21 research outputs found

  Message Journal, Issue 5: COVID-19 SPECIAL ISSUE Capturing visual insights, thoughts and reflections on 2020/21 and beyond...

  Get PDF
  If there is a theme running through the Message Covid-19 special issue, it is one of caring. Of our own and others‚Äô resilience and wellbeing, of friendship and community, of students, practitioners and their futures, of social justice, equality and of doing the right thing. The veins of designing with care run through the edition, wide and deep. It captures, not designers as heroes, but those with humble views, exposing the need to understand a diversity of perspectives when trying to comprehend the complexity that Covid-19 continues to generate. As graphic designers, illustrators and visual communicators, contributors have created, documented, written, visualised, reflected, shared, connected and co-created, designed for good causes and re-defined what it is to be a student, an academic and a designer during the pandemic. This poignant period in time has driven us, through isolation, towards new rules of living, and new ways of working; to see and map the world in a different light. A light that is uncertain, disjointed, and constantly being redefined. This Message issue captures responses from the graphic communication design community in their raw state, to allow contributors to communicate their experiences through both their written and visual voice. Thus, the reader can discern as much from the words as the design and visualisations. Through this issue a substantial number of contributions have focused on personal reflection, isolation, fear, anxiety and wellbeing, as well as reaching out to community, making connections and collaborating. This was not surprising in a world in which connection with others has often been remote, and where ‚Äėnormal‚Äô social structures of support and care have been broken down. We also gain insight into those who are using graphic communication design to inspire and capture new ways of teaching and learning, developing themselves as designers, educators, and activists, responding to social justice and to do good; gaining greater insight into society, government actions and conspiracy. Introduction: Victoria Squire - Coping with Covid: Community, connection and collaboration: James Alexander & Carole Evans, Meg Davies, Matthew Frame, Chae Ho Lee, Alma Hoffmann, Holly K. Kaufman-Hill, Joshua Korenblat, Warren Lehrer, Christine Lhowe, Sara Nesteruk, Cat Normoyle & Jessica Teague, Kyuha Shim. - Coping with Covid: Isolation, wellbeing and hope: Sadia Abdisalam, Tom Ayling, Jessica Barness, Megan Culliford, Stephanie Cunningham, Sofija Gvozdeva, Hedzlynn Kamaruzzaman, Merle Karp, Erica V. P. Lewis, Kelly Salchow Macarthur, Steven McCarthy, Shelly Mayers, Elizabeth Shefrin, Angelica Sibrian, David Smart, Ane Thon Knutsen, Isobel Thomas, Darryl Westley. - Coping with Covid: Pedagogy, teaching and learning: Bernard J Canniffe, Subir Dey, Aaron Ganci, Elizabeth Herrmann, John Kilburn, Paul Nini, Emily Osborne, Gianni Sinni & Irene Sgarro, Dave Wood, Helena Gregory, Colin Raeburn & Jackie Malcolm. - Coping with Covid: Social justice, activism and doing good: Class Action Collective, Xinyi Li, Matt Soar, Junie Tang, Lisa Winstanley. - Coping with Covid: Society, control and conspiracy: Diana B√ģrhalńÉ, Maria Bor»õoi, Patti Capaldi, T√Ęnia A. Cardoso, Peter Gibbons, Bianca Milea, Rebecca Tegtmeyer, Danne Wo

  Visual identity raffle ‚Äď Using methods in designing a visual identity

  No full text
  Tässä kandidaatin opinnäytetyössä tutkitaan menetelmällisten ideointi- ja suunnittelutyökalujen soveltuvuutta osaksi strategista suunnitteluprosessia. Tutkimuksen kehyksenä toimii visuaalisen ilmeen laatiminen Akateemiset Muusikot -yritykselle. Tämän työn tavoitteena on tutustua erilaisiin menetelmällisiin suunnittelutyökaluihin ja selvittää, miten niitä voi soveltaa organisaation visuaalisen ilmeen kehittämiseen. Lisäksi tavoitteena on arvioida, voiko sattumaa hyödyntäviä menetelmiä yhdistää strategiseen suunnitteluun, sekä kehittää ja reflektoida omaa luovaa prosessia. Työtä taustoitetaan määrittelemällä visuaalisen ilmeen suunnittelun osaksi brändäystä Alina Wheelerin (2018) mukaan, tutustumalla yleisesti menetelmälliseen työskentelyyn, sekä tutustumalla valikoimaan erilaisia menetelmällisiä ideointi- ja suunnittelutyökaluja. Taustoitan työtäni avaamalla visuaalisen ilmeen suunnitteluprosessia sekä menetelmällisyyttä ja valittuja menetelmällisiä työkaluja. Lisäksi esittelen menetelmällisesti toteutettuja suunnittelutöitä. Produktiossa muotoilen luovan työskentelyprosessin yhdistämällä visuaalisen ilmeen suunnittelun prosessia sekä menetelmällisiä työkaluja. Menetelmällisten työkalujen ytimessä ovat ennalta määritellyt säännöt, joiden kautta työ etenee ja jonka myötä osa luovan työskentelyn kontrollista ulkoistetaan menetelmälle. Testaan uutta suunnitteluprosessia Akateemiset Muusikot -yritykselle visuaalisen ilmeen laatimiseen. Taustatutkimuksesta selvisi, että menetelmällisiä työkaluja on olemassa monia erilaisia ja että menetelmän valitsemisessa on tärkeää hahmottaa, mihin seuraavista tarkoituksista sen tulisi vastata: analysointi, inspiraatio tai totutun toimintamallin murtaminen. Tärkeimmiksi työkaluiksi muodostuivat vapaa assosiaatio, sattumaoperaatiot sekä analyyttissystemaattiset menetelmät. Produktion työskentelyssä havaittiin, että menetelmälliset työkalut voivat hyvin sopia osaksi strategista visuaalisen ilmeen suunnitteluprosessia, kun ne valitaan ja määritellään oikein. Jotta menetelmällisen ilmeen suunnittelussa onnistutaan, on tärkeää määritellä suunnittelun tavoitteet huolellisesti, kiinnittää huomiota valittujen menetelmien ja niiden ehtojen tarkoituksenmukaisuuteen sekä panostaa keskeneräisenkin ilmeen jatkuvaan ja tarmokkaaseen testaukseen

  Tuotekorteista tehoa viestintään : Palvelutuotteen kuvaaminen asiantuntijayrityksessä

  Get PDF
  T√§m√§ viestinn√§n opinn√§ytety√∂ on Juuriharja Consulting Group Oy:lle laadittu kehitt√§misteht√§v√§ vuosien 2015 ja 2016 aikana. Juuriharja Consulting Group Oy on eettisen johtamisen ja vastuullisten toimintatapojen kehitt√§miseen erikoistunut valmennusyritys. Opinn√§ytety√∂ on toimintamallinen ja sen produktina on laadittu tuotekortit yhdeks√§st√§ palvelutuotteesta. Juuriharjan tuotteet ovat esimies- ja johtoryhm√§valmennuksia, henkil√∂st√∂ty√∂pajoja ja coachingia. Tuotekortit ovat opiskelijan suunnitteleman taittomallin mukaisesti laadittuja dokumentteja, joissa valmennukset esitet√§√§n prosessikaavioina. Tuotteilla on omat tunnusv√§rins√§ ja tuotekorttien ulkoasu on istutettu kohdeorganisaation visuaaliseen ilmeeseen. Opinn√§ytety√∂n teoriaosuus on jaettu viiteen osaan: eettinen johtaminen, tuotteen ja palvelutuotteen ominaisuudet, tuotekehitys ja tuotteistaminen, br√§ndi ja visuaalinen identiteetti sek√§ tuotekuvaukset ja ‚Äďesitteet. Tuotekorttien kehitysty√∂n taustalla on tuotekehityksen, asiantuntijapalveluiden tuotteistamisen, br√§ndin ja visuaalisen identiteetin sek√§ sommittelun perusteiden ymm√§rrys. Tuotekorteilla on keskeinen rooli yrityksen viestinn√§ss√§: ne kertovat yrityksen toiminnasta, visuaalisesta ilmeest√§ ja br√§ndist√§. Tuotekorteista on hy√∂ty√§ henkil√∂st√∂n perehdytt√§misess√§, valmennusten myynniss√§ ja suunnittelussa sek√§ tuotetarjooman hallinnassa. Asiantuntijapalveluiden haasteena on niiden aineeton luonne ja ostajalle syntyv√§ riskin tunne. Tuotekortit auttavat konkretisoimaan valmennuksen sis√§ll√∂n ja helpottavat ostop√§√§t√∂st√§. Visuaalisella ilmeell√§√§n ne vahvistavat yrityksen br√§ndi√§ ja auttavat erottumaan kilpailijoista. Ty√∂n produktina syntyneet tuotekortit on toimitettu salattuna liitteen√§

  Tumour cell conditioned medium reveals greater M2 skewing of macrophages in the absence of properdin.

  Full text link
  INTRODUCTION: The tumour microenvironment is shaped by the interaction of immune, non immune, and tumour cells present in close proximity. Tumour cells direct the development of a locally immune suppressed state, affecting the activity of anti tumour T cells and preparing the escape phase of tumour development. Macrophages in the tumour typically develop into so-called tumour associated macrophages with a distinct profile of activities which lead to a reduction in inflammation and antigen presentation. The direct impact of tumour cell conditioned medium on the activity profile of macrophages in dependence of their complement component expression has not yet been investigated. METHODS: In our in vitro study, macrophages differentiated from bone marrows of properdin deficient and wildtype mice were stimulated with conditioned medium of a syngeneic tumour cell line, B16F10, a mouse melanoma subline. RESULTS: In comparison with macrophages from wildtype mice, those from congenic properdin deficient mice showed skewing towards M2 profile, encompassing mRNA expression for genes involved in arginine metabolism, production of type 2 cytokines, and relatively lower surface expression of molecules needed for antigen presentation. CONCLUSIONS: These data suggest that properdin insufficiency promotes a tumour environment that helps the tumour evade the immune response
  corecore