Les nocions de temps i aspecte en els llibres de secundària : anàlisi i propostes

  Get PDF
  In this paper we analyse the approach to the categories of tense and aspect in the textbooks used to teach Catalan language and literature in Secondary School. Specifically, we review the definition, the sequencing and the teaching-learning approach proposed to study these notions. Besides, in light of the review of these aspects, we make some critical observations and we put forward some proposals to treat tense and aspect as universal functional categories. The approach seeks a significant reflection about the meaning of these terms and the use of the different forms of the verbal paradigm according to the discourse.En aquest article analitzem l'aproximaci√≥ a les categories de temps i d'aspecte als llibres de text de Llengua catalana i literatura per a l'educaci√≥ secund√†ria obligat√≤ria. Concretament, revisem com se'n plantegen la definici√≥, la seq√ľenciaci√≥ i l'enfocament de l'ensenyament-aprenentatge. Aix√≠ mateix, la revisi√≥ d'aquests aspectes s'acompanya d'una s√®rie d'observacions cr√≠tiques i propostes de millora que permeten tractar el temps i l'aspecte com a categories funcionals universals, a trav√©s de la reflexi√≥ significativa sobre el significat d'aquests termes i l'√ļs de les diferents formes del paradigma verbal des de l'√≤ptica del discurs.En este art√≠culo analizamos la aproximaci√≥n a las categor√≠as de tiempo y aspecto en los libros de texto de Lengua catalana y literatura para la educaci√≥n secundaria obligatoria. Concretamente, revisamos c√≥mo se plantean la definici√≥n, la secuenciaci√≥n y el enfoque del ense√Īamiento-aprendizaje de estas nociones. Asimismo, la revisi√≥n de estos aspectos se acompa√Īa de una serie de observaciones cr√≠ticas y propuestas de mejora que permiten tratar el tiempo y el aspecto como categor√≠as funcionales, a trav√©s de la reflexi√≥n significativa sobre el significado de estos t√©rminos y el uso de las diferentes formas del paradigma verbal desde la perspectiva del discurso.Dans cet article, nous analysons l'approximation des cat√©gories de temps et d'aspect dans les manuels de langue et de litt√©rature catalanes destin√©s √† l'enseignement secondaire obligatoire. Plus pr√©cis√©ment, nous passons en revue comment la d√©finition, le s√©quen√ßage et l'approche √† l'enseignement-apprentissage de ces notions sont propos√©s dans ces manuels. La revue de ces aspects s'accompagne aussi d'une s√©rie d'observations critiques, et de propositions d'am√©lioration qui permettraient de traiter le temps et l'aspect comme des cat√©gories fonctionnelles, √† travers une r√©flexion sur le sens de ces termes et l'utilisation des diff√©rentes formes du paradigme verbal du point de vue du discours

  Escriure Biologia a la Universitat

  Get PDF
  Podeu consultar la versió anglesa al recurs relacionat.Guia que ajuda els destinataris (professorat i alumnat) a comunicar-se, sobretot per escrit, en la seva disciplina acadèmica; biologia en aquest cas

  La negació en pallarès : sintaxi de l'adverbi cap

  Get PDF
  L'objectiu d'aquest treball √©s donar compte d'un fenomen de microvariaci√≥ sint√†ctica pel que fa a l'expressi√≥ de la negaci√≥ emf√†tica en el dialecte pallar√®s. L'objectiu general de la recerca √©s caracteritzar morfosint√†cticament la part√≠cula de negaci√≥ pallaresa cap. Aix√≠ se n'intenta determinar l'origen i l'evoluci√≥ i, addicionalment, s'observen les restriccions sem√†ntiques i pragm√†tiques del seu √ļs, aix√≠ com tamb√© es comparen les dades obtingudes amb el comportament de part√≠cules de la mateixa naturalesa d'altres parlars catalans i d'altres lleng√ľes rom√†nique

  The future of dialects: Selected papers from Methods in Dialectology XV

  Get PDF
  Traditional dialects have been encroached upon by the increasing mobility of their speakers and by the onslaught of national languages in education and mass media. Typically, older dialects are ‚Äúleveling‚ÄĚ to become more like national languages. This is regrettable when the last articulate traces of a culture are lost, but it also promotes a complex dynamics of interaction as speakers shift from dialect to standard and to intermediate compromises between the two in their forms of speech. Varieties of speech thus live on in modern communities, where they still function to mark provenance, but increasingly cultural and social provenance as opposed to pure geography. They arise at times from the need to function throughout the different groups in society, but they also may have roots in immigrants‚Äô speech, and just as certainly from the ineluctable dynamics of groups wishing to express their identity to themselves and to the world. The future of dialects is a selection of the papers presented at Methods in Dialectology XV, held in Groningen, the Netherlands, 11-15 August 2014. While the focus is on methodology, the volume also includes specialized studies on varieties of Catalan, Breton, Croatian, (Belgian) Dutch, English (in the US, the UK and in Japan), German (including Swiss German), Italian (including Tyrolean Italian), Japanese, and Spanish as well as on heritage languages in Canada

  The future of dialects: Selected papers from Methods in Dialectology XV

  Get PDF
  Traditional dialects have been encroached upon by the increasing mobility of their speakers and by the onslaught of national languages in education and mass media. Typically, older dialects are ‚Äúleveling‚ÄĚ to become more like national languages. This is regrettable when the last articulate traces of a culture are lost, but it also promotes a complex dynamics of interaction as speakers shift from dialect to standard and to intermediate compromises between the two in their forms of speech. Varieties of speech thus live on in modern communities, where they still function to mark provenance, but increasingly cultural and social provenance as opposed to pure geography. They arise at times from the need to function throughout the different groups in society, but they also may have roots in immigrants‚Äô speech, and just as certainly from the ineluctable dynamics of groups wishing to express their identity to themselves and to the world. The future of dialects is a selection of the papers presented at Methods in Dialectology XV, held in Groningen, the Netherlands, 11-15 August 2014. While the focus is on methodology, the volume also includes specialized studies on varieties of Catalan, Breton, Croatian, (Belgian) Dutch, English (in the US, the UK and in Japan), German (including Swiss German), Italian (including Tyrolean Italian), Japanese, and Spanish as well as on heritage languages in Canada
  • ‚Ķ
  corecore