3 research outputs found

  The efficiency of the implementation of the social welfare authority supervision of the selected cases of minors in the roma communities in the Dolenjska region

  Full text link
  Magistrsko delo govori o ┼żivljenju Romov v Sloveniji, s poudarkom na Dolenjskem. Opisuje njihov dru┼żbeni polo┼żaj, dejavnike odra┼í─Źanja, govori o pred┼íolskem in ┼íolskem obdobju, nana┼ía pa se ┼íe na njihov prosti ─Źas ter opisuje travmo in posledice, ki jih prina┼ía ┼żivljenje v romski skupnosti. Glavna nit dela je u─Źinkovitost izvajanja ukrepa nadzorstva organa socialnega varstva (v nadaljevanju NOSV) pri izbranih mladoletnikih. Rezultate empiri─Źnega dela naloge sem pridobila z zapisom etnografskega dnevnika, kjer sem zapisovala in opisovala vsakokratne izku┼ínje in do┼żivetja z mladoletnimi in njihovimi dru┼żinami. Podatke sem zbirala na podlagi opazovanja z udele┼żbo, spisovne dokumentacije Centra za socialno delo Dolenjske in Bele krajine, Enota Novo mesto (v nadaljevanju CSD DBK, Enota NM), in preko enoletnega dela z mladoletnimi tekom izvajanja NOSV. Tako sem naredila ┼ítudijo primerov fantov in deklet, ki so sodelovali v moji analizi. Pri tem sem se poslu┼żevala narativnih pristopov socialnega dela in ┼ítudije primerov in na ta na─Źin zapisovala zgodbe s prve stopnje, ki odpirajo mnogo novih tem. Tu sem upo┼ítevala socialno politiko in osebno pripoved ljudi. Analizirala sem osem mladoletnih oseb, od tega pet fantov in tri dekleta. Na koncu sem podatke razvrstila v pet sklopov in jih med seboj primerjala v poskusni teoriji.This master\u27s thesis describes the life of Roma people in Slovenia, especially in the Dolenjska region. It describes their social situation, the growing-up factor, their pre-school and school period, their free time and the trauma and consequences that life in a Roma community brings. Its main theme is the effectiveness of the implementation of measures of supervision by social welfare authorities (NOSV) of the selected minors. I obtained the results of the empirical part of the thesis by writing an ethnographic diary where I wrote down and described each experience I had had with the minors and their families. I collected the data with participatory observations, the written documentation of the \u27Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Novo mesto (CSD DBK, Enota NM)ÔÇÖ and after one year of working with minors during the implementation of the NOSV. I eventually carried out a study of the cases of boys and girls who participated in my analysis. In the process I used narrative approaches of social work and case studies, thus writing first-level stories that opened up many new topics. Herein I considered the social policy and the personal view of the story. I analyzed eight minors, five boys and three girls. Finally, I sorted the data into six groups and compared them in the experimental theory

  Terminological dictionary of tax terminology

  No full text
  The Tax Terminology Dictionary is the first Slovenian terminology dictionary with definitions from the field of taxes and contains 972 entries with 993 English and 942 Croatian equivalents. The terms are explained with terminological definitions that represent the conceptual system of the Slovenian tax system. The dictionary was created on the basis of a conceptual approach involving the interdisciplinary participation of field experts and terminologists. In particular, it is aimed at professionals dealing with taxation, protection of taxpayers' rights, or public finance, as well as professionals dealing with tax-related systems such as social work. The dictionary is distributed in XML using the TBX (TermBase eXchange) standard for representing and exchanging information from termbases
  corecore