11 research outputs found

  Suggestions for takt production subcontract clauses ‚Äď a conceptual study

  Get PDF
  Purpose: This study aims to provide a foundation for the development of subcontracts that suit takt production in construction. Design/methodology/approach: This is a non-empiric conceptual study, which integrates takt production and general construction literature into new proposals for subcontract clauses suitable for takt production in construction. This study uses literature reviews, from which proposals regarding takt production viable subcontract clauses are conducted via logical reasoning. Findings: A total of 13 proposals for takt production applicable subcontracts are provided in this study. The proposals emphasize detailed and collaborative planning, suitable payment methods and flexibility for takt plan modification. Originality/value: Previous takt literature has not properly addressed the development of subcontracts for takt production, despite regular attempts to use subcontracting in takt production. This study aims to aid main contractors to create fair and suitable subcontracts, so that adhering to takt schedules could be more viable in practice. This study also acts as a foundation for further empirical studies regarding the subject.publishedVersionPeer reviewe

  RAKAS-tutkimushankkeen loppuraportti

  Get PDF
  Rakennusalan ty√∂ntekij√∂iden substanssiosaaminen on perinteisesti ymm√§rretty t√§rke√§ksi osaksi rakennusty√∂maiden sujuvaa toteutumista. Substanssiosaaminen yksin ei kuitenkaan riit√§ rakennusalalla, jossa olennaista on ihmisten v√§linen vuorovaikutus ja moninaisten tilanteiden hallinta. Usealla muulla toimialalla on tiedostettu, ett√§ ns. yleisten ty√∂el√§m√§taitojen, tai metataitojen, osaamisella on merkitt√§v√§ vaikutus ty√∂yhteis√∂n toimivuuteen ja ty√∂n tuloksellisuuteen. T√§ss√§ tutkimuksessa tarkasteltiin metataitoja rakennusalan kontekstissa sek√§ kartoitettiin rakennusty√∂maiden metataitoihin liittyv√§n osaamisen nykytilaa ty√∂maahaastattelujen ja kyselyjen avulla. Haastattelujen ja kyselyjen vastaajina olivat erikseen ty√∂njohtajat ja rakennusty√∂ntekij√§t. Aluksi tutkimuksessa muodostettiin listaus rakennusty√∂n kannalta t√§rkeiksi oletetuista metataidoista kirjallisuuden avulla. Vastaajat kokivat listattujen metataitojen olevan t√§rkeit√§ sek√§ haastatteluissa ett√§ kyselyiss√§. Lis√§ksi valtaosassa taidoista koettiin olevan osaamisen puutteita. Kyselyist√§ selvisi my√∂s, ett√§ alalla t√∂iss√§ olevat toivovat, ett√§ metataitojen opettamiseen kiinnitett√§isiin enemm√§n huomiota rakennusalan opetuksessa. Tutkimuksen toisessa osassa perehdyttiin metataitojen pedagogiikkaan kirjallisuuskatsauksen avulla, ja pilotoitiin metataitojen opettamiseen huomiota kiinnitt√§v√§ ‚ÄĚkonsulttimaista projektity√∂skentely√§‚ÄĚ k√§ytt√§v√§ opintojakso Tampereen yliopiston rakennusalan opetuksessa. Opintojakson suorittaneet opiskelijat kokivat, ett√§ heill√§ on viel√§ osaamisen puutteita metataitoihin liittyen, ja ett√§ pilottiopintojakson kaltainen menettely edesauttoi tiettyjen metataitojen oppimista. T√§h√§n liittyen t√§rke√§n√§ viestin√§ kirjallisuudesta kuitenkin nostettiin esiin metataitojen opettamisen n√§k√∂kulma koko tutkinnon aikana, eik√§ vain yksitt√§isell√§ opintojaksolla. Metataitojen osaamisessa on siis puutteita, siihen toivotaan enemm√§n panostusta, ja ratkaisuksi t√§h√§n ehdotetaan metataitojen oppimisen huomioimista tutkintotasolla. Tutkinnon alussa opiskelijat olisi hyv√§ perehdytt√§√§ metataitoihin k√§sitteen√§, niiden osaamisen tasoon ja mahdollisuuksiin oppia metataitoja. Tutkinnon edetess√§ opiskelijoita tulisi altistaa metataitojen oppimiselle erilaisin pedagogisin menettelyin, mm. yritysyhteisty√∂t√§ hy√∂dynt√§vien projektit√∂iden avulla

  Principles and Applications of Continuous Flow in Construction Projects

  No full text
  Virtauttamisella tarkoitetaan Leanin mukaista Continuous flow ‚Äďperiaatetta, jonka mukaan tuotannon tulisi keskitty√§ maksimoimaan asiakkaalle tuotettu arvo ja minimoida arvoa tuottamaton toiminta eli hukka. Rakennusalalla virtauttamista voidaan hy√∂dynt√§√§ niin suunnittelussa, talonrakentamisessa kuin infrassakin. T√§m√§n tutkimuksen tavoitteina oli selvitt√§√§, millaisista tekij√∂ist√§ rakennushankkeen virtauttaminen koostuu ja miten n√§m√§ tekij√∂ist√§ n√§kyv√§t suomalaisissa rakennushankkeissa. Tutkimusote oli kvalitatiivinen ja tutkimusmenetelmiksi valikoitui kirjallisuusselvitys sek√§ teemahaastattelut. Tutkimuksessa havaittiin, ett√§ teoriassa esiintyvi√§ tekij√∂it√§ on kokeiltu p√§√§asiassa pilottiluontoisesti suomalaisissa rakennushankkeissa. Suunnittelun virtauttamisen koetaan perustuvan tarkempaan suunnitteluprosessin aikatauluttamiseen ja resursointiin suunnittelijakohtaisesti. Big Roomeista on koettu olevan apua isompien yritysten suunnitteluty√∂n yhteensovittamisessa ja tiedonjaossa. Tiedon tulee kulkeutua rivisuunnittelijalle asti, jotta turhaa ty√∂t√§, eli hukkaa saataisiin v√§hennetty√§. Tuotannon n√§k√∂kulmasta Last Planner on muista virtauttamisen ty√∂kaluista poiketen jo melko yleinen ty√∂kalu soveltuvissa projekteissa. Ehk√§p√§ selkein tuotannon virtauttamisen menetelm√§ on tahtiaikatuotanto, jota on kokeiltu vaihtelevin tuloksin. Logistiikan virtauttamisessa koetaan olevan potentiaalia, mutta k√§yt√§nn√∂n sovelluksia ei juurikaan esiintynyt haastatteluissa. Virtauttamisen onnistumisen koetaan vaativan entist√§ toimivampaa yhteisty√∂t√§ ja kokonaisuuden osaamista. Virtauttamisen tulisi olla kokonaisuuden optimointia, kun taas yhteisty√∂n puute ja useista kahdenkeskisist√§ sopimuksista johtuvasta pirstoutumisesta voi seurata haitallista osaoptimointia. Suunnittelussa yhteisty√∂n puute n√§kyy esimerkiksi tietojen puutteellisuutena, aikataulujen ep√§realistisuutena, kahteen kertaan suunnitteluna, sek√§ suunnittelun j√§ykkyyten√§. Tuotannossa haasteina taas ovat esimerkiksi aliurakoinnin joustamattomuus sek√§ varhaiset hankinnat. Lis√§ksi ep√§varmuuden hallinta ja suunnitelmien toteutettavuus ovat kriittisi√§ haasteita

  Takt Planning in Apartment Building Renovation Projects

  No full text
  Takt production has been of great interest in construction during the last few years. In this research, a case study was carried out to demonstrate how the scheduling of an apartment building renovation project that utilizes takt production can be done. Furthermore, the study defines what clarifications should be made into the existing takt production models in the context of apartment building renovation projects, and it also explains why. Based on the study, adhering to a uniform production rate is challenging in apartment renovation projects. Therefore, a total of five clarifications to existing takt production methods are suggested. (1) Production with short takt requires a highly detailed definition of tasks in order to avoid ambiguousness. (2) Some tasks carried out in takt areas may have to be excluded from takt production. (3) The sensitivity of a created takt schedule should be evaluated, and buffers should be added accordingly. (4) Emphasis must be put on coordinating takted and non-takted tasks. (5) Takt plan modification during production requires effective procedures, since there is little time to react

  Principles and Applications of Continuous Flow in Construction Projects

  No full text
  Virtauttamisella tarkoitetaan Leanin mukaista Continuous flow ‚Äďperiaatetta, jonka mukaan tuotannon tulisi keskitty√§ maksimoimaan asiakkaalle tuotettu arvo ja minimoida arvoa tuottamaton toiminta eli hukka. Rakennusalalla virtauttamista voidaan hy√∂dynt√§√§ niin suunnittelussa, talonrakentamisessa kuin infrassakin. T√§m√§n tutkimuksen tavoitteina oli selvitt√§√§, millaisista tekij√∂ist√§ rakennushankkeen virtauttaminen koostuu ja miten n√§m√§ tekij√∂ist√§ n√§kyv√§t suomalaisissa rakennushankkeissa. Tutkimusote oli kvalitatiivinen ja tutkimusmenetelmiksi valikoitui kirjallisuusselvitys sek√§ teemahaastattelut. Tutkimuksessa havaittiin, ett√§ teoriassa esiintyvi√§ tekij√∂it√§ on kokeiltu p√§√§asiassa pilottiluontoisesti suomalaisissa rakennushankkeissa. Suunnittelun virtauttamisen koetaan perustuvan tarkempaan suunnitteluprosessin aikatauluttamiseen ja resursointiin suunnittelijakohtaisesti. Big Roomeista on koettu olevan apua isompien yritysten suunnitteluty√∂n yhteensovittamisessa ja tiedonjaossa. Tiedon tulee kulkeutua rivisuunnittelijalle asti, jotta turhaa ty√∂t√§, eli hukkaa saataisiin v√§hennetty√§. Tuotannon n√§k√∂kulmasta Last Planner on muista virtauttamisen ty√∂kaluista poiketen jo melko yleinen ty√∂kalu soveltuvissa projekteissa. Ehk√§p√§ selkein tuotannon virtauttamisen menetelm√§ on tahtiaikatuotanto, jota on kokeiltu vaihtelevin tuloksin. Logistiikan virtauttamisessa koetaan olevan potentiaalia, mutta k√§yt√§nn√∂n sovelluksia ei juurikaan esiintynyt haastatteluissa. Virtauttamisen onnistumisen koetaan vaativan entist√§ toimivampaa yhteisty√∂t√§ ja kokonaisuuden osaamista. Virtauttamisen tulisi olla kokonaisuuden optimointia, kun taas yhteisty√∂n puute ja useista kahdenkeskisist√§ sopimuksista johtuvasta pirstoutumisesta voi seurata haitallista osaoptimointia. Suunnittelussa yhteisty√∂n puute n√§kyy esimerkiksi tietojen puutteellisuutena, aikataulujen ep√§realistisuutena, kahteen kertaan suunnitteluna, sek√§ suunnittelun j√§ykkyyten√§. Tuotannossa haasteina taas ovat esimerkiksi aliurakoinnin joustamattomuus sek√§ varhaiset hankinnat. Lis√§ksi ep√§varmuuden hallinta ja suunnitelmien toteutettavuus ovat kriittisi√§ haasteita

  Takt planning in apartment building renovation projects

  Get PDF
  Takt production has been of great interest in construction during the last few years. In this research, a case study was carried out to demonstrate how the scheduling of an apartment building renovation project that utilizes takt production can be done. Furthermore, the study defines what clarifications should be made into the existing takt production models in the context of apartment building renovation projects, and it also explains why. Based on the study, adhering to a uniform production rate is challenging in apartment renovation projects. Therefore, a total of five clarifications to existing takt production methods are suggested. (1) Production with short takt requires a highly detailed definition of tasks in order to avoid ambiguousness. (2) Some tasks carried out in takt areas may have to be excluded from takt production. (3) The sensitivity of a created takt schedule should be evaluated, and buffers should be added accordingly. (4) Emphasis must be put on coordinating takted and non-takted tasks. (5) Takt plan modification during production requires effective procedures, since there is little time to react.publishedVersionPeer reviewe

  Takt production monitoring and control in apartment renovation projects

  Get PDF
  Construction production is steered with the help of monitoring task progressions and comparing them to the schedule. Construction monitoring is often imprecise. Especially in takt pro-duction, more detailed and systematic monitoring methods should be pursued. In takt production, production must be monitored frequently to make sure that the production follows the takt sched-ule. However, takt production monitoring methods have not been discussed in literature. In this study, a digital monitoring solution for takt production is developed and tested in a case apartment renovation project in Finland. At first, the production monitoring in the case project was done in paper format. This monitoring form was then developed into a digital monitoring application. The progression of production tasks was entered into the application manually. These entries were then automatically compared with a digital takt schedule. As a result, production status can be analyzed automatically and provide diverse information for the construction foremen. This information can be automatically visualized and used as a detailed status report for site meetings. Gathered information can also be revisited afterwards for development or reclamation purposes, for example.publishedVersionPeer reviewe
  corecore