10 research outputs found

  The features of liver lesions in children at the time of diagnosis of inflammatory bowel disease. Observations from one medical center

  Get PDF
  Wst─Öp: W przebiegu nieswoistych zapale┼ä jelit stosunkowo cz─Östo procesem chorobowym obj─Öte s─ů inne narz─ůdy, w tym w─ůtroba.Cel pracy: Ocena cz─Östo┼Ťci wyst─Öpowania biochemicznych cech uszkodzenia w─ůtroby w momencie rozpoznania nieswoistego zapalenia jelit (NZJ) u dzieci.Materia┼é i metody: Analiz─ů obj─Öto 49 dzieci z NZJ w wieku 2ÔÇô18 lat. U wszystkich chorych przeprowadzono badanie kliniczne oraz diagnostyk─Ö laboratoryjn─ů [mi─Ödzy innymi aktywno┼Ť─ç aminotransferazy alaninowej (ALT) i asparaginowej (AST), gammaglutamylotranspeptydazy (GGTP) i st─Ö┼╝enie bilirubiny w surowicy krwi]. Rozpoznanie choroby podstawowej ustalono na podstawie badania endoskopowego przewodu pokarmowego oraz oceny histopatologicznej wycink├│w b┼éony ┼Ťluzowej jelita. Jako podstawowe kryterium uszkodzenia w─ůtroby przyj─Öto warto┼Ťci aktywno┼Ťci ALT powy┼╝ej 45 j./l.Wyniki: Podwy┼╝szon─ů aktywno┼Ť─ç ALT stwierdzono u 16 badanych dzieci (32%) z nieswoistymi zapaleniami jelit. Aktywno┼Ť─ç ALT mie┼Ťci┼éa si─Ö w granicach 45ÔÇô157 j./l; ┼Ťrednio 75,8 ┬▒ 40 j./l.Wnioski: U pacjent├│w pediatrycznych z nieswoistymi zapaleniami jelit stosunkowo cz─Östo, ju┼╝ w momencie rozpoznania, obserwuje si─Ö cechy uszkodzenia w─ůtroby. U wszystkich chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit nale┼╝y monitorowa─ç parametry funkcji w─ůtroby w celu wczesnego rozpoznania wsp├│┼éistniej─ůcych powik┼éa┼ä hepatologicznych. Obserwacje poczynione w niniejszym badaniu maj─ů jedynie charakter wst─Öpny i zobowi─ůzuj─ů do pog┼é─Öbienia diagnostyki ÔÇ×hepatologicznejÔÇŁ w celu ustalenia szczeg├│┼éowego rozpoznania i wdro┼╝enia w┼éa┼Ťciwego leczenia. Konieczne s─ů dalsze badania obejmuj─ůce liczniejsze grupy dzieci chorych na nieswoiste zapalenia jelit.Introduction: Patients with inflammatory bowel diseases (IBD) often develop complications involving other organs, including the liver.Aim of study: To assess the prevalence of elevated liver enzymes in children suffering from inflammatory bowel disease (IBD).Material and methods: We analyzed a group of 49 patients with IBD from 2 to 18 years old. Each patient had physical examination done, medical history taken and laboratory tests performed [alanine transaminase (ALT), aspartate transaminase (AST), gamma gluthamylotranspeptydase (GGTP), bilirubin]. The diagnosis of IBD was based on endoscopic and histopathological criteria.The liver damage was recognized when activity of ALT was above 45 U/l.Results: Increased liver enzymes activity was found in a group of 32% of patients with IBD. The activity of ALT ranged from 54 to 157 U/l.Conclusions: 1. In pediatric population with inflammatory bowel diseases the liver damage might be present at the very beginning of the IBD. 2. In all the patients with IBD liver enzymes activity ought to be monitored in order to recognize hepatic complications. 3. Observations of this study oblige to extend diagnostic procedures enabling accurate recognition and appropriate treatment

  Breast cancer ÔÇô problems and quality of womenÔÇÖs life after mastectomy

  No full text
  Introduction. Breast cancer is one of the most frequently reported cases of cancer among women. Prevention and a healthy lifestyle offer a significant opportunity to avoid mastectomy which is the most radical form of treatment. The aim. The aim of the work is to present the review of literature on health promotion, prevention and the way women cope with everyday life after surgical removal of the breast. Overview. A number of factors contribute to the development of breast cancer. A crucial aspect of prevention is the enhancement of pro-health behaviors among women, which helps to reduce the risk of disease. Mastectomy is one of many methods of treatment for breast cancer. The quality of life of women after mastectomy is significantly affected. The most common problem is the lack of self-acceptance, a changed body image. Conclusions. Statistics show a substantial increase in the burden of cancer and the number of deaths from breast cancer. The results of the research among post-mastectomy women indicate huge changes in the mental and physical sphere of their functioning.Wst─Öp. Rak piersi jest jednym z najcz─Ö┼Ťciej odnotowywanych przypadk├│w nowotwor├│w w┼Ťr├│d kobiet. Profilaktyka oraz zdrowy styl ┼╝ycia stwarzaj─ů szans─Ö na unikanie radykalnej formy leczenia jak─ů jest mastektomia. Cel. Celem pracy jest przegl─ůd pi┼Ťmiennictwa obejmuj─ůcy zakres promocji zdrowia, profilaktyki oraz sposobu radzenia sobie kobiet po chirurgicznym usuni─Öciu piersi. Przegl─ůd. Szereg czynnik├│w sprzyja rozwojowi raka piersi. Bardzo istotnym aspektem profilaktyki jest pot─Ögowanie zachowa┼ä prozdrowotnych w┼Ťr├│d kobiet, co sprzyja zmniejszeniu ryzyka wyst─ůpienia choroby. Mastektomia jest jedn─ů z wielu metod leczenia raka piersi. Jako┼Ť─ç ┼╝ycia kobiet po mastektomii ulega znacznej zmianie. Najcz─Ö┼Ťciej wyst─Öpuj─ůcym problemem jest brak akceptacji w┼éasnej osoby, zmienionego obrazu cia┼éa. Wnioski. Dane statystyczne wskazuj─ů na przyrost liczby zachorowa┼ä i zgon├│w z powodu raka piersi. Wyniki bada┼ä w┼Ťr├│d kobiet po mastektomii wskazuj─ů na ogromne zmiany w sferze psychicznej oraz fizycznej ich funkcjonowania

  The development of morbidity and mortality caused by cancer diseases in Poland and in the world

  No full text
  Celem artyku┼éu jest zwr├│cenie uwagi na wzrost zachorowalno┼Ťci i umieralno┼Ťci ludzi z powodu chor├│b nowotworowych. Analizie poddano wybrane dane dotycz─ůce kobiet i m─Ö┼╝czyzn w Polsce i na ┼Ťwiecie. Przedstawiono tak┼╝e prognozowan─ů na dalsze lata tendencj─Ö wzrostow─ů w zakresie zachorowa┼ä i zgon├│w. W redukcji liczby zachorowa┼ä i zgon├│w zwi─ůzanych z chorobami nowotworowymi istotn─ů rol─Ö odgrywaj─ů dzia┼éania prewencyjne, w tym badania skriningowe populacji.The purpose of the article is to draw attention to the increase in morbidity and mortality resulting from cancer disease and to analyze the selected data concerning women and men in Poland and in the world. The article also shows that the morbidity and mortality resulting from cancer disease are projected to rise in the future. The prevention and the screening of the population is imperative to reduce the morbidity and mortality caused by cancer diseases

  Influence Carrier Agents, Drying Methods, Storage Time on Physico-Chemical Properties and Bioactive Potential of Encapsulated Sea Buckthorn Juice Powders

  No full text
  Sea buckthorn (Hippophaë rhamnoides L.) juice with inulin, maltodextrin, and inulin:maltodextrin (1:2 and 2:1) were spray-, freeze- and vacuum-dried at 50, 70 and 90 °C. The study aimed to assess the impact of drying methods and carrier agents on physical properties (moisture content, water activity, true and bulk density, porosity, color parameters, browning index), chemical components (hydroxymethylfurfural and phenolic compounds) and antioxidant capacity of sea buckthorn juice powders. Storage of powders was carried out for six months. Inulin caused stronger water retention in powders than maltodextrin. Vacuum drying provided powders with the highest bulk density. Maltodextrin did not promote browning and HMF formation as strongly as inulin. More phenolic compounds were found in powders with maltodextrin. Storage increased the antioxidant capacity of powders. The results obtained will be useful in optimizing the powders production on an industrial scale, designing attractive food ingredients

  Wound Area Measurement with Digital Planimetry: Improved Accuracy and Precision with Calibration Based on 2 Rulers

  No full text
  <div><p>Introduction</p><p>In the treatment of chronic wounds the wound surface area change over time is useful parameter in assessment of the applied therapy plan. The more precise the method of wound area measurement the earlier may be identified and changed inappropriate treatment plan. Digital planimetry may be used in wound area measurement and therapy assessment when it is properly used, but the common problem is the camera lens orientation during the taking of a picture. The camera lens axis should be perpendicular to the wound plane, and if it is not, the measured area differ from the true area.</p><p>Results</p><p>Current study shows that the use of 2 rulers placed in parallel below and above the wound for the calibration increases on average 3.8 times the precision of area measurement in comparison to the measurement with one ruler used for calibration. The proposed procedure of calibration increases also 4 times accuracy of area measurement. It was also showed that wound area range and camera type do not influence the precision of area measurement with digital planimetry based on two ruler calibration, however the measurements based on smartphone camera were significantly less accurate than these based on D-SLR or compact cameras. Area measurement on flat surface was more precise with the digital planimetry with 2 rulers than performed with the Visitrak device, the Silhouette Mobile device or the AreaMe software-based method.</p><p>Conclusion</p><p>The calibration in digital planimetry with using 2 rulers remarkably increases precision and accuracy of measurement and therefore should be recommended instead of calibration based on single ruler.</p></div

  Box plots of relative differences between the measured area and reference area expressed in percentage for the Visitrak device, the Silhouette Mobile device, the AreaMe software and for the digital planimetry methods based on two ruler calibration in 4 ranges of wound area: (A) very small (< 1 cm┬▓), (B) small (1ÔÇô2 cm┬▓), (C) medium (2ÔÇô8 cm┬▓), and (D) large (> 8 cm┬▓).

  No full text
  <p>Box plots of relative differences between the measured area and reference area expressed in percentage for the Visitrak device, the Silhouette Mobile device, the AreaMe software and for the digital planimetry methods based on two ruler calibration in 4 ranges of wound area: (A) very small (< 1 cm┬▓), (B) small (1ÔÇô2 cm┬▓), (C) medium (2ÔÇô8 cm┬▓), and (D) large (> 8 cm┬▓).</p

  Anti-SARS-CoV-2 IgG against the S Protein: A Comparison of BNT162b2, mRNA-1273, ChAdOx1 nCoV-2019 and Ad26.COV2.S Vaccines

  No full text
  Background: COVID-19 vaccines induce a differentiated humoral and cellular response, and one of the comparable parameters of the vaccine response is the determination of IgG antibodies. Materials and Methods: Concentrations of IgG anti-SARS-CoV-2 antibodies were analyzed at three time points (at the beginning of May, at the end of June and at the end of September). Serum samples were obtained from 954 employees of the Nicolaus Copernicus University in Toruń (a total of three samples each were obtained from 511 vaccinated participants). IgG antibody concentrations were determined by enzyme immunoassay. The statistical analysis included comparisons between vaccines, between convalescents and COVID-19 non-patients, between individual measurements and included the gender, age and blood groups of participants. Results: There were significant differences in antibody levels between mRNA and vector vaccines. People vaccinated with mRNA-1273 achieved the highest levels of antibodies, regardless of the time since full vaccination. People vaccinated with ChAdOx1 nCoV-2019 produced several times lower antibody levels compared to the mRNA vaccines, while the antibody levels were more stable. In the case of each of the vaccines, the factor having the strongest impact on the level and stability of the IgG antibody titers was previous SARS-CoV-2 infection. There were no significant correlations with age, gender and blood type. Summary: mRNA vaccines induce a stronger humoral response of the immune system with the fastest loss of antibodies over time
  corecore